Kleine Raak April 2003

Wij gedenken

 Willy Heyvaert
Schoonbroer van KWB’er Marcel Segers
Schoonbroer van KWB’er Augustin Van Nieuwenhove

 

Valentina Rossignol,
Schoonmoeder van KWB’er Jef Cochez

  

Finale KWB Kaartkampioenschap

14 maart 2003

 

-Het kampioenschap is reeds 5 avonden ver. In april spelen we de finale !!!

- De spanning begint te stijgen. Wie wordt dit seizoen onze nieuwe kaartkampioen? Volgende maand worden de 4 beste resultaten opgeteld en kennen we de winnaar.

- Er waren 54 spelers aanwezig om te kaarten en 54 is niet deelbaar door 4, dit was snel opgelost. De ondervoorzitter bleef van op een afstandje toekijken hoe de 53 spelers het er vanaf brachten. Er waren 12 tafels met 4 spelers en 1 tafel met 5 spelers, hierbij bleef de gever af en iedereen was tevreden dat hij of zij kon meedoen.

Marcel De Meuter werd de kampioen van deze avond met 104 punten.

Hugo en Wilfried hadden ballekes met kriekskes op het menu gezet en de avond kon niet meer stuk.

 Volgende afspraak voor de finale 11 april 2003 om 20 uur 15.

 

 Sport

  Voetbal :

 MZVC 2de afdeling

      Bekercompetitie 1 ste ronde (rechtstreekse uitschakeling)

      Maandag 31 maart om 21.00u : landelijke Gilde – K.W.B.

      Winnaar speelt op 14 april tegen winnaar match Tegels de Roy-Huibout

Veteranen :

       Uitgeschakeld in de beker, geen wedstrijden meer in april

 

Volleybal :

       zaterdag   05 april  om  20.00u : KWB Merchtem- Herzele

       zondag     13 april  om  10.00u : Hillegem- Merchtem

        zaterdag  27 april  om  20.00u : Merchtem – Hekelgem 1

 

   Pingpong :

        elke donderdagavond  vanaf 20.30u  in de kleine zaal, achteraan  de sporthal .

 

 Petanque

 IN MEI EN JUNI

 Waar ? petanqueclub De Blockskes te Peisegem (naast de bierschuur).

Wanneer ? elke donderdag vanaf 20.00u (niet op 29 mei Hemelvaart).

Voor wie ? voor iedereen, petanqueballen ter plaatse.

 Inlichtingen : Wijns Francis  ( 052/37.37.90

 

  

Welkom aan … onze nieuwe leden !!

Erwin COOREMANS, Wijkmeester Ludwig Dours 

Frans ROBBERECHTS, Wijkmeester Wouter Kemels

 

Wist je?! 

 

Jong-KWB

 Op ZATERDAG 21 JUNI 2003 organiseren we onze jaarlijkse BBQ.

We starten om 17 uur in het familieheem, Hoevestraat 2 te Nijverseel.

De ingrediënten zijn zoals steeds dezelfde:

En voor de prijs moet je het zeker niet laten:

            Kinderen            tot  3 jaar      gratis

         Kinderen van  3 tot  12 jaar    4 euro

         Volwassenen                         7,5 euro

Inschrijven VERPLICHT ten laatste tegen 15 JUNI

 ------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK JKWB BBQ 2003

         Kinderen           tot   3 jaar :______ maal  0 euro =                             euro

            Kinderen van 3 tot 12 jaar: ______ maal  4 euro            = _____________   euro

            Volwassenen                     :______ maal 7,5euro            = _____________   euro

            Totaal                                                                                     = _____________   euro

  ------------------------------------------------------------------

Inschrijving ten laatste tegen 15 juni 2003 te bezorgen bij :

Van Campenhout Luc, Kerseveld 9, Opwijk, tel 052/35 68 10
 Kemels Wouter, Sint Huybrechtstraat  30, Merchtem, tel 052/37 64 33
Van Campenhout Dannie, Klei 33, Opwijk, tel 0475/78 66 64
Van Weverberg Patrick, Huttert 104A, Merchtem, tel 052/37 09 26
De Bisschop David, Leireken 89, Merchtem, tel 052/37 65 41
Van Schuerbeeck Wim, Karenveldstraat 71, Opwijk, tel 052/37 21 73

 

Ze komen terug

 God, ze komen terug :
de zonnewarmte en het hoopvolle groen,
zwaluwen, krokussen en tulpen.
 

God, ze komen terug :
de mooie dagen en de uitgestoken hand,
een vriendelijke groet, een lach en innerlijke vrede.

Ze komen terug en ze getuigen
dat Gij aanwezig zijt.

  

 

Wist je het al !!!???
Parochiedag 25 mei 2003

 

Je hoeft die dag alvast niet te koken!
Barbecue, taart, ijs en allerhande desserten, animatie verzekerd voor groot en minder groot, voor jong en minder jong.
Alle sociale bewegingen doen mee, samen in touw voor mekaar en de parochie.
Lees meer hierover volgende Kleine Raak en het parochieblad.

 

 Opfriscursus rijbewijs

Na weer een heel gedoe om veilig door het verkeer van Merchtem-centrum te geraken en een geschikt parkeerplaatsje te bemachtigen (liefst niet te ver van de deur), kwamen er die woensdagavond zo’n 30 mensen samen in de Kerkeboomgaard. Ze kregen er dadelijk een vragenlijst onder de neus geduwd met daarop tien meerkeuze-antwoorden. Deze betroffen de betekenis van de verkeersborden die door lesgever Marcel Mathys werden voorgeschoteld. Voor velen reeds een eerste aanwijzing dat ze dringend opnieuw het theoretische examen moesten instuderen; al maakte Marcel zijn vermaning niet hard door de rijbewijzen daadwerkelijk te laten inleveren. En nochtans : de ontcijfering van verkeersborden is doodsimpel. Je moet gewoon kijken naar het erachter vermelde artikelnummer. Wanneer de som van die beide cijfers zeven is, dan is dat het juiste antwoord!!! 

Daarna kwam de lesgever aanzetten met de nieuwigheden in het verkeersreglement. De belangrijkste daarvan halen we hier in een wieldop aan. 

·         Kinderen tot negen jaar moeten sinds 1991 verplicht op het trottoir rijden; tenminste zolang ze over een fiets beschikken met een wieldiameter kleiner dan 90 cm.

·         Fietsers mogen zowel binnen als buiten de bebouwde kom naast mekaar rijden, maar maximaal met twee. Wanneer andere voertuigen hen daardoor niet kunnen inhalen, moeten ze achter mekaar gaan rijden.

·         De arm uitsteken bij het afslaan of inhalen is voor fietsers enkel nog verplicht wanneer dat zonder gevaar kan. (Op een hobbelige, verraderlijke kasseiweg dus niet!).

·         Wielertoeristen hebben zo hun eigen regels, maar dienen zich daar ook aan te houden. Dit wil zeggen: a) voor een groep van 2 tot 15 man gelden dezelfde regels als voor de gewone fietsers. Onder andere verplicht gebruik van de fietspaden en strikte naleving van het verkeersreglement. b) Groepen van 16 tot 50 man mogen de rijbaar gebruiken, maar maximaal met twee naast mekaar. Daarbij dient een voertuig met een driehoek achteraan te rijden. c) Voor groepen van meer dan vijftig man geldt dat zij minstens twee wegkapiteins moeten hebben (met een armband C3) en één van beide moet tevens in het bezit zijn van een lijst van de deelnemers. Daarbij moeten er twee voertuigen meerijden – vooraan en achteraan – en ook zij mogen slechts met twee naast mekaar rijden.

·         Wanneer voetgangers de rijweg willen oversteken en er is geen agent of geen verkeerslicht aanwezig, dan moet de bestuurder in alle omstandigheden snelheid matigen en de voetganger voorrang verlenen; ook wanneer die nog maar op het punt staat over te steken.

·         De veiligheidsgordel is voor iedereen verplicht. Enige uitzondering zijn mensen kleiner dan 1.50m, taxibestuurders met een klant, bestuurders van prioritaire voertuigen of huis-aan-huis bedelers. Dus ook zwangere vrouwen zijn onderworpen aan deze draagplicht (van de gordel) tenzij er een tegenindicatie is van een arts, die vervolgens de goedkeuring kreeg van het ministerie van verkeer.

·         Kinderen mogen nu zowel vooraan als achteraan plaatsnemen wanneer zij veilig omgord worden. Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar betekent dit een stoeltje in overeenstemming met de lengte en het gewicht. Van 3 tot 12 jaar een beveiligd systeem, zoals een verhoogd kussen bijvoorbeeld (tot 18 kg is dit zitje verplicht).

·         Achteraan zullen vanaf 1 september 1995 slechts zoveel kinderen mogen plaatsnemen als er gordels aanwezig zijn. Kinderen worden dus niet langer voor 2/3 aanzien.

·         En dan volgde nog een belangrijk onderwerp van gesprek : de dronkenschap. Deze wordt niet langer bepaald op 0,5 promille alcohol in het bloed; maar op 0,22 mg alcohol per liter uitgeblazen lucht. Dit percentage is evenwel van vele factoren afhankelijk, bijvoorbeeld: je grootte, je gewicht, of je voordien hebt gegeten of niet, de snelheid waarmee je dronk, je fysiologische toestand (soms kan je naar verluidt zelfs van één pint al poepeloere zijn), …

Maar de voorgestelde tests kan je best niet weigeren, want dan word je als ‘dronken’ aanzien.

 Een ademtest neemt men altijd af wanneer je betrokken bent in een ongeval (zelfs als voetganger); wanneer je aanstalten maakt om te gaan sturen, bestuurder bent of zelfs begeleider van een leerling-bestuurder. Die ademtest bestaat erin dat je 12 seconden lang zonder onderbreking moet blazen in een apparaat. Belangrijk daarbij is evenwel dat je vijftien minuten wachttijd mag vragen (wanneer je bijvoorbeeld nog maar net een laatste pint gedronken hebt voor je vertrek met de wagen. Want die vijftien minuten kunnen de alcohol in de mond neutraliseren terwijl je verplicht in de wagen blijft zitten).

 Het ademtestapparaat geeft middels de letters S, A en P uitsluitsel over je toestand. Bij S mag je voortijden. A (= tot 0,8 promille) is alarm en dan krijg je 3 uur rijverbod, met een onmiddellijke boete van 5000 BEF. Bij P (meer dan 0,35 mg) 6 uur rijverbod met een boete van 40.000 tot 400.000 BEF. Na die wachttijd – waarbij men nog eens vijftien minuten uitsluitsel mag vragen – volgt dan een ademanalyse middels een ademproef in een blauwe koffer met zwarte slurf. Dit apparaat print vervolgens de twee scores van je blaasprestaties af. Geeft dit S aan dat krijg je je sleutels terug; zoniet gelden opnieuw de voorvermelde uren rijverbod. Men mag ook altijd een tegenexpertise vragen. Dan neemt men een bloedstaal af. Wanneer dit evenwel nadelig uitvalt, moet je zelf de kosten voor dat onderzoek dragen

·         Dambordmarkeringen mag men wel dwarsen, maar er niet op stilstaan of parkeren.

·         Bijzonder overrijdbare beddingen (voor bus, tram, taxi, …) mag men slechts berijden om een kruispunt te dwarsen of om een aanpalende eigendom te betreden.

·         Voor landbouwtractoren van maximum 15 ton (met of zonder aanhanger) moeten de minstens zestien jaar oude, minderjarige bestuurders, tot 21 jaar en geboren na 1/9/86, om van het erf naar het veld te rijden over een getuigschrift van een bijzonder theoretisch examen beschikken of in het bezit zijn van minstens een rijbewijs B.

·         Belangrijkste toekomstige wijzigingen bestaan erin dat men vanaf einde maart 2003 over een nieuwe parkeerschijf moet beschikken. Bovendien komt er een nieuw verkeersbord: een blauw onderbord met daarop “uitgezonderd 2+” of “3+”. Dit zal hangen onder het C5-bord: verboden voor personenwagens. Dat betekent dus dat de rijstrook enkel toegankelijk is voor voertuigen met twee of meer, of drie of meer inzittenden.

·         Aan een fiets of bomfiets mag een aanhangwagentje bevestigd zijn; maar men moet dan in elk geval achter mekaar rijden. Passagiers tot een maximum lading van 80 kg mogen daarbij enkel per fiets vervoerd worden tot de leeftijd van acht jaar.

·         De lading van een wagen en fiets mogen nog maximaal 2,50m hoogte bedragen.

·         Tenslotte, maar dat was nog te nieuw om het reeds in detail te kunnen bespreken: de verkeersboetes zullen (ondanks de verkiezingen) niet naar beneden gaan, maar integendeel blijven stijgen.

 Aan het eind van die boeiende avond mochten de meeste onder ons zich ook nog gelukkig prijzen dat ze – onder meer door de deskundige uitleg van Marcel – voor de twintig dia’s en vragen uit een theoretisch examen, een bevredigende uitslag wisten te behalen; al dan niet met grote onderscheiding. Verscheidene bestuurders van een wagen wachtten na de opfrissing dan ook graag vijftien minuutjes of langer om hun blaasprestaties niet te laten beïnvloeden door de in de mond achtergebleven alcohol.

 

Marc

 VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING
7 MAART 2003

  Met een goed gevulde bus van de gemeente trokken we naar Brussel, naar het WBCA. Dat is de Wereldbeweging van Christelijke arbeiders, een beweging waar gelijkaardige organisaties als de KWB bij aangesloten zijn. In België is dat nog de KAV en Equipes Populaires (de KWB in Wallonië), maar ook allerlei bewegingen in Afrika, Azië en Amerika. Het WBCA heeft een huis in Molenbeek en Marcel Cloet is daar de proost.

Een jaar geleden was Marcel bij ons in de Werkman zijn werk komen uitleggen. Hij had ook uitgelegd dat in zijn kelder eigenlijk geen deftig sanitair en keuken was. De KWB Merchtem heeft dan een beetje een peterschap op zich genomen en een 5-tal mensen van de KWB hebben daar veel tijd en moeite ingestoken om dat huis een beetje te gaan opknappen. Nu waren we uitgenodigd door Marcel Cloet om de afwerking van dat werk te komen bewonderen.

Marcel ontving ons met drank en taart en gaf dan ook een geschenkje aan onze noeste werkers. We mochten heel het gebouw bezoeken en vooral de vergaderruimte in de kelder.

Onder leiding van Geert hebben we dan ook nog onze gewone wijkmeestersvergadering afgewerkt: De voorbije en toekomende activiteiten werden mooi overlopen. Zij waren of zullen weer schitterend en fantastisch zijn en met veel zwier in onze kleine Raak weergegeven worden.

Vermits we toch in de hol van de leeuw waren, werd ook de campagne van Wereldsolidariteit door Hugo uitgelegd. Willen de organisaties zoals het WBCA kunnen werken moeten ze blijvend op onze solidariteit beroep kunnen doen. Dit jaar is dat met een solidariteitskaart van 3 euro, waarmee dan ook een solidariteitsmuur wordt mee opgebouwd. Daarnaast is er een spaarbus: wij een pint, zij een pint. Deze bus zal op elke vergadering en in de Werkman aanwezig zijn om ons te laten aan herinneren: als wij een pint drinken kunnen we misschien ook eens aan onze vrienden in de Derde Wereld denken. Alles wat we in die bus steken maakt het mogelijk dat ook zij een KWB kunnen oprichten en zo mensen vooruit helpen.

Het bezoek aan WBCA was zeer leerrijk en ook aangenaam, voor ons, maar ook voor Marcel Cloet en zijn organisatie: zij werden dank zij de KWB weer serieus vooruitgeholpen. Dank vooral aan de werkers en aan heel de wijkmeestersgroep die uiteindelijk ook financieel mogelijk maakte dat dit doorging.

Met de bus kwamen we terug naar Merchtem en sommigen hebben dan nog wel een beetje verder nagepraat over dit bezoek.

 

HUGO

  

30 APRIL 2003 
EEN WERELD VAN RELIGIES - HET CHRISTENDOM

 De maatschappelijke rol en de macht van de katholieke kerk wordt openlijk in vraag gesteld. Meer en meer christelijke organisaties schrappen de C uit hun naam. Toch is het duidelijk dat het geloof op vele plaatsen en onder vele gedaanten aanwezig is in onze samenleving. Vele mensen gebruiken nog altijd de bijbel en het evangelie. Onze katholieke scholen handhaven zich in onze maatschappij.

 

 

Daarover komt er een interessante avond op 30 april in de Werkman. Een specialist in de materie komt ons een inleiding geven en zal dan met ons in discussie treden. Hilde Van Putten, pastor van de KAV, is hiervoor gevraagd en zal ons zeker goed op weg helpen. Een aanrader.

 

 

BEZOEK AAN DE  MATONGE-WIJK BRUSSEL 
 30 MEI  2003

 Onderduikelen in de Afrikaanse cultuur met de ritmes en klankkleuren van Afrikaanse muziek. Een kennismaking met de Afrikaanse cultuur in Brussel, in de Matongé-wijk. Matongé is de naam van één van de drukste wijken in Kinshasa. Het is een commercieel centrum met vele dancings en een markt die 24 op 24 uur open is. Matongé-Kinshasa staat symbool voor de levenslust en ambiance die er dag en nacht heersen. De Brusselse wijk rond het 'huis der kolonies' waar de Afrikaanse immigranten zich in de jaren '60 vestigden kreeg dezelfde naam. Matongé-Brussel is de wijk waar je als Afrikaan in België naartoe moet als je andere Afrikanen wil ontmoeten, de wijk waar er ambiance is en waar de meest verscheidene Afrikaanse gemeenschappen aanwezig zijn. Een rondleiding onder deskundige leiding en bijhorende informatie wordt U aangeboden.

 Houdt reeds deze datum vrij. Juiste afspraak voor het vertrek kan nog aangepast worden: maar het zal wel rond 19 uur zijn dat dit bezoek in Brussel zal beginnen.

Pas op: we hebben een gids per 20 mensen nodig. Dus op voorhand inschrijven om te weten met hoeveel we zullen zijn.

 Þ Inschrijven tegen de wijkmeestersvergadering van 2 mei bij HUGO VERWIMP. Dit kan op GSM 0476/212531 ofwel per e-mail: verwimp.hugo@online.be. Ü

 

Alarm !!!

p dinsdag 18 maart 2003 om 20u werd er groot ALARM geslagen  in het KWB lokaal . Geen nood , er was geen brand hoor.

Het thema van deze avond stond in het teken van ‘hoe beveilig ik mijn huis’.

Onze gastheer van dienst was Willy Van Puymbroeck (31 jaar slotenmaker van de stad Brussel, deze man wist er alles van).

Men zo’n 30 man en enkele vrouwen hebben we geboeid geluisterd naar de verhalen van Willy.

Willy had alle soorten sleutels en sloten mee, zelf de sleutels van onze overgrootouders, amaai die hun zakken moesten ook groot zijn.

Wist je dat het merk “VACHETTE” de Mercedes is van de sleutels, de dieven kunnen dit slot nooit afbreken, men kan er niet inboren en het beveiligt je voor altijd.

Want zoals Willy het zo mooi zei op zijn Merchtems, “jongens luister na ne keer goei na má, als ge die Vachette plets op á deu, dan zere beveiligd veu gans á leiven ‘.

Pol Van Cauter was een gelukkig man die avond, want Pol heeft het slot gewonnen dat Willy meegebracht had, en ja hoor het was een VACHETTE.

De beste beveiliging is nog steeds een Spieken , niet waar boerken.

De avond werd afgesloten met nog honderden vragen van de deelnemers, het was weer eens een toffe KWB avond. Bedankt Willy

 

Geert

  

Merchtemse KWB-voetbalploeg toch een topper ?

 Beste supporters,

 Al jaren verschijnen in deze kleine raak de speeldagen en speeluren van onze zaalvoetbalploeg. Meestal brengt dit niet teveel supporters op de been. Dit kwam meestal omdat de uitslagen een KV-Mechelen-gehalte hadden.

We waren meestal een echte meeloper met middelmatige voetballers. Hadden we dan een goede speler dan verhuisde die naar een andere ploeg of stichtte hij zelf een ploeg. Andere spelers raakten min of meer ernstig gekwetst .Maar toch waren er volhouders in onze ploeg en na een eigenlijk goede competitiestart kunnen we dan toch ons zegje doen in de weekcompetitie. Wetende dat de eerste twee stijgen, beginnen we zelf al te dromen van ons debuut naar eerste klasse.

We zijn nu 12 competitiematchen verder en verloren slechts twee maal.

Onze ploeg bestaat uit : Jos Asselman, Joris Van Den Driessche, Marc Meysman, Kries Teugels, André Teugels, Jean De Ridder, Geert Van Vooren,  Jan Verhasselt, Johan Vrijders, Frank Heymans, Luk Ringoot en we mogen steeds rekenen op Luc Mertens.

Onze trouwste supporters waren Geert, Aloïs en Marcel.

In deze competitie viel wel op dat enkele spelers uit hun broekjes groeiden en dringend nieuwe grotere voetbalbroeken nodig hebben. Onze oud-kampioen hoogspringen spreekt zelfs van 30 kg later.

Hier krijg je de wedstrijden eens op een rijtje.

 

Huibout – KWB 1 – 3 KWB – Flying ter Wilgen  2 – 2
Zippers - KWB 4 – 3 KWB – Go Banana’s  3 – 3
KWB - Orgaboys 3 – 1 Averechts - KWB  7 – 3
Ifiginea 1 - KWB 1 – 5 Willywillyboys - KWB  2 – 3
KWB - Milacvrienden 2 – 0 KWB – PB United. 12 – 1
KWB – Landelijke gilde 6 - 3 De Cats - KWB  3 - 0

 

De stand ziet er momenteel zo uit.: (op 5 maart 2003)

 

1.         AVERECHTS                                 11   9  0  2   50 16   29

2.         KWB                                                12   8  2  2   48 25   26

3.         FLYING TER WILGEN                 11   8  2  1   63 32   25

4.          GOBANANA'S                                11   7  3  1   57 27   22

5.         HUIBOUT                                         11   7  3  1   43 34   22

6.          IFIGINEA 3                                       11   5  4  2   26 28   17

7.         IFIGINEA 1                                       11   5  5  1   30 33   16

8.         ZIPPERS                                         12   5  6  1   53 53   15

9.         DE CATS                                        12   4  6  2   34 35   14

10.      LANDELIJKE GILDE                     11   3  6  1   27 35   11

11.      MILACVRIENDEN                          12   3  7  2   31 50   10

12.      ORGABOYS                                    10   2  5  3   24 27     9

13.      PB UNlTED                                     11   1 10 0   24 90     3

14.      WILLYWILLYBOYS                         10   0  8  1   28 53     2

 Er is nog één wedstrijd te spelen tegen ifiginea 3 + de bekercompetitie.

 Groetjes, Kries

 

Jong-KWB nodigt je uit op een gezellige avond.

q       Vrijdag 18 april 2003

q       Om 20 uur (stipt) aan het KWB-lokaal

q       Telaatkomers weten wel de weg naar de zolder van Jos Heuvinck.

 Wist je?! Dropping 

 

27e Memorial Van Damme

 

Vrijdag 5 september 2003 

Kaarten te bekomen aan €15 ipv € 20. 

Inschrijven met betaling tot en met 8 juni

bij Romain Saerens, Heirbaan 8,

Tel. 052/37 20 04.  

Kickactiviteit - zaterdag 26 april
La Roche 

Op 26 april gaan we op uitstap naar La Roche. In de voormiddag is er tijd voor een oriëntatietocht. ’s Middags eten we onze picknick op langs de oevers van de Ourthe. Na de middag kan je kiezen tussen mountainbike, kano, of een nieuwe oriëntatietocht. Terug in La Roche is er de mogelijkheid om te douchen.

 Praktisch:

*  vertrek om 6 u, terug in Merchtem om 21u.

*  Prijs: € 30

*  Inlichtingen, inschrijven en betalen voor 15 april in de werkman of bij Pol Van Cauter – Peperstraat 44

  Inschrijvingsformulier

 Ik, ……………………………………………….. schrijf me in voor de “kickactiviteit” van 26 april 2003, en betaal hiervoor €30. Ik neem in de namiddag deel aan:

Kramp 2003

Provinciaal domein Kessel-lo - 4 mei 2003 (van 9 u tot 18 u.)

 Op zondag 4 mei 2003 nodigt KWB Vlaams-Brabant en Brussel alle KWB afdelingen uit op een sportieve, gezellige familiedag in het provinciaal domein te Kessel-Lo.

Naast sportactiviteiten zijn er tal van gezinsvriendelijke evenementen. Het ligt in de bedoeling het hele gezin (sportief of niet) een aangename, verrassende dag te laten beleven in een prachtige omgeving.

En als toetje op de taart krijgen de deelnemers een spetterend optreden van de KETNETBAND, met een 75 minuten durend wervelend en muzikaal spektakel.

 

 

Het domein wordt onderverdeeld in 6 attractieve zones:

 

1. Kinderland

bij goed weer wordt het openlucht kinderzwembad geopend.

Er zijn speeltuinen, minigolf, electrocars, electroboten, een dierenweide, een waterspeeltuin, vijvers, fietsen en gocarts in het verkeerspark.

Aan al deze activiteiten kan je meedoen door een attractiekaart aan te schaffen die je ontvangt als je inkomgeld betaalt.

 

 

6. Avonturendorp

Op de splinternieuwe avonturenspeeltuin kan je ravotten, klimmen, glijden…

Er wordt gezorgd voor een apenbrug en allerhande touwenpistes waarop je kan te keer gaan. Dit wordt onder begeleiding gedaan zodat de veiligheid gegarandeerd is.

 

 

 

 

   

 

2. De arena

Er zullen op kramp 2003 een drietal tornooien georganiseerd worden nl.

Minivoetbal – Volleybal - Petanque

Daarnaast ligt er in het tornooiendorp ook een skateplein met ramps, platforms, ijzeren staven om over te glijden.

 

 

3. Waterwereld

Op de grote vijver van het domein kan je roeien of met de pedaalboten varen; Er zullen tevens een aantal kajaks voorhanden zijn.

Op de grote hengelvijver kan je naar hartelust grote kanjers bovenhalen.

 

   

4. De evenementenweide

Springkastelen, darts, boogschieten, reuze gezelschapspelen, volksspelenparcours.

Initiatie van aërobic, kangoo-jump, tai-bo, rope-skipping, salsa en merenque, Afrikaans dansen …..

Een frisse pint en een hapje eten op het terras.

 

  5. Knock-out zone

Initiatie rugby.

Op de piste rolschaatsen; skeeleren, steppen of rondjes draaien op funny-bikes.

Je mag natuurlijk je rolschaatsen of skeelers meebrengen, ter plaatse zullen er een aantal rolschaatsen, skeelers of steps ter beschikking zijn.

Initiatie judo, karate en Jiujitsu.

     

Inschrijving voor deze schitterende dag kan je!!

Ø      Ter plaatse aan de infostand van de evenementenweide vanaf  9 uur.

Ø      Inschrijven voor de tornooien op het verbondsecretariaat (Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel) voor 10 april 2003.

Ø      Wie inschrijft krijgt per gezin een deelnamebrochure met daarin alle info en aanvangsuren van de sporten en in initiaties.

Ø      Elke deelnemer krijgt een aandenken.

Ø      Er is voldoende parking op loopafstand

Ø      Meer info op www.krampkwb.com

 

Volgende maand maken we concrete afspraken maar diegenen die met de tornooien mee wensen te doen  nemen best contact met onze sportverantwoordelijke

(Francis Wijns). 

De Uilegasten - twee vrouwen

De Uilegasten trekken de komende maand weer rond met hun nieuwe productie “twee vrouwen" door Rudy GELDHOF in een regie van Dirk VANEYKEN.

Twee vrouwen, vertolkt door Els Jaquemijn en Griet Sterckx, met elk hun eigen verhaal ontmoeten elkaar toevallig en vertellen hun levensverhaal aan elkaar en het publiek.

 Door de samenwerking van de KWB en de Uilegasten hebben we een verrassing voor alle KWB-leden afdeling Merchtem.

Op de generale repetitie, die zal plaats hebben op 1 mei om 20 uur in het KWB-lokaal, worden alle leden van de KWB uitgenodigd om gratis naar de productie te komen kijken.

 Iedereen is natuurlijk ook van harte welkom op één van onze voorstellingen op data : 

 Vriendelijke groeten, TONEELVERENIGING UILEGASTEN MERCHTEM.