oktober 2004


Heksentocht

Beste vrienden van KWB Merchtem,

Tot mijn grote vreugde heb ik gemerkt dat er een heksentocht op jullie programma staat deze maand. Ik was nog meer tevreden toen is kon vaststellen dat deze heksentocht doorgaat minder dan 48 uur na een volledige maansverduistering. Eindelijk nog eens gewone mensen die rekening houden met de maankalender, zo redeneerde ik.Het verbaasde me dan ook toen bleek dat jullie geen enkele van mijn heksenzussen hadden uitgenodigd om deze tocht in goede bezembanen te leiden. Ik was bang dat jullie van plan zouden zijn om enkele van die nepheksen in een bos te plaatsen om die dan wat rare dingen te laten doen. Om dit te voorkomen heb ik, samen met enkele andere van mijn heksenzussen, deze duistere avond- en nachtactiviteit zelf in handen genomen. Ik hoop dat jullie hiervoor heel wat mensen bij elkaar krijgen, zodat wij er een toffe avond kunnen van maken.

vele heksengroeten,Kahira Kihara uit Hexalia,

We hebben van heksengroep Kihara uit Hexalia de bovenstaande brief ontvangen… 

Zoals jullie kunnen lezen gaat er dit jaar geen Harry-Potter-tocht, maar wel een heksentocht door. We komen samen in het KWB lokaal, en wachten dan op verdere instructies van de heksen ter plaatse. Zoals de vorige jaren mogen ook nu de kinderen zich reeds van thuis uit verkleden als heks of tovenaar. We nodigen je graag met je kinderen of kleinkinderen uit om aan deze activiteit deel te nemen. De tocht bedraagt zo’n 4 km.
vrijdag 29 oktober

eerste vertrek om 19u - laatste vertrek om 20u30 - aan het KWB-lokaal

Vormingstoneel: Ik vind de olifant niet

Dit toneelstuk is gebaseerd op een tekst over 6 blinde Indische mannen en een olifant. De eerste blinde voelt aan de slurf, de tweede aan de slagtand, de derde grijpt een oor, de vierde loopt tegen een poot aan, de vijfde tegen de buik en de zesde heeft het staartje in zijn hand. In hun onwetendheid denken ze alle zes te weten hoe de olifant eruit ziet. Allemaal zitten ze ver naast de werkelijkheid.

Bij globalisering gebeurt precies hetzelfde. De plaats waar je je bevindt, de situatie waarin je je bevindt, alles is bepalend voor de manier waarop de globalisering uw leven beïnvloedt. Gaandeweg krijgt onze olifant een nieuw uitzicht. In het grote lijf wordt de wereld zichtbaar. Is die wereld nu kleiner geworden door de globalisering of integendeel juist groter? De een vliegt voor een verlengd weekend naar Zanzibar, de ander geraakt niet eens de straat van Gibraltar over. Multinationals hebben bij manier van spreken de wereld in hun broekzak, de kleine man of vrouw ziet zijn/ haar bedrijf naar de andere kant van de wereld verdwijnen…

Acteurs: Mong Rosseel en John Vandaele (De Vieze Gasten)

Sinds eind 1999 werken John Vandaele en Mong Rosseel intensief samen. John Vandaele is journalist, gespecialiseerd in de sociale aspecten van de economie. Hij schrijft freelance voor De Morgen, De Standaard en Knack- magazine en sinds januari behoort hij tot de vaste redactie van MO- magazine. Daarnaast is John muzikant, maar vooral ook een begenadigd liedjesschrijver. Mong Rosseel werkt al meer dan 32 jaar voor het vormingstheater van De Vieze Gasten.

 Praktisch:
-         Kaarten in voorverkoop elke zondag in het KWB-lokaal of bij Geert (052/37.40.20) of bij Hans (052/37.53.13)
-         Inkom € 3, in voorverkoop € 2
-         i.s.m. wereldwinkel en Grom

 

Wij gedenken :

Paula Roes, moeder van KWB’er Hugo Verwimp

 KWB Kaartkampioenschap - 2004 – 2005

¨    Wanneer :    Vrijdag 8 oktober 2004
¨    Om wat uur?  We starten om 20u15
¨    Waar?     In de Werkman
¨    Inschrijving : 3 euro voor 6 avonden

                DATA van de 6 avonden :

8 oktober 2004 -   12 november 2004 - 14 januari 2005 - 11 februari 2005 - 11 maart 2005 -   8 april 2005 (Finale)
Hou deze data vrij en kom eens een kaartje leggen. Iedereen van harte welkom!

 Wist je?

 *     Dat KWB'er Swaiken Van Campenhout en zijn vereniging KEEKS Merchtem je uitnodigen op hun 10e  platen- & cd-beurs in de zaal 't Vijverdal (Kerkstraat 14) op zondag 14 november van 10 tot 17 uur.  Merchtemse KWB'ers betalen € 1,50 i.p.v. € 2,00 inkom op vertoon van hun lidkaart 2004.
*    
Dat er iedere woensdagnamiddag een aantal mannen kaarten in het KWB-lokaal. Er wordt gepandoerd met enkel en dubbel spel en wiezen. Goesting om eens een namiddag mee te spelen, kom gerust af vanaf 14 u  worden de kaarten geschud.
*    
Dat de historische wandeling door Merchtem tof en vooral leerrijk was.
*    
Dat onze gids, den Bart veel te vertellen had over het Merchtem van vroeger.
*    
Dat er achteraf nog heel wat verhalen werden verteld door de deelnemers.
*    
Dat Jos en vooral Gust nog heel wat wisten over vroeger. Wie waar woonde en vooral hoe de verschillende Merchtemse cafeetjes noemden.
*    
Dat het uitzicht van Merchtem de laatste jaren enorm veranderd is.
*    
Dat Pater Karel nu de ware toedracht van de onderaardse gang in de kerk weet en volgend jaar naar een andere aprilgrap moet zoeken.
*    
Dat de KWB’ers van Bazel (een Scheldedorpje onder de gemeente Kruibeke) op dropping kwamen naar Merchtem. Dat Walter, Willy en Norbert zorgden voor de nodige tips.

 Sport

Voetbal :
 start van de Seniorscompetitie en de Masterscompetitie in oktober  - wedstrijdkalender bij uw verantwoordelijke

Volleybal :
Zondag 3 oktober om 10.00u : Haaltert – Merchtem
Zaterdag 9 oktober :Merchtem vrij !!! training !!!
Zondag 17 oktober om 10.00u : VC. Blok T.R. – Merchtem
Zaterdag 23 oktober om 20.00u : Merchtem - Hekelgem    

Pingpong :
elke donderdagavond  vanaf 20.30u  in de kleine zaal, achteraan  de sporthal .

Petanque :
Wintercompetitie is reeds gestart .Kalender volgt .

Wie wordt de nieuwe volleybalkampioen van Merchtem ?

 Net zoals vorige jaren gaat er ook dit jaar een mini-competitie door tussen een aantal KWB-ploegen van Merchtem. Vorig jaar werd er gestreden door Jong-KWB, de pingpongers, de mekkers en de jekkers, de volleyploeg, een ploeg van KSJ, Scouts en Ifi. Wie dat wenst kan dit jaar aansluiten bij één van deze ploegen of zelf een ploeg samenstellen. Doen nu de grote families mee om kampioen te worden ? Zijn er voldoende leden in een straat of een wijk om er een volleyploeg mee samen te stellen ? Misschien is dit het moment om een niet-lid uit je buurt eens te laten proeven van KWB ! De matchen worden gespeeld op zaterdagavond. De kalender wordt eind oktober opgesteld in samenspraak met de deelnemende ploegen. Inschrijven bij Hans (052/37.53.13 / hansv@kwbmerchtem.be )

Wijkmeestersvergadering van vrijdag 3 september 2004

Voorzitter Hans opende de vergadering met een 'gelukkig nieuwjaar', dat ook op de eerste bladzijde van de kleine Raak van september stond. We beginnen effectief een nieuw werkjaar met vele activiteiten voor elk wat wils. Na het familienieuws (Marcel Van Keer is beter, de familie De Meuter is uitgebreid en er waren 3 trouwers in onze KWB gemeenschap) kregen we allerlei post te verwerken: vrouwelijke!! leden werden uitgenodigd naar een borstkankeronderzoek, er werden oproepen gedaan voor de streekvergadering van 27/9, de mosselmaaltijd van KWB Peizegem en het parochiaal eetfestijn.

De kuisploeg werd flink aangepord om ons lokaal nog eens een beurt te geven.

De voorbije activiteiten werden aan de hand van muziekmelodietjes naar voor gebracht, waar zeker de kermis met alles er op en er aan boven uit sprong: de corrida vrijdag en dan doorlopend van opzetten tot afbreken. De fototentoonstelling was de moeite waard en ondanks het weer was de opbrengst bijna die van vorig jaar. Proficiat aan alle medewerkers en ze waren weer talrijk.

De komende activiteiten zijn om van te snoepen: historische wandeling door Merchtem, bezoek aan het fort van Breendonk per fiets of per auto (de weg er naar toe natuurlijk), de vele sportactiviteiten en de inleidende kookles voor de anciens. Startavond voor alle leden gaat door op 1 oktober. Iedereen krijgt bij zijn Raak de reeds traditioneel geworden eigen kalender met alle activiteiten van KWB Merchtem.

Na de pauze kregen we dan nog een bezinning onder leiding van Marc Van Schuerbeeck: welke waarden vinden we belangrijk? Hoe maken we dat waar? Waarom in de KWB? Marc zette 6 kernwoorden op het bord, waarrond even van gedachten werd gewisseld: kind van God - militant - gelovig - evenwaardig - leider - ledenbezoek.

En zo waren we weer gestart voor ons nieuw werkjaar, met nog een leuke babbel na de vergadering.

 Hugo V.

 VERSLAG historische wandeling door Merchtem 17/9/2004

 Een 40-tal leden en sympathisanten verzamelden aan ons lokaal om zich stipt om 19.30 uur te zien verdelen in 2 groepen, autochtonen (geboren en getogen in Merchtem) en allochtonen (inwijkelingen, min of meer aangepast); beide groepen bleken ongeveer gelijk in aantal, maar bij het aankondigen van het thema van de wandeling ‘Brouwerijentocht’ viel toch op dat de notoire bierkenners in de groep ‘Merchtem’ zaten (op de klassieke uitzondering na, die de regel bevestigt) van waaruit een licht gemor opstak, zich afvragend hoe in ‘s hemelsnaam aan cultuur gedaan kon worden wetende dat in Merchtem sedert een 15-tal jaar geen druppel meer gebrouwen wordt.

Onze gids, Bart LEGROUX, kon toch iedereen op sleeptouw krijgen, om reeds een eerste keer halt te houden aan de noordgevel van onze mooie O.L.V.-ter Noodtkerk die verschillende bouwfases heeft gekend; het oudste gedeelte van de kerk is de noordkapel, met zijn 2 gotische spitsboogvensters geprofileerd in steen. De onderaardse gang in de kerk werd naar het rijk der fabeltjes, of aprilgrappen, verwezen; er is inderdaad nog steeds een deur die half in de grond steekt, en aldus de indruk wekt naar beneden te lopen, maar dat was niet meer dan een toegang kerk – pastorij voor de Pastoor (de pastorij bevond zich toen op de Reedijk). Zoals overal, is in de loop der eeuwen het straatniveau immers gestegen met 1,50 tot 2 meter, ingevolge afzetting en het heropbouwen op puin.

Van daar naar het “Paerdenwater”. Zoals het er in een multiculturele samenleving aan toegaat, waren de twee oorspronkelijke groepen reeds samengesmolten; toch kon een kopman van de ‘Merchtemnaars’ het niet laten enig ongenoegen te laten blijken “als paarden mochten drinken, waarom wij dan niet”, op zijn plaats gezet door onze gids dat het hier geen eigenlijke drenkplaats betrof, wel een poel waarin de hoeven van de paarden konden afkoelen, als een halteplaats op de drukke weg van Bavay, Dendermonde, Vilvoorde, Leuven, zelfs naar Keulen. 

Dan langs het vroegere cafe 51 (was een benaming voor een bier van de Brouwerij Cap)

door de Dreef, die de toegang was tot de vroegere Burcht, naar de Burchtlaan, voorheen den Boulevard (wat in het Nederlands ook vertaald wordt als ‘bolwerk’); menigeen herinnerde zich nog de grachten, en de poort, alsook dat den Boulevard slechts een veldbaan was.

De Dreef geeft uit op een grote gecementeerde woning, wat vroeger het Poorthuis van de Burcht was, waar de Heren van Merchtem verbleven, de HOBOSCHen en de PIPENPOYs.

Naar de Langensteenweg, vroeger “Oude Straat”; zou de oudste straat van Merchtem zijn, het kloppend hart, met tal van ondertussen verdwenen cafés (een 25-tal) en kleine handelszaken (kleermakers, porselein, …) Er werd gewezen op de woning van luitenant J. DE WINDE die samen met 9 andere vooraanstaande Vlamingen begraven ligt onder de IJzertoren te Diksmuide; er zou daar ook één Waal liggen, voor de goede fundering werd gezegd.

De Brouwerij GINDER-ALE is groot geworden (on)danks de Wereldoorlog;  controleredenen noopten de Duitsers zoveel mogelijk te centraliseren om de zwarte markt uit te schakelen; zo werden alle Merchtemse brouwerijen verplicht zich te bevoorraden op één centraal punt, nl.  de Brouwerij van Burgemeester VAN GINDERACHTER.

De Kattestraat, een van de eerste straten die verhard werden (met de kasseien afkomstig van de Burchtdreef); deze straat heeft in augustus 1914 duizenden vluchtelingen zien passeren, het was op een maandag ‘Vliegende Maandag’, dat zou de reden zijn waarom de meeste cafés in Merchtem hun sluitingsdag hadden op maandag.

Op de Krekelendries zou ook nog een Brouwerij gestaan hebben, het standbeeld van de Onbekende Soldaat, heldhaftig naar het oosten gekeerd, de cinema ‘Pax’, de ondertussen geklasseerde typische gevel van de Ford-garage (daterend van tussen de 2 wereldoorlogen).

Op de Markt het ‘Lombardenhuis’. Op de hoek van de Nieuwstraat en de Korte Ridderstraat (huis Maurits SACRE – drukkerijmuseum, heeft als decor gediend voor de film ‘Daens’) bevindt zich vóór ‘de Merchtemse Poort’ nog steeds een eeuwenoude drinkwaterput.

Aan het gemeentehuis werden anekdotes verteld over Koning Leopold II die ooit ook een historische wandeling door Merchtem gemaakt heeft, van het station, via het gemeentehuis naar de kerk; van einde en ver was men naar Merchtem gekomen om een glimp van de vorst  op te vangen; maandenlang was men in de weer geweest met de voorbereidingen voor een bezoek dat uiteindelijk minder dan twee uur geduurd heeft, wandeling van en terug naar het station inbegrepen. Had den Bizon toen reeds bestaan …

Voor velen niets te vroeg kwam dan een moment van pauze, voor anderen het echte werk, in de Brouwerij ‘de Cap’, meer bepaald in de lokalen van het Jeugdhuis IFI. Onze jeugd heeft het wel getroffen met die locatie en inrichting.

Gids Bart loodste ons verder naar de Stoofstraat, waar hij de aandacht vestigde op een kruis dat daar tegen een huisgevel aanleunt; het herdenkt een moord die daar in 1682 gepleegd werd. Op het kruis staat in oud-Nederlands “Hir is vermot Fransoi Van Benede den 18 augustu 1682”. Deze François VAN BENEDE, uit Grimbergen (Pater Karel was ineens niet meer op zijn gemak) was de bestuurder van een paardenkaros, en vervoerde enkele hoge heren naar de  herberg “de Swaene”. In de karos waren gezeten een hoge geestelijke, een officier van justitie en de kwartiermeester-generaal der Nederlanden; de moord zou gepleegd zijn voor hun ogen, zonder dat ingegrepen werd. Er was dan ook sprake van een staatscomplot, en later van een doofpotoperatie.

Volgde een discussie over waar nu juist café ‘Manneken Pis’ geweest is, en wat het Merchtemse Manneken onderscheidt van dat van Brussel en Geraardsbergen; volgens sommigen heeft het Merchtemse Manneken ooit bier gewaterd. Althans in de brouwerij AS-ALE werd bier van water gemaakt, en niet omgekeerd.

Zonder stoppen langs café ‘Bakker’, de Puursstraat in; nog geen 50 jaar geleden was dit ook nog een veldbaan, met amper een 3-tal huizen.

Via het baantje (het zijn juist deze wegels die van oudsher bestaan en veel ouder zijn dan de eigenlijke wegen) werd de Passerel bereikt en kregen we uitleg over de ‘Binnenmolen’ die eigendom was van de Heren van Merchtem, en die minstens sinds 1200 bestaat. De Heren haalden hun inkomsten o.m. uit een taks op het gebruik van die molen, en het was de inwoners verboden hun graan elders te laten malen.

De voorzitter bedankte onze gids voor zijn goed gekozen rondleiding en boeiende uitleg, en bedacht hem terecht met een kleine attentie, waarop we vrijgelaten werden. Bij Jos en Linda werd omstandig nagekaart, maar dat is een andere geschiedenis, en zo behoort deze geslaagde KWB-activiteit ook alweer tot de historie.

 snarf jr.

  Beste Bikester en bikers,

 Voor mountainbikers, is de Mtb-tocht in Merchtem een klassieker geworden onder de toertochten.            Na het onverhoopte succes van 2003 (1466 deelnemers), komt editie 2004 in zicht.

Onze parkoers (20-30-45km) krijgen net als andere jaren de grootste aandacht, doch als feestgemeente gaan we dit jaar de après-bike eens in een ander kleedje steken.

D.w.z.: na een stevige tocht (berijdbaar bij alle weer) met uitgebreide bevoorrading, EHBO, pechdienst, bike-wash enz., vergasten wij de deelnemers met een optreden van de coverband “Doedanooit”

Daar de cafetaria verleden jaar al uit zijn voegen barstte, verhuizen we dit jaar naar beneden (1200m2), zodat de deelnemers bij een natje en een droogje kunnen nagenieten van een mooie tocht.

Datum:                                     zondag 07 november 2004
Omloop:                                   Heuvelachtig + berijdbaar bij alle weer

Vertrek:                                                Sporthal Merchtem Dendermondestraat
Inschrijvingen:                           Van 8u30 tot 10u30
Fietsverhuur:                             052/37 44 91 (Fietsen Dours)

1200m2 Après-Bike met gastoptreden van “Doedanooit”

 

Aanleg en onderhoud vijvers

Ieder huisje heeft zijn tuintje en in dat tuintje willen heel wat mensen een vijver of vijvertje. Frans en Luc Heyvaert – kenners volgens Pol Van Cauter – komen uitleggen : 
§      Hoe je best een vijver aanlegt en onderhoudt.
§     
Over de planten in en rond de vijver.
§     
Hoe ….???!!!

 Aan de hand van dia’s wordt de uitleg verrassend en leerrijk.

Dinsdag 19 oktober – KWB-lokaal De Werkman – 20 uur.

 PS: “Er zullen vissen zwemmen’”.
De Pol.

 Dropping

 Donker – Stil – Nacht - Op stap – Zoekend - Een babbel - Onderweg, waar ook - Foert, ’t doet er niet toe!

 Woensdag 10 november 2004 – 19u30 – De Werkman - Pillamp

 De rest is ‘top secret’.

 ! Hernieuwing van het KWB-lidmaatschap !

 Dat KWB-Merchtem in de lift zit is je misschien nog niet opgevallen maar ieder jaar sluiten steeds meer mannen aan bij onze beweging.
En ja, het bestuur en de wijkmeestersploeg zetten ieder werkjaar weer opnieuw hun beste beentje voor om je een ruim aanbod aan activiteiten aan te reiken. Voor elk wat wils want inderdaad de waaier is heel ruim. Een creatief jaarprogramma maakt een beweging steeds nieuw.
Maar KWB wil ook meer zijn

ü     
We zijn een beetje rebel en bezien datgene wat de commerce en de reclame zo mooi voorschotelt nogal met een argwanende blik
ü      We komen al eens kritisch uit de hoek wanneer de rechten van de “werknemer” in het gedrang komen.
ü     
En…. we dromen, neen we ijveren voor een wereld waar het goed is om leven voor iedereen, we sluiten niemand uit en iedereen moet dezelfde kansen krijgen zoals onze grote voorganger Mgr Cardijn het uitschreeuwde “Iedere mens gelijk” “iedere mens kind van God”.
ü     
Ons kristellijk engagement vormt de basis van onze KWB.

Wanneer je met ons meegaat op die weg wordt deze 20 euro lidgeld een goede besteding.

 

 Reserveer nu al! 

Kerstmis met Geena Lisa en Will Tura.

Je leest het inderdaad goed, Geena Lisa en Will Tura komen naar de Merchtemse kerk om ons in de goede kerststemming te brengen. De opbrengst van deze optredens is voor het goede doel en gaat naar levenslijn-kinderfonds, onze parochielokalen en naar organisator de snookers.
Op 15 december treedt Geena Lisa op begeleid door de concertband van Steenhuffel met 65 uitvoerders en hun kinderkoor. Tickets voor deze avond kosten 10, 15 en 20 euro.
Op 16 december komt Vlaanderens muzikaal monument Will Tura met zijn “Gospel Live” (in het Nederlands) met medewerking van de Jody’s Singers en een muziekband o.l.v. Steve Willaert. Tickets: 20, 30, 35, 40 en 45 euro.Beide avonden worden de aanwezigen na het optreden uitgenodigd voor een gratis receptie
 

Tickets zijn te koop
*    
In de Centeabank Burchtlaan 90 te Merchtem
*    
In krantenzaak Wauters Kerkstraat te Merchtem