Kleine Raak Oktober 2002

Wij gedenken :

 

 

 

KWB’er Ludwig Vanderstraeten

 

Echtgenoot van Josée Brichau

 

 

Als wijkmeester van KWB heb ik Ludwig ervaren als een man die een bredere kijk had over het sociaal en maatschappelijk leven.

Hij kon spontaan over alles zijn opinie geven en had zijn eigen visie over vele zaken.

De contacten waren telkens heel rijk aan inhoud, het waren steeds echte ontmoetingen.

Ik hou als wijkmeester veel goede herinneringen over aan Ludwig.

Met de ganse KWB leven wij innig mee met het vroegtijdig heengaan.

Aan Josée en de kinderen wensen wij veel moed en sterkte toe nu en in de toekomst.

 

Willy

  

Sport

Voetbal :

      MZVC 2de afdeling

maandag     7 okt. om 21.45u : KWB – Huibout
donderdag 24 okt. om 21.15u : KWB - Zippers
donderdag 31 okt. om  22.00u: KWB – Orgaboys

      Veteranen

      Zaterdag     5 okt.  om 18 u : Binnewerk I – KWB
      Zaterdag   19 okt.  om 19 u : KWB - JVR & Co.
      Zaterdag   26 okt.  om 17 u : Binnewerk II – KWB
      Zaterdag     2 nov. om 19 u : Willy Boys – KWB
      Zaterdag     9 nov. om 17 u : KWB – VK IFI VIPS

Volleybal :

 - volleybaltraining voor iedereen op zaterdag 12 en 26 okt.

 -  Wedstrijden: 

          zaterdag  5 okt.: KWB Merchtem- KWB  Wambeek

          zondag   13 okt:  Burst – KWB Merchtem

          zaterdag 19 okt:. KWB Merchtem- Essene

          zondag   27 okt:  Hekelgem II – KWB Merchtem

Pingpong : 

-          Wanneer : elke donderdagavond in oktober vanaf 20.30u tot 22.00u

-          Waar       : kleine zaal, achteraan in de sporthal

  

17e KWB-kaartkampioenschap

·         We starten op vrijdag 11/10/2002 met een nieuw kampioenschap WIEZEN.

·         Iedereen is van harte welkom, het kampioenschap staat zowel open voor vrouwen als voor mannen.

·         Noteer nu alvast in je agenda de tweede vrijdag vanaf oktober tot en met april (behalve december) om een kaartje te komen leggen in De Werkman.

·         Inschrijven kan vanaf 20 u. Start om 20u30.

·         Deelnameprijs is 3 EURO

·         KWB = TROEF en meespelen is belangrijker dan winnen.

·         Volgende kaartavond : vrijdag 15 november 2002. 

Wist je?! 

Keure-route

 Vissen op zee 

 Pol VC

 Wijkmeestersvergadering 6 september 2002

Twee grote delen in deze, door 25 wijkmeesters bijgewoonde vergadering: enerzijds kijken we terug op de activiteiten van de voor onze KWB drukke vakantieperiode, anderzijds kijken we vooruit naar de activiteiten voor het volgende werkjaar. Eerst overloopt Geert de post:
-         
uitnodigingen voor: helpen bij het nakende parochiaal eetfestijn en buurtvergaderingen rond lokale openbare werken van Beekveld en Stationstraat,
-         
enkele geboortes, enkele overlijdens (zie elders),
-         
ACW: In Londerzeel bevindt zich een waterzuiveringsstation van hetzelfde principe als het geplande voor Merchtem. We krijgen de kans een bezoek te brengen.
 

In 2 groepen wordt een evaluatie gemaakt over voorbije activiteiten:

1. De fietsrally:  Goeie opkomst ondanks concurrentie op die datum
Veel grote prijzen zijn toch niet zo nodig.
1 pagina voor antwoorden vergemakkelijkt de berekening voor de uitslag.
Route achteraf eens publiceren in de Kleine Raak.
Volgend jaar niet meer vanuit Sint-Donatusschool, wel vanop het kerkplein.
Als publiciteit voor onze KWB een Kleine Raak meegeven aan deelnemers van buiten KWB.
Oproep voor vergroting van de werkgroep.

2. Fietstocht mannen: 48 man reden 36 toffe kilometers, slechts zeeeer kort voor het einde onderbroken voor een drinkpauze. Misschien moeten we de tocht veiliger maken door officiële begeleiders en een volgwagen?

3. Fietstocht volwassenen: 70 deelnemers fietsten 65 km richting Zemst, waar de plaatselijke KWB meehielp voor de middagstop (goed ontvangen).
De datum werd niet door iedereen ideaal beschouwd. 15 augustus zou traditie moeten worden en blijven. Volgend jaar al niet mogelijk: corrida valt op 15 augustus en we kunnen 2 activiteiten toch niet laten concurreren.
De werkgroep is wel niet meer van de jongsten. Nieuw bloed voor een latere aflossing van de wacht nodig om die traditie in stand te houden.

4. De corrida: veel volk, veel deelnemers, veel helpers, veel uitstraling voor onze KWB.

5. Kermis: Is een tentoonstelling al die moeite waard (behalve de korting voor Sabam)?
Ja, het blijft iets extra, dat ons anders maakt dan de terrasjes op de kermis zelf.
Ze moet wel beter gesignaleerd worden op het plein.
Er zijn reeds ideeën voor volgend jaar: vb een “voorwerpen-tastbare” tentoonstelling.
Maandag: soms vertragingen door deelnemers die voor meerdere competities zijn ingeschreven. Toch vinden wij dat dit moet kunnen, binnen de perken. Werkers voor die dag zouden zich wel van deelname moeten onthouden.

Dinsdag: de weergoden lieten ons deze keer in de steek. Er zou sneller moeten beslist worden (met enkele verantwoordelijken) naar binnen te verhuizen.

Goede afspraken nodig wie wat doet, wanneer en waar. 

Een vooruitblik naar de activiteiten voor september en oktober, aan de hand van onze werkjaarkalender.

-          Zondag 8 sept keureroute met VERNIEUWDE gedichten. (ook zo voor het rusthuis-wandelpad ).

-          Reeds 14 pingpongers voor het nieuwe seizoen

-          Het kaarten op woensdag lokt een 10-tal wiezers of pandoerders

-          Zaterdags sporthal volleybal

-          Kooklesssen - kaartwedstrijd – JKWB-bowling en kapellekenstocht – vissen op zee

-          Donderdag 24 okt Bezoek aan verbrandingsoven Neder-over-Heembeek 

Aandacht voor de laatste pagina van het septembernummer, met een warme oproep voor een zo groot mogelijke hulp door vele handen.

Marcel H.

 

 KWB - Kookavond
Dinsdag 26 november 2002 om 20 uur

Kerkeboomgaard
 

We maken :
»
Pompoenroomsoep met look en broodkorstjes
»
Varkensrolletjes met bier
» Kiwi-bananensoepje met kokos

En dat in goed gezelschap, wat zou je nog meer willen !!!

We hebben bergen

Afval 

En wat doen we ermee?

 We gaan met de KWB van Merchtem bekijken wat er zoal in een verbrandingsoven terechtkomt, hoe de verwerking van huishoudelijke afval gebeurt en wat er allemaal  recupereerbaar is. 

We hebben toelating om met 20 personen een bezoek te brengen aan de verbrandingsoven SIOMAB van Neder-over-Heembeek.

Officieel noemt dat; “visite de l’usine de récupération énergétique de l’Agence Bruxelles Propreté”, dat is een mondje vol. 

We worden om 19 u stipt verwacht voor volgend programma :

We rijden met eigen vervoer naar Neder-over-Heembeek en vertrekken te laatste om 18u30 aan ons lokaal “de werkman”. 

Wanneer? Donderdag 24 oktober 2002.

 Inschrijven is noodzakelijk bij Norbert Kemels Wolvertemsesteenweg 102  tel. 052/370268.

 

 Kruiswoordraadsel

Puzzelaar Francis Pauwels stuurde ons dit kruiswoordraadsel in.
Veel zoekgenot en doe je mee voor een leuk prijsje?
Vul in, schrijf je naam en adres en telefoonnummer op en post het bij
Francis Pauwels, Mandsteenweg 44, Merchtem.

PS : Vergeet ook niet te vermelden hoeveel juiste inzendingen er binnenkwamen. 

HORIZONTAAL

 

 1. SPORTACTIVITEIT KWB
 2. HOOFDZIN
 3. MANNELIJK GEZINSLID
 4. TOUR
 5. GEK – AANMANING
 6.  
 7. NIET WEINIG
 8. MUZIEKINSTRUMENT
 9. SENIOR
 10. GELUIDSINSTALLATIE

VERTICAAL

 

 1. GEERT RINGOOT
 2. DAAR
 3. ACTIVITEIT VAN DE KWB IN OKTOBER
 4. JA – EMINENTIE

5.       DINEREN – BOOM

 1. FRANSE NEGATIE – MUZIEKMAKER – LEERTIJD
 2. STERRENBEELD – OPEN PLEK IN HET BOS

 

  

 

Van 27 september tot 6 oktober  

Vredesweek neemt het op voor

   kindsoldaten ! 

Overal in de wereld snakken mensen naar vrede, vrede met zichzelf en met de medemens maar op vele plaatsen in diezelfde wereld leven mensen in oorlog en worden er dagelijks mensen gedood.

300.000 jongens en meisjes worden momenteel over heel de wereld ingezet bij gewapende conflicten. Het gaat dikwijls over heel jonge mensen, minderjarigen, die vaak ook nog het slachtoffer zijn van gruwelijke mishandelingen. 

Tijdens de vredesweek, van 27 september tot 6 oktober, wordt door Pax Christi aandacht gevraagd voor het lot van de kindsoldaten. 

De Vredesweek is een initiatief van Pax Christi, met de hulp van vele sociale bewegingen en

hulporganisaties, waaronder ook het ACW met zijn deelorganisaties (KAV, KAJ, KWB…..). 

De initiatiefnemers van de Vredesweek hopen dat de Belgische regering een voortrekkersrol wil spelen in de strijd tegen kindsoldaten door:

 

Wij worden gelukkig niet geconfronteerd met deze problematiek. Geen enkele samenleving kan een dergelijke bedreiging van vrede, veiligheid en stabiliteit ongemoeid laten. Daarom

Voorwaarts. Actie!!!

Wil je ijveren voor een betere  toekomst voor de 300.000 kindsoldaten, onderteken dan de actiekaart en stuur ze terug naar het Vredesweeksecretariaat. 

Zien we ook eens bij ons?

Norbert

 Doen !!!

 

  Hernieuwing van het lidmaatschap   

Vrienden we zitten met KWB Merchtem in een heel positieve spiraal, ieder jaar worden nieuwe mensen ingeschreven dat is een heel gunstige situatie. Heel wat jongeren vinden via JKWB of de sport de weg naar onze KWB. 

Ieder jaar opnieuw proberen bestuur en wijkmeesters met zeer vele activiteiten van allerlei genre een plezierig en veelzijdig jaarprogramma op te maken en eerlijk gezegd het klikt. 

Met “de kleine raak” word je iedere maand op de hoogte gebracht van wat er allemaal te beleven valt in de komende periode en blikken we terug op de belevenissen die we hadden bij voorbije activiteiten. Deze “Kleine Raak” wordt je gratis aangeboden door onze afdeling, de financiering hiervan wordt vooral met de kermisrecette geregeld. 

Deze maand komt je wijkmeester aankloppen met “de raak” en de “kleine raak” en tevens gaat hij je vragen om je lidgeld te betalen voor het volgende werkjaar. 

Leden betalen voor een werkjaar 20 euro,

huisgenoten 15 euro.

Jong-KWB-nieuws  

Jong-KWB - Bowling BOWLING - Vrijdag 18 oktober 2002

 Samenkomst aan het KWB-lokaal om 20 uur stipt.

Eerste bal wordt gegooid om 20 u 45.

Telaatkomers zijn welkom in Meirdam-sport te Dendermonde.

Wie lukt de eerste strike?!

 Wistje ?! 

   Wouter

 Noteer alvast in je agenda volgende aanraders  !!!

·     Vrijdag 22 november 2002 gespreksavond met Jan Rollies. Thema “relaties”. In volgende kleine raak meer info.

·     Zaterdag 7 december 2002 KWB-jaarfeest in “’t Vijverdal” (parochiezaal)