Kleine Raak Juli 2003

   Welkom lieve kleine mens ! 

Elias, zoontje van Jurgen en Christel Marievoet-Van de Borne 

Bo, dochtertje van Yannick en Isabelle Hebbelynck-De Pauw

 Wij gedenken

Emiel LEO, vader van KWB’er Johan Leo

E.H. Frans De Meuter, Schoonbroer van KWB’er François Van Ruysseveldt  

 

Jong KWB: petanque

vrijdag 18 juli 2003
start om 20u
aan het KWB-lokaal
Wie petanqueballen heeft, gelieve ze mee te brengen

  Wist je?! 

·         Dat Kries Teugels zich vooral tijdens de terugreis aan de Matongé-wijk te Brussel manifesteerde als een nieuw zangtalent, vooral ‘voor in de kerke’.

·         Dat de vriendenkring van de vrijwillige bloedgevers Merchtem je uitnodigt op 24 en 25 juli 2003 in het St. Donatusinstituut, M. Sacréstraat dit voor hun volgende bloedinzameling.

·         Dat de vriendenkring van Zuster Denise Brabant iedereen uitnodigt om een bezoek te brengen aan hun stand op de rommelmarkt aan de kerk op zondag 6 juli. De opbrengst van hun zondagse inzet gaat naar het werk van Zuster Denise Brabant in Guatemala.

·         Dat Jef Vanden Borre grootvader werd van Yoni. Proficiat.

·         Dat KAV met 60 vrouwen (weliswaar in twee groepen) het Brusselse Justitiepaleis bezochten en daarna een bezoek brachten aan de Marollen.

·         Dat het Justitiepaleis niet voor hen maar wel voor de terrorist Trabelski volledig gebarricadeerd was.

  Verslag wijkmeestersvergadering 4 juni 2003

 Gezien KWB ter gelegenheid van statie kermis een voetbalmatch speelt tegen de Marollen op vrijdag 6 juni werd de vergadering van de wijkmeesters verschoven naar woensdag 4 juni.

 Was het omdat de uitnodiging zeer speciaal was (nl. een oproepbrief om te komen kiezen) of had de agenda er iets mee te maken maar heel wat wijkmeesters kwamen opdagen.

 In een eerste gedeelte vertelden beurtelings Geert, Peter (verbondelijk vrijgestelde) en Norbert de kansen die in het nationaal programma werden aangereikt. Het thema “sociaal, zeker en gezond” haalde de hoogste score alhoewel meerdere deelactiviteiten van de andere thema’s door de aanwezigen werden aangeduid als zinvol.

Nieuwe; creatieve ideeën mochten eveneens aan bod komen. Een fototentoonstelling tijdens de kermis bv.

In een vrij geanimeerd gesprek over: ‘moeten niet leden die naar kwb-activiteiten komen een grotere bijdrage betalen  dan de leden’ liepen de meningen nogal uit mekaar. Hoe gastvrij we ook als beweging willen zijn, bij sommige initiatieven dreigen leden uit de boot te vallen omdat ondermeer de plaatsen beperkt zijn.

 De komende activiteiten werden aan de wijkmeesters voorgesteld en de medewerking werd ervoor gevraagd.

 Heuglijk nieuws : 2 geboortes, twee leden die in het huwelijksbootje stappen, een wijkmeester wiens zoon huwt en nog iemand die zich weer grootvader mag noemen.

Treurig ook om het heengaan van de vader van Johan Leo en de vader van Marc Van den Berghe. Dominiek betaalde een rondje op zijn verjaardag.

 Na een deugddoende pauze met een belegd broodje en een lekkere pint kregen we een motiverende uitleg door Peter Van Riet over “de verkiezingen van een dagelijks bestuur”.

De hiernavolgende wijkmeesters gaan in  het dagelijks bestuur gedurende twee jaar de kar trekken. In oktober tijdens de startavond. worden uit deze vrienden een voorzitter en een penningmeester verkozen door alle leden.

 Veel succes en alvast bedankt voor het opnemen van dit engagement aan:

Geert Ringoot, Hedwig Dours, Aloïs De Smedt, Wouter Kemels, Francis Wijns, Luc Mertens, Marc Van Schuerbeeck, Paul Van Cauter, Jan De Mesmaeker en Hans Verbruggen.

Norbert

 Fietstocht voor mannen

 Jawel op onze wereldberoemde internationale vlaamsche feestdag
11 juli 2003 

trekken we erop uit. 2 wereldberoemde gidsen loodsen ons doorheen : 

-  vlaamsche holle wegen

-  vlaamsche landelijke wegen

-   vlaamsche robuuste kasseistroken

 Afspraak om 19 uur aan de werkman.
PS : een klein beetje zakgeld mag.

 Bezoek aan de Matongé-wijk

 Vrijdag 30 mei stipt 19 u vertrok de  autocar met 50 enthousiaste KWB-ers aan boord richting Brussel. Een veelbelovend bezoek aan de “Matongéwijk” stond geprogrammeerd. Deze toch wel typische (volgens de boekjes althans) wijk ligt een beetje geprangd tussen de Elsensesteenweg en de Waversesteenweg. De uitbreiding van de Europese wijk slorpt beetje bij beetje grond en huizen af van deze buurt.

 Twee gidsen laveerden met ons doorheen de straten van dit pittig stukje Brussel, hier en daar halt houdend bij wat typische gebouwen. 

Wie dacht dat we daar volop zouden genieten van echt congolese scénes met roffelende tamtam of djembé-muziek met dansende zwarte vrouwen gehuld in veelkleurige klederdracht breedlachend en met ogen die meewiegen met het ritme van de muziek, had het een beetje mis.

Het moest iets enigs worden!!!

 Maar het werd veel minder.

Vooral de coiffeurs met hun wachtende, luid discuterende kliënten vielen op. Weet je (heb ik horen zeggen van Gerd De Block) dat je wanneer ge bij de kapper gaat eerst gaat de prijs vragen, eventueel afbieden tot je een overeenkomst bereikt en dan pas krijg je een kaartje en mag je je beurt afwachten.

We stonden ook stil bij het huis waar alles begon. Een Belgische zuster (van begoede afkomst) bood een aantal congolese meisjes in dit huis de gelegenheid te verblijven en in Brussel te studeren en de start van de matongéwijk was een feit.

Volgens de gids wonen er niet zoveel congolezen in deze wijk maar komen ze meestal ’s avonds hier samen om te eten, uit te gaan en plezier te maken.

 Waarom we hier geen pintje gingen pakken weet ik niet alhoewel er voldoende gelegenheid toe was. Een paar snelle jongens hadden het toch wel voor mekaar gekregen om hun te grote dorst te laven.

De bus bracht ons naar het Spanjaardplein vanwaar we in kleinere groepjes een plaatsje zochten op de overvolle terrasjes. Het bier smaakte wat te duur.

 De terugtocht was schitterend op de tonen van een liedje dat in de tophit staat. Zing je mee?

“j’ai des problèmes dans ma plantation
j’ai planté des bananes
mais sa ne pousse pas »

« j’ai des problèmes dans mon pantalon

…….” 
En de rest mag je zelf invullen.

 Het verhaal kreeg voor de meeste deelnemers nog een staartje bij Joske Vrijdag en het heeft al bij al toch een deugddoende avond geweest.

 Norbert


Lourdes juli 2003

‘Dragen en gedragen worden’

Onze Lieve Vrouw van Lourdes blijft een bijzondere aantrekkingspool voor vele bedevaarders. Lourdes gelegen in de Pyreneeën biedt een schitterend kader om, ondanks de drukte van de vele pelgrims, tot jezelf te komen.

Vanuit Merchtem gaan 14 bedevaarders met het vliegtuig van 21 juli tot 25 juli 2003 naar Lourdes terwijl een 30 tal treinreizigers (samen met Ossel) van 19 tot 24 juli aldaar verblijven.

Met veel inzet en gedrevenheid helpen Jozef en Marie-Louise Abbeloos-Robberechts deze KAV-KWB bedevaarten mee organiseren. Jozef volgt samen met Julienne (gemeente Ossel die de treinbedevaarders begeleidt) alle voorbereidende vergaderingen.

 “Als we naar Lourdes gaan dan gaat iedereen van Merchtem in onze gedachten mee” getuigt Marie-Louise, “het is ook gemakkelijker in de omgeving van de grot tot echt bidden te komen” vertelt ze verder.

De verschillende huidskleuren, de verscheidenheid van de mensen en de veelheid aan talen die je daar hoort geven je inderdaad een gevoel van meedenken en meewerken aan een wereldkerk waarin onze lieve vrouw een belangrijke rol speelt.

 “Ik ben een fan van onze lieve vrouw, waar men ze ook vereert” vertelt Jef en “wij houden ervan om in groep op bedevaart te gaan, zo kunnen we sommige mensen al eens een handje helpen die anders nooit daar zouden geraken”.

 Inderdaad Jozef en Marie-Louise leven van “in de weer zijn voor een ander, altijd bereid om een hand uit te steken en te helpen, zichzelf wegcijferen en zomaar gewoon doen zoals ge het aanvoelt”. Het is schitterend om je op die manier te kunnen inzetten.

 Heidi hoort ons gesprek en heeft ook wel haar motivatie “mensen die weten dat ik mee ga naar Lourdes spreken me aan om voor hen ginder te bidden, velen geven me zelfs geld om een kaars te doen branden bij ons lief vrouwke aan de grot en ik ga dat doen”. Heidi wil ook in haar bedevaart danken voor vele dingen.

Het thema “dragen en gedragen worden” is ruim en toch zo menselijk omvattend. In de brochure vond ik het volgende:

Tijdens de bedevaart willen we nadenken hoe wij weer meer gemeenschap kunnen vormen; hoe we elkaar kunnen dragen. We willen opnieuw ontdekken welke wondere krachten er zitten in “mogen dragen” en “zich gedragen weten”. We gaan opnieuw op zoek naar een samenleving die – zowel in onze kleine als grote wereld – menselijk, hartelijk en hoopvol zal zijn.

Indien je graag een intentie meegeeft kan je dit zeker doen. Je mag je intentie in een gesloten enveloppe in de bus van de pastorie steken ofwel bij Jozef en Marie-Louise in de Dendermondestraat nr 82 tot zondag 13 juli 2003. In Lourdes zal Pater Karel, die eveneens meegaat, daar met de nodige attentie samen met de bedevaarders rond bidden

Petanque
  

 “P

etanque spelen  is zomaar wat ballen gooien “ hoor je sommigen meesmuilend zeggen, niks is minder waar goede vrienden. Petanque eist  rust, concentratie, de nodige hoeveelheid winnaarsgeluk en veel balgevoel van de spelers.

T

ijdens de maanden mei en juni roept KWB Merchtem zijn leden op om op de terreinen van De Blockjes te Peisegem iedere donderdag van 20 u  tot 22 u te komen petanque spelen  Zonder het nodige gerief “ en daarmee bedoel ik “ballen” hebben we het gewaagd van een aantal keren deel te nemen; en dat valt best mee.

Bij gastheer Luc voelt ge direct dat ge welkom bent. Hij vraagt je meteen 5 eurokes om de drankpot te spijzen en neemt je in bescherming tot je de “nodige ballen”, zij het wat naar de roestige kant in je handen hebt. Snel vormt hij een paar ploegjes  en voila het “couchonnette” wordt weggegooid.

Zo eenvoudig, zo familiair, zo kameraadschappelijk gaat dat daar aan toe. Hier mag wel gelachen, gebluft met “’n reus” en gezucht worden.

M

et 15 waren we deze keer. Johan n’en nieuwen voelde zich direct in zijn sas en hij mocht zelfs ploeg vormen met den beste pikeur “de Cis”. Steunend op zijn kruk slaagt die man erin een verloren situatie met een rake bal om te gooien tot een winnerspunt, ongelooflijk.

De Jean, goedlachs voorzichtig omschietend met de ballen beleeft zichtbaar veel deugd aan de compagnie.

Ook Francis voelt zich in zijn nopjes en wat meer is hij brengt zelfs zijn zoon mee om reeds te snoepen van de toffe sfeer die daar heerst.

Marcel, den Dirk, de Bies - als hij tijd heeft - Juan dat zijn mannen die de knepen van het vak kennen en dan die outsider den Daniel met zijn “gekleurde ballen”. Hij speelt vastberaden en met een genietend lachje.

Hugoke, Wilfried, Geert en Gunther zijn de lucky gooiers, met een serieus gezicht mikken ze naar het “kleine balleke” zonder veel gemik en getalm. Dominiek is vanuit zijn  “gehurkte houding “ quasi niet te verslaan, hij caranbolt, hij weet met zijn ballen zo te manuvreren dat hij inderdaad een taaie brok is om te overwinnen.

Kurt, Hans, Luc en Lieven doen hun best : met nog wat boterhammen, veel geduld en training zullen ze weldra bij de groten van het petanque van de KWB horen.

De anderen komen wellicht in aanmerking om volgend jaar nog wat bij te trainen.

D

’en drankpot is leeg; dus  tijd om huiswaarts te keren en mannen bedankt van de compagnie en dat ik mocht meedoen. Maar mijn minder presteren lag aan “de ballen” en niet aan de man. Dank dat de vrijwilligers van “de blockskes” ons weer van het nodige vocht voorzien hebben.

 Trebron.


Noteer alvast !

 Op 17 en 18 december 2003 gaan er t.v.v. zaal ’t Vijverdal en Kom op tegen Kanker in samenwerking met Sportgroep de Snookers-Merchtem twee topavonden door met

 de bijbelmusical GLORY HALLELUJA
en
Dana Winner kerstspecial unplugged.

 Hou die data vrij.

  

Proficiat aan de twee trouwlustige KWB’ers

 KWB’er Jan Robberechts & Rita De Pauw beloven mekaar trouw op zaterdag 19 juli 2003

 en

 KWB’er Dannie Van Campenhout & Els Van Schuerbeeck geven elkaar hun JA-woord op zaterdag 9 augustus 2003

 Aan beide koppels wensen we een fijne toekomst!

 

Fietstocht

 Op zondag 10 augustus om 9 uur vertrekken we op het parochieplein aan het KWB-lokaal voor een fantastische fietstocht van ongeveer 70 km. Het zou naar het schijnt met de Schelde, de Dender en reuzen te maken hebben maar verder mogen we niks verklappen.

 

Yvo en Corneel zijn gestart met de laatste voorbereidingen en zorgen voor de nodige rust- en tankplaatsen om ons op tijd te kunnen voorzien van het nodige vocht.

Marie-Louise en Jozef Abbeloos zijn al bereid om ons een lekker eetmaal klaar te maken onderweg en “daar kunnen we dan ook gerust over zijn”.

Aloïs zorgde voor een geschikte plaats om ons middagmaal te verorberen.

De zon werd door Daniel besteld en Pierre zal ons met de auto vergezellen, met reservefietsen en herstelgerief en tevens zal hij zorgen voor de veiligheid onderweg.

 Rest alleen nog een beetje initiatief van jezelf beste KWB-er !!!

 Om organisatorische redenen (aankoop eten, verzekering en er moet voor de veiligheid een lijst worden gemaakt met de namen van alle deelnemers op) is het NOODZAKELIJK om op voorhand in te schrijven.

We drukken daar echt op, zomaar op het laatste moment aansluiten kan niet.

 Þ Inschrijven kan je bij

 Daniel Schaekels, Huttert  28 tel: 052/371067 

Norbert Kemels Wolvertemsesteenweg 102 tel: 052/370268

mits betaling van 3 euro per deelnemer.

Deze 3 euro worden in mindering gebracht van het middageten.

 

Kermisprogramma 15-17-18-19 augustus 2003  

Vrijdag

Corrida en (kinder)jogging aan de sporthal

Zondag

Kermiscafé op het parochieplein

Maandag

Kermiskampioenschap petanque, kaarten  en pingpong op het parochieplein

Dinsdag

Jaarmarktcafé

 

Kinderfuif

 

Optreden groep “plastic chocopot”

Doorlopend

Test je zintuigen

 Nog één maand wachten. De sportievelingen onder ons zijn waarschijnlijk al volop aan het trainen voor de corrida, het pingpongtornooi en het kampioenschap petanque. De kaarters hebben de pensen van vorig jaar uit de diepvriezer gehaald en goed verteerd en gaan weer hun beste beentje voorzetten. En een aantal leden zijn al volop aan het oefenen om choco te eten. Helaas, die moeite is tevergeefs, aangezien de groep “plastic chocopot” niets met choco te maken heeft.

  Kermis gaat van start met Corrida en (kinder)jogging

 Een 50-tal kinderen staan klaar om te starten voor de 500 meter. Ze glunderen ! De ouders staan langs de kant en kijken toe of staan tussen deze jonge atleten om mee te lopen. De eerste 250 meter lopen ze achter enkele KWB-ers om zeker niet te snel van start te gaan. Nadien lopen ze, soms hand in hand met mama of papa, hun eigen wedstrijd.

Dit was een sfeerbeeld van de kinderjogging van 2002, en zo zal het er ook op 15 augustus weer aan toe gaan.

Naast de kinderjogging is er ook nog de jogging van 3 of 6 km en de corrida van 12 km. Start en aankomst zijn zoals steeds aan de sporthal in de Dendermondestraat. Inschrijven kan vanaf 17u30 in de cafetaria van de sporthal. Er zijn heel wat mooie prijzen voor alle deelnemers ! Meer info bij Geert Ringoot (052/37.40.20) of op www.kwbmerchtem.be.  

Praktisch: vrijdag 15 augustus

Kinderjogging

500m

18u

Jogging

3 of 6 km

18u30

Corrida

12 km

19u30

 

 Zondag, maandag en dinsdag is iedereen welkom op het parochieplein

 Op zondag ben je welkom op het parochieplein tussen 10u en 13u en na 18u. Maandag is het kermiscafé open vanaf 13u en dinsdag vanaf 10u. Alle dagen van het kermiscafé kan je hier terecht voor zintopolis, het springkasteel, boterhammen met hesp, platte kaas of köt, een kaartje leggen, een gezellige babbel, … 

Wie wordt de nieuwe kermiskampioen ?

 Parochieplein – zaal ‘t vijverdal   De maandag van kermis is er bij KWB de mogelijkheid om in ‘competitie’ petanque, pingpong of met de kaarten te spelen.

Bij petanque wordt er gespeeld per 3. De ploegen worden ter plaatse geloot, zodat iedereen kan deelnemen.

Bij pingpong word je in een ‘poule’ ingedeeld. Iedereen speelt (individueel) tegen iedereen in zijn poule. Daarna wordt het systeem van rechtstreekse uitschakeling toegepast.

Bij kaarten wordt er per tafel voor een prijs gespeeld.

Voor alles kan worden ingeschreven vanaf 13u. De loting gebeurt om 13.30u. en daarna  starten de competities.

  4de kermiskinderfuif

 Springen op spring, dansen op K3, swingen met Samson en Gert, de indianendans van de M-kids. Ambiance verzekerd voor de kinderen. Ze genieten samen met mama of papa, met oma of opa, met nonkel of tante van de gratis kinderfuif. De fuif vangt aan dinsdagavond om 18u30. Natuurlijk zijn de kinderen voordien ook al welkom op één van de springkastelen. Bij goed weer gaat de fuif door op het parochieplein, bij slecht weer in zaal ’t Vijverdal.

 Plastic Chocopot blijft in je kleren hangen

 De naam laat het misschien niet vermoeden, maar Plastic Chocopot is een groep die hoofdzakelijk populaire Engelstalige rock van de jaren '70 tot nu speelt. Vanaf dinsdagavond 20u trilt Merchtem op zijn grondvesten.   Zin om  te dansen of zin om gewoon rustig een pintje te drinken met vrienden ? Iedereen welkom vanaf 20u. Ook hier is de inkom gratis

 Wie niet horen wil,…

 moet voelen, ruiken, proeven of zien ! Het KWB-lokaal “de werkman” is tijdens de kermisdagen omgebouwd tot “Zintopolis”. Een “doe” tentoonstelling over de 5 zintuigen. Kom ontdekken hoe goed je overweg kan met je neus, je handen, je mond, je oren en je ogen. Misschien kan je er zelfs je 6de zintuig ontdekken !

 

Groot Voetbaltreffen van F.C. KWB  tegen  V.C.  De Marollen


Vrijdagavond voor sinksen. Naar goede gewoonte werd als begin van stasiekermis een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de plaatselijke Marollen en de sterspelers van de KWB. Dit op het terrein van de Cristal-Boys op Sleeuwagen: wat de Marollen dus een licht thuisvoordeel
opleverde. Hoewel er ook in de KWB-ploeg enkele mensen van 'boven de staase' werden opgemerkt.

Omstreeks 19u de aftrap voor de kinderwedstrijd. Twee ploegen samengesteld naargelang grootte of ouderdom. En om het onderscheid duidelijk te maken  : één van beide "met bloot vel". Bovendien wilden de mannekes niet weten van kleine goaltjes: ze moesten en zouden hun match betwisten op groot veld zoals de 'echten'.

Het werd dan ook een spannende wedstrijd met heel veel inzet.  Met namen als
Figo, Ronaldo, en nog tal van internationals, werd het een heuse derby waarbij het spel voortdurend over en weer ging. Zo massaal werd er vooruit- en achteruit gevoetbald.. Hoewel Florian De Ridder in de allerlaatste minuut nog de kans aan de voet had om een billijk gelijkspel af te dwingen, werd het tenslotte 2 - 1  in het voordeel van de mannen in bloot bovenlijf. De strafschoppen die nadien werden gegeven eindigden daarentegen onbeslist. Zodat alle jongens een rood petje kregen van de gemeente en een bonnetje voor drank.


Bij de groten verliep de match al even spannend; zij het met meer animo. Dit vooral omdat ook de harde supporterskern (onder leiding van olijk Hugoke) steeds meer van zich liet horen. In het bijzonder de niet altijd even kort op de bal spelende scheidsrechter moest het daarbij ontgelden. Zeker wanneer deze een strafschop floot en de Marollen zo opnieuw in de wedstrijd bracht.
Want de KWB'ers, aangevuld met enkele buitenlandse krachten,  konden alweer beroep doen op een stevige achterlinie en een voor honderd procent renderende voorlijn . Bovendien rekenden zij dit jaar weer op hun eerste doelman Chris, die voor de gelegenheid zelfs voetbalschoenen had
aangetrokken. Maar hoe vaak zijn parades, de paal of de deklat ook redding hadden gebracht, toch werd de penalty feilloos omgezet door uitblinker Kevin Bogemans.
Niettemin slaagde de KWB er nadien toch in de voorsprong tot op het allerlaatst te bewaren en  de match te beëindigen met een klinkende overwinning. Waarop naderhand natuurlijk nog duchtig geklonken werd in het plaatselijke clublokaal van De Marollen. Wat mogelijk ook de reden vormde
waarom er naderhand geen eensgezindheid bleek te bestaan over de preciese uitslag :  6-4 of  5- 4??? Alleszins, iedereen bleek zich te hebben geamuseerd en da's toch het vernomste.


Marc