maart 2007
nummer 353

 

 Info avond over ‘Kijk op de tuin’

Maandag 12 maart 20u
KWB lokaal ‘De Werkman’

Voel je al de spade kriebels?
Wil je grasmaaier opnieuw aan slag!
Wat groentjes, wortel, prei, radijs en veel ajuin.
ook bieslook, peterselie en tijm mag niet ontbreken
Bloemen in perken of gracieus door mekaar
Een haagje, een vijver met heerlijke waterplantjes
Met steentjes of hout her en der
 
Een
uitnodiging voor elke tuinliefhebber met vooral nieuwe ideetjes voor een gezellig tuintje 

 Wij gedenken 

Leon De Meuter: Vader van KWB’ers Frans, Marcel, Jos en Herman
Grootvader van KWB’ers Christophe en Jurgen.

Maria Van Damme: Schoonmoeder van KWB’er Theo Aelbrecht.

Anna Jacobs: Schoonmoeder van KWB’er Marc Van Ruysseveldt

  

 Welkom aan onze nieuwe leden

 ·      Dieter Luypaert is een jonge aanwinst en Joke Legroux zal hem maandelijks bezoeken met Raak en de kleine raak. We hopen dat Dieter snel zijn weg vindt in onze beweging en dat hij er heel veel vrienden mag ontmoeten.
·     
En Joke Legroux die weet van geen ophouden want Philip De Smedt en Mario De Wit  (de concierge van ’t Vijverdal) mogen hem ook iedere maand  verwachten met alle info over KWB.
·     
Patrick Heyvaert mag van Jozef Abbeloos alle maanden de Kleine Raak en Raak ontvangen.  

Dat zowel Dieter, Mario, Pilip als Patrick zich goed mogen voelen en zich aangesproken weten door één of andere KWB-activiteit. 

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van 2 februari 2007

Het was een ongewone wijkmeestersvergadering. Eerst en vooral konden alle leden deelnemen en ten tweede er stond slechts één onderwerp op de agenda nl. ‘het sociaal woonbeleid in onze gemeente’.

Filip Van Ongeval, freelancer voor lokale besturen, werd door de gemeente en het OCMW gevraagd om een sociaal onderzoek te verrichten bij de bevolking rond ‘wat kan beter in onze gemeente.

In de winter van 2005-2006 werd bij ongeveer 200 Merchtemnaren een onderzoek gedaan .Zowel jeugd als gepensioneerden, tweeverdieners, werklozen, buren, mensen uit Hamme, Brussegem, Peisegem als Merchtem zelf kwamen aan bod. Ook op getuigen zoals de notaris, de bankdirecteur, de vrederechter … deed Filip beroep om zijn studie te onderbouwen. 

Uit al deze getuigenissen en gespreksgroepjes (gebundeld in een lijvig boek van Filip Van Ongeval met als titel ‘het sociale DNA van onze gemeente’) bleek dat 3 items bijzondere aandacht verdienen.
¨     
Meer samenwerking tussen de verschillende diensten van de gemeente
¨     
Duidelijke communicatie tussen overheid en inwoners
¨     
Een beter woonbeleid met sociale correcties. 

Dit laatste item werd het gespreksonderwerp van onze speciale wijkmeestersvergadering.

In een eerste deel schetste Filip op een heel duidelijke manier de doelstellingen als analyse van de werkgroep. Elke doelstelling kreeg voldoende aandacht zodat iedere deelnemer wist waarover het ging. Erik Crombé, wijkmeester van KWB, was bij deze werkgroep nauw betrokken en hij gaf op deze doelstellingen de nodige commentaar; hij wees tegelijkertijd op enkele addertjes onder het gras.

  De doelstellingen:

  1. Oprichting dienst huisvesting, woonloket en aanduiding huisvestingscoördinator
  2. Oprichting van het lokaal woonoverleg
  3. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen
  4. Bestand sociale woningen op peil houden
  5. Aansnijden woonuitbreidingsgebied enkel voor projecten van openbaar nut
  6. Steunmaatregelen voor inwoners inzake woonbeleid

7.       Randvoorwaarden moeten socialer woonbeleid creëren. 

Aloďs De Smedt, wijkmeester, voorzitter van ACW Merchtem en vertegenwoordiger als specialist vanuit zijn beroep in de werkgroep Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) verduidelijkte aan de hand van een aantal kaarten de nieuwste studies  van de gemeente. Iedereen was zeer aandachtig en Aloďs kon de deelnemers tevens overtuigen van de sociale mogelijkheden die in de verschillende op til staande verkavelingen zouden kunnen verwezenlijkt worden.

Na de pauze konden we in groepjes onze mening kwijt. Iedereen had zijn zeg. Het sociale had de bovenhand en vooral de 3 eerste doelstellingen werden door de meeste deelnemers als zeer belangrijk omschreven.

 Besluit:

Een goede opvolging van het beleidsplan wordt belangrijk. Willen we de mandatarissen van zowel gemeente als OCMW overtuigen van het belang van de sociale correcties die in het dikke boek van Filip zijn weergegeven dan is aanwezig zijn op de vergaderingen van het woonoverleg een must. anders streeft Merchtem af op een gemeente waar hoogbouw blijft zegevieren en waar de grond- en bouwprijzen maar blijven verder woekeren. Willen we hier nog kansen geven aan de jongere gezinnen om in Merchtem hun huisje te kopen of te bouwen dan zijn er dringende maatregelen nodig om dit veilig te stellen.

 Knappe vergadering en hopelijk kan onze KWB  inbreng voor resultaten zorgen.

Norbert

 Wist je dat ?!

 Nieuwe verkeersregels 31 januari
-        
Er heel wat volk naar de werkman was gekomen.
-        
We begonnen met een kleine toets nl. 10 vragen over het verkeersreglement.
-        
Toen de oplossingen van de vragen bekend gemaakt werden het opvallend stil bleef.
-        
Naar het schijnt er vele buizen te betreuren vielen.
-        
Dit nog eens bewijst dat zo een herhalingsavond geen keer teveel wordt gegeven.
-        
Het voortaan verplicht is om een fluo vestje in je auto te hebben om in geval van pech of dergelijke te dragen om zo beter zichtbaarder te zijn op de snelweg. Dit is zeker niet om.geld uit jullie portemonee te halen maar voor jullie eigen veiligheid.
-        
De voorrangsregels vanaf 1 maart ook veranderd zijn. De details hierover zullen jullie ongetwijfeld in de krant gelezen hebben.
-        
Een paar rekensommen duidelijk maakten dat het maar beter is om ons aan de verkeersregels te houden.
-        
Marcel Mathijs, de lesgever van de cursus rijbewijs ook deze avond op een plezante manier bracht waarvoor onze dank.

 Toneelkring Lawerke (KWB PEIZEGEM) speelt in de parochiezaal van Peizegem ‘Het str—pje’ een dolle klucht over een duivenmelker op 3, 9 en 10 maart om 20uur en op 4 maart om 15 uur. Reserveren: 052/37 00 94 of lawerke@telenet.be.

 Binnengelopen bericht : onze Maarten en zijn Sofie hebben een zoontje gekregen. Onze eerste kleinzoon (nr. 4 in de rij). Kobe is zijn naam en hij is geboren op 20 februari. De fiere oma en opa Gerda en Hans Hoogewijs.

 

KWB-kookavond
 
‘Vis moet zwemmen’

 We zorgen er voor op dinsdag 20 maart 2007
Afspraak om 19 u in de Kerkeboomgaard.

Volgende KWB-kookdata :

¨   
17/04/2007 – ‘Wij zitten met een ei’
¨   
12/06/2007 - ‘Op weg naar de Italiaanse zon’

 

Zwemavond voor het gezin

 Hou alvast zaterdag 17 maart 2007 vrij want we gaan met zijn allen een duikje of een plonsje maken in het zwembad van Asse. Van 17u tot 19u hebben we het hele zwembad afgehuurd.

Ofwel kom je tegen 17 u aan het zwembad ofwel kom je tegen 16u30 aan het KWB-lokaal dan vertrekken we samen en kunnen we eventueel een plaatsje geven aan diegenen die geen vervoer hebben

Tot plons he!

 

Dag van KWB en vakantiegenoegens
Grimbergen 6 mei 2007

 Hou alvast deze datum vrij want Grimbergen wordt dan the place to be’.

Fietsen, wandelen langsheen de mooiste plekjes, sporten allerhande, springkasten, knutselen, muur schilderen, echte ridders en jonkvrouwen ontmoeten mekaar, avonturentochten in het prinsenbos, boogschieten, een klimmuur.

Een bezoek aan volkssterrenwacht Mira, een interactieve tentoonstelling in het Museum voor Oude technieken, het Biermuseum, bezoek aan de abdij en aan de toren zijn zowat de culturele belevenissen.

Grimbergen 6 mei: beweging op zijn best!

In volgende kleine raak meer info over hoe KWB Merchtem naar Grimbergen gaat (fiets, auto) met uur van vertrek en van een prettig en geanimeerd dagje samen onderweg.

 

De zonnebloem kleurt onze kermis

Wie zaait, kweekt en zorgt voor de grootste, de mooiste zonnebloem?
Iedere KWB’er van onze afdeling krijgt een aantal zonnebloemzaadjes cadeau.
Het is de bedoeling om tegen Merchtem kermis je exemplaar zodanig te vertroetelen dat alle andere KWB’ers een beetje jaloers zijn op jouw zonnebloem.
Een jury, bestaande uit kenners zal de schoonste bloem aanduiden en (de eigenaar) belonen.

  

Sport Maart

 Voetbal : 
            
Mzvc:

                         
maandag   05/03 om 21.45u : KWB – Bizon II
                      
   donderdag 15/03 om 19.00u :  KWB – Tegels De Roy
                         
donderdag 29/03  om 21.00u:  KWB – Go Bananas

            
Masters : 

                         
zaterdag 03/03 om 17.00u : KWB – Rikkie’s choice
                         
zaterdag 10/3 om 17.00u : KWB – VK Ifi Vips
 
Volleybal :

         
KWB competitie:

                         
zaterdag 03/03 om 20.00u ; KWB – Essene
                         
zaterdag 10/03 om 20.00u : KWB - Hekelgem 
                         
zondag   18/03 om 10.00u :  Burst- Merchtem
                         
zondag   25/03 om 10.00u :  Affligem - Merchtem

          
mini-competitie
:
                         
zaterdag 03/03 om 20.00u : Scouts -vrouwen 

Pingpong
:

   
elke donderdagavond in de kleine zaal van de sporthal van 20.30u tot 22.00u

                           
!!!!!!!iedereen welkom !!!!!!!
Petanque :
woensdag 07/03 om 20.00u : KWB Merchtem –Bollebeek I 

 Petanque

 -         Tijdens de maanden mei en juni staat er naar gewoonte petanque op het programma.
        
Dit jaar organiseert KWB voor de eerste maal een minicompetitie met tripletten.
-        
Steek uw licht eens op bij familie, vrienden of geburen en stel een ploegje samen
-        
Oh ja, vrees niet, ook individueel inschrijven kan. 

Wanneer: elke donderdagavond vanaf 20.00uur tijdens de maanden mei en juni
Voor wie :
voor iedere KWB–sympathisant, jong of oud, geoefend of niet.

 Hoe inschrijven ?:             -( 052/37.37.90
- mailen naar francis.wijns@kwbmerchtem.be 
- elke zondagvoormiddag in het KWB lokaal

 KAARTKAMPIOENSCHAP 
 
2006-2007

 §    Op vrijdagavond 9 februari 2007 hebben we voor de vierde maal gekaart en het was er weeral dik in orde.
§   
De maand februari is de korte maand en misschien daarom dat  de opkomst  miniem was.
§   
Maar niet getreurd, iedereen die aanwezig was heeft weer een toffe avond gehad en dat is toch wel de bedoeling van deze kaart en ontspanningsavond.
§   
Met een klein groepje van 40 spelers heeft Christel Dierickx de beste kaarten gekregen en kon zich tot winnares laten afroepen met slechts 51 punten.
§   
Wist je dat de organisator ook moest meedoen om aan 40 personen te geraken. 
§   
Wist je dat ge kunt alleen gaan voor 5 slagen met 3 azen in uw handen.(rare spelregels)
§   
De kok van dienst had ons verwend met ‘nen heten hond’ met een ‘goeie klot mosterd’ op.
§   
Bedankt aan al de helpers voor de goeie bediening. 

Volgende maand kaarten we terug en dit zal doorgaan op 9 maart om 20u15
in ons lokaal De Werkman.

Groetjes vanwege Francis.

 

KWB ontdekt de stad “Halle” 

Halle wordt het volgende stadje dat we met KWB Merchtem gaan ontdekken. Op vrijdag 11 mei worden we door bekwame gidsen geleid langsheen enkele historische gebouwen en schilderachtige  plekjes die ons een beeld geven van deze voor velen onbekende stad.

  • De Zwarte Lieve Vrouw, toevlucht voor vele bedevaarders.
  • Het decor van het “Witze-verhaal” van één op zondagavond.
  • Het herdenkingsbeeld van onze stichter en bezieler “Jozef Cardijn

Na onze tocht hopen we onze dorst te lessen in enkele toffe kroegjes.
Noteer alvast vrijdag 11 mei 2007 in jullie agenda.
In Kleine raak van april krijg je meer info en kans tot inschrijven.

 ACTIE RIJBEWIJS

 -         Wist je dat Daniel, Leon en Hugo, de werkgroep KWB-rijbewijs, weer voor een degelijke organisatie van de cursus hebben gezorgd.
-        
Dat 17 kandidaat auto-bestuurders met hun begeleiders de lessenreeks gevolgd hebben.
-        
Dat de jarenlange ervaring van lesgever Marcel een meerwaarde geeft omdat hij de leerlingen allerlei tips kan meegeven die heel belangrijk zijn voor het slagen in het theoretisch examen.
-        
Dat Stef van DVV iedereen trakteerde op een achteruitkijkspiegel en de “L” van leerling-bestuurder. Bovendien gaf Stef heel wat nuttige tips bij het invullen van het Europees aanrijdingsformulier.
-        
Dat de begeleiders een proefexamen meededen met de leerlingen maar dat de meeste gebuisd waren.
-        
Dat wie bij de jeugd hoorde van mening was dat er voor het ogenblik betere technische middelen voorhanden zijn dan die waarover de lesgever beschikte.
-        
KWB-nationaal zou daar toch best wat investeren willen ze een beetje up tot date blijven.

De Werkman

 -         Wist je dat de leden van de werkgroep van De Werkman hun jaarlijks gezellig samenzijn hadden in het KWB-lokaal en het ging er heel luchtig en plezant aan toe.

 Enkele naklanken van de toneelavond
‘Daens dagelijks’
 

Deze organisatie van KAV-KWB was de moeite waard. Ruim honderd toeschouwers mocht Lieve van KAV verwelkomen op deze toneelavond waar de geest van priester Daens voortdurend aanwezig was. Twee zeer goede toneelspelers wisten humor en sociale bewogenheid in mekaar te passen op een voortreffelijke manier. Hamvraag blijft nog steeds :‘zaten ze achter of vooraan in de auto’
Hans toonde in zijn dankwoord een grote waardering voor deze opvoering. ‘Meer mensen moeten dit toneelstuk zien...laten we dit her en der doorvertellen’. We hoorden zeer goede kritieken achteraf.
Aan drie toeschouwers vroegen we een reactie .

Na de openingszitting van het Daensjaar in Aalst voelde ik me zedelijk verplicht ook de toneelvoorstelling bij te wonen: ik wou de figuur van priester Daens beter leren kennen. En als het dan nog over een aanbod van onze KWB-afdeling gaat…

De titel van het stuk is zowel welluidend als intrigerend. Zeer snel namen de twee acteurs – waarvan één de schrijver-regisseur was – ons mee naar zeer herkenbare gebeurtenissen ‘dichtbij ons’: een tentoonstellingszaal waar nog werd nagekaart. We zagen twee mannen van ‘vlees en bloed’ die elkaar ondersteunden, die discussieerden over onrecht in de grote wereld maar ook  in werkmilieus. De strijd voor gelijke kansen is zeker nog niet voorbij. Nog steeds moeten we de handen uit de mouwen steken en de figuur van Daens levendig houden. Dit is nodig voor het opzetten van een project maar niet minder als ondersteuning bij persoonlijke of gezinsproblemen. En werd dat niet de rode draad doorheen het stuk? Met veel begrip voor het ontstaan van relatieproblemen van beide mannen werden pijnlijke situaties op een ludieke en heel directe manier ten tonele gebracht. 
Na de vertoning werd er nog lang nagekaart,  ook op zondag in De Werkman! De achterbank van de wagen bewaart ondertussen zorgvuldig haar geheimen… Een knipoog naar het publiek dat begreep dat vrienden elkaar om best wil soms halve waarheden toevertrouwen…

Herman Vander Straeten.

 

Wat kun je verwachten?
Genietbaar, geestig,boeiend van begin tot einde,afwisselend, niet vervelend, niet zwaar en plezant dagelijks. 
Een functioneel en uitnodigend decor waarin ge veel volk verwacht en gevuld wordt door 2 schitterende acteurs die het meegaande publiek heel de tijd kunnen boeien.
Kijk in de "RAAK" wanneer ze nog eens in de buurt komen, dit 4-sterren stuk mag je niet missen.

Fr. Lemaire (toneelspeler en regisseur bij Lawerke van Peizegem)

 Ik had geen vermoeden wat ik van die avond over Daens mocht verwachten. Je hebt de film Daens gezien en dat vergeet je niet. 
Heel vlug werd duidelijk dat er tussen pot en pint (voor de mannen toch) of bij een tas koffie niet alleen de persoonlijke levenservaringen en problemen ter sprake komen maar ook alles wat er in onze samenleving gaande is, vooral de problemen van de arbeiderswereld.
Twee vrienden denken samen na, geven hun vertrouwen, helpen mekaar en willen samen werken aan een betere wereld. 
Je werd meegetrokken in hun gesprek, je zat bij hen aan tafel. Je beseft … inderdaad Daens blijft ook nu zeer actueel.

Maria Maervoet

Gembada

 Jeugddansgroep “Gembada” viert haar 15 jarig bestaan op zondag 06 mei 2007 op de markt te Merchtem.
Vanaf 13u brengen ze een mix van dansnummers van hiphop, funk en andere.
Een niet te missen optreden van 150 jongeren.
Allerlei standjes met ondermeer gekke fietsen, ballenbad, een kleefmuur, een rodiostier hindernissenparkoers , trampolines enz. kleuren deze feestelijkheden.
Je kan tevens deelnemen aan workshops dans (ragga-hiphop-funk-streetdance-jacksondance.
Als afsluiter: een optreden van Brahim! Dit alles is gratis!
Eet - en drankstandjes zijn voorzien..
Meer info op www.gembada.be of tina.asselman@scarlet.be

 Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement.

Ingevolge het koninklijk besluit van 07/01/2007 (Belgisch Staatsblad van 11/01/07) betreffende de retro-reflecterende veiligheidsvest treden er wijzigingen op inzake het gedrag van de bestuur van een pechvoertuig op een autosnelweg. Deze wijziging treedt in werking op 01/02/07.

Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.

Enkel de bestuurder van het pechvoertuig moet het veiligheidsjasje dragen. Het verdient evenwel aanbeveling dat de overige voertuigpassagiers uit veiligheid achter de vangrail plaatsnemen.

 

CULTUURQUIZ 2007 - 2e avond

 De tweede avond is de traditionele verplaatsing naar Pei(s)(z)egem. Zijn we op verplaatsing even sterk als thuis? Kunnen we onze voorsprong van 16 punten vergroten(een voordeel t.o.v. vorig jaar. We hoeven geen inhaalrace te plaatsen). Zouden de thema’s van de tweede avond ons liggen? Een hoop vragen, maar de antwoorden zijn hoopvol.

De thema’s voor de tweede avond waren : Poëzie, Klassieke muziek, Sport, mode, film, Merchtem door de lens Toerisme(buitenland), eten en drinken, doordenkertjes en informatica.

De rode draad tijdens de eerste reeks vragen was : geef de negen Nederlandse provincies die niet aan België grenzen. De aardrijkskunde van onze Noorderburen valt best mee.

De rode draad tijdens de tweede reeks vragen waren (bekende) citaten van (inter)nationale bekende personen. Blijkbaar moeten bij ons niet zo bekend zijn. We haalden maar 4/10.

De rode “proef”-ronde waren deze keer drie soorten salami. De Spaanse Chorizo en de Franse Boulogne hadden we direct herkend. De derde salami (dieetsalami) werd niet herkend. 

De modewereld was blijkbaar onze dada niet, vooral als het gaat over vrouwenschoenen en vrouwenmode.

De jokers, ingezet op sport en Merchtem door de lens, werden ten volle benut.  Volgende twee doordenkertjes werden ook goed beantwoord :

1)       Piet wil de trein halen van twaalf uur. Het is nu twee voor twaalf. Hij moet nog twee kilometer afleggen. De eerste kilometer legt hij af tegen 30 km/uur.  Tegen hoeveel per uur moet hij de tweede kilometer afleggen om zijn trein te halen?

2)       “In deze text zou je normaal 3 fauten vinden”. Welke fouten staan er in de zin?

(het antwoord vind je verderop in de raak)

De uitslag van de tweede avond was : 1) KWB Merchtem 390, 2) scouts 353, 3) the eagels 348.

De tussenstand na de tweede avond : 1) KWB Merchtem 737, 2) scouts 682, 3) Feestploeg en OCMW 655 Met een voorsprong van 55  punten zal het moeilijk zijn om de triple nog te laten ontglippen.   

De slimste(?) mensen van Merchtem (aflevering 2) (Marc Bleyaert, Francis Wijns, Frans en Marlies Sablon, Alois De Smedt, Theo Aelbrecht, Dominiek Heyvaert, de Asselmannekes(Jos en Wiske), Koen Van den Borre, Gilbert Michiels)

 CULTUURQUIZ 2007 - 3e avond

 

De laatste avond van de quiz. Alles mag, niets moet. We kunnen uitgaan van onze eigen sterkte. Als we elkaar aanvullen zoals de vorige avonden, zal de overwinning ons zeker niet ontglippen. De thema’s voor de laatste avond zijn taalkunde, kunst en cultuur, wetenschappen, politieke weetjes, filosofie, smartlappen, historische gebouwen, droedels en “in de krant deze week”. Als we toch zo goed zijn, wat weten we niet van de thema’s?  Actualiteit (een de Franse presidentskandidaten en het ex-vriendje van Kylie Minogue), de chemische formule voor zoutzuur (H Cl), een droedel (P op R in Ge), waar het museum van Roger Raveel ligt en de functie van de “dronken” Dardenne in de Waalse regering. De  thema’s van de rode draad waren “welke groep maakte welke CD” en “Wie is de presentator van volgende muziek programma’s”. Luisteren we  te weinig naar CD’s of de radio? We haalden een 8/10 en 6/10. Als het op feesten aan komt, kunnen we altijd op Koen rekenen. De “smartlappenronde” was een “stop de band”-ronde. Je hoorde een liedje en moest de tekst aanvullen met 6 tot 13 woorden. Koen wist direct welke de volgende zinnen waren. (daar in dat kleine café aan de haven, je hebt me duizend maal belogen, …) Tijdens de smaakproef moesten er drie soorten “Kriek” geproefd worden. De aanwezige wijkmeesters kennen blijkbaar iets meer van “Kriek” dan van “Pils”. Ze herkenden de drie krieken (Boon, Lindemans en St. Louis).

Het logische gevolg : eindstand 3e avond : 1) KWB Merchtem 404, 2) Karrewiel en 3)GTSM 376

De eindstand :     1) KWB Merchtem 1141, 2) Scouts 1029, 3) Karrewiel 1000.

 

De slimste mensen van Merchtem !!! (finale aflevering) (Marc Bleyaert, Francis Wijns, Frans en Marlies Sablon,  Alois De Smedt,  Gilbert Michiels, Theo Aelbrecht, Koen Van den Borre,Dominiek Heyvaert,  de Asselmannekes(Jos en Wiske), Harry Haverals en vriendin, en Hans Verbruggen)

 De prijs : geen “jaar gratis”  maar wel een beeldje (te bewonderen in het KWB-lokaal) en een optreden van Eva De Roovere.   

 Wist je dat  … (oplossingen vragen cultuurquiz)

 1)       Je mist je trein. Je doet over de eerste kilometer twee minuten. Dus ben je op een kilometer van het station als de trein vertrekt.

Er zijn maar twee schrijffouten in de tekst nl. text en fauten (tekst en fouten) en 3 moet 2 zijn.

   

KAV Merchtem geeft er een lap op!

Op zaterdag 24 maart 2007 nodigt KAV ons uit om dit 60 jarig jubileum te vieren in de eucharistieviering van 18 uur.  Na de misviering wordt  er geklonken in zaal ’t Vijverdal. Welkom! 

KAV vraagt mannenstemmen om mee de misviering op te luisteren. Repetitie op woensdagen 14 en 21 maart om 19u in het KAV-lokaal.

 

 Cultuurprijzen – Vlaanderen 2006

 Wist je dat…

 -         op 5 februari in de Opera van Gent de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt werden.
-        
Jeugd en Poëzie de Vlaamse cultuurprijs kreeg in de categorie “vrijwilliger”
-        
KWB’er Herman Vander Straeten, als voorzitter, de prijs mocht in ontvangst nemen.
-        
Minister Bert Anciaux Herman persoonlijk proficiat wenste.
-        
Tien aanwezige Jeugd-en-poëzieërs dolblij waren met de prijs en genoten van een heerlijke receptie achteraf
-        
Zo’n receptie geen klein bier is… wijn, Duvel, warme en koude hapjes, scampi’s, oesters… 
-        
Het levenswerk van Ben Reynders onverdroten verder gezet wordt.
-        
Een mens beter wordt als hij aangemoedigd en gewaardeerd wordt.

  

Herinneringen – Geschiedenis – terug in de (school)tijd!

 Leerspreuken 1963 – Mazenzele

Denk goed na eer gij spreekt.
Verzin eer gij begint.
Spreek over niemand kwaad.
Bekamp uw slechte neigingen.
Druk u ordentelijk uit.

I     
Verzorg uw persoon: 
-         
wees nooit gierig met water voor uw gezicht, hals en handen
-         
heb zorg voor uw haar
-         
houd uw klederen rein. (Een zindelijk kind houdt al zijn schoolvoorwerpen behoorlijk en in goede staat.)
I     
Bemin uw ouders: 
-         
wees een goed(e) werker (werkster)
-         
wees matig en spaarzaam.
I     
Bescherm de dieren : doe ze nooit nutteloos lijden.
I     
Spaar, om u klederen te verschaffen en om u zelf te behelpen, in geval van ziekte.
I     
Word lid van een lijfrentekas om u een gelukkige oude dag voor te bereiden.
I     
Vlucht de sterke dranken, die verarmen, onteren en de mens doden.
I     
Verspil uw geld niet aan sigaretten of tabak.
I     
Pas de gezondheidsleer toe, zo ge uw gezondheid wilt behouden, uw leven verlengen en een hoge ouderdom, zonder
gebrekkelijkheden, wilt bereiken.

I     
Steel een anders goed niet. Vergeet niet dat een leugenaar(ster) slechter is dan een dief (dievegge).
I     
Kies goede vrienden(vriendinnen): zeg mij met wie gij verkeert en ik zal u zeggen wie gij zijt.
Wees fier op uw school
: draag bij tot haar goede naam door uw werk, uw gedrag en uw vorderingen.
Luister goed naar de gegeven verklaringen : terwijl ge spreekt in de klas, of verstrooid zijt leert uw meester(es) misschien iets aan, dat ge later in het leven, zult nodig hebben.
Verzorg uw schrijfboeken
: als de eerste bladzijden vol vlekken of slecht geschreven zijn, heeft men geen lust meer de andere met zorg te schrijven. 
De ouders worden verzocht de schijfboeken van hun kind na te zien en de huiswerken te ondertekenen.

 

**Voor je agenda**voor je agenda**Voor je agenda**voor je agenda**

 Het gezinsweekend 2007 gaat door van
vrijdag 07 september 2007 tot zondag 09 september 2007
.
We gaan naar herberg “Die Loyale” in Maldegem.

(gelegen tussen Gent en Brugge)

Ga gerust  eens kijken naar www.vjh.be en kies Maldegem 

 

 

Seizoenen zijn om te zoenen
elk seizoen iets leuks!
De lente, ja de lente
die is wel het leukst!
Nog even wennen aan de warmte
de kou moet nog even weg

Toch komen er al bloempjes
Op het veld en in de heg
 

Poëziewedstrijd 2004 - Daan Drukker

 

Vasten 2007

 ‘Ik zet mijn boog hoog in de wolken’, zegt God. In deze vastentijd dromen wij van ommekeer ten leven. We dromen van een wereldwijd bondgenootschap waarin onrecht en armoede bestreden worden. Dat kan alleen als we ons ontvankelijk opstellen.

 Ontvankelijk 

Om mensen echt te ontmoeten, moet je jezelf ontvankelijk opstellen.
Om dieper te kunnen graven, om op het spoor te komen
van hun diepste dromen en verwachtingen, van hun gedrevenheid …
Ofwel moet je gewoon zien wat ze doen
en dan beseffen dat mensen overal ter wereld eigenlijk hetzelfde willen.
Elke moeder zorgt dat er eten op tafel is,
elke vader wil een toekomst voor zijn kinderen,
elke ouder treurt om de dood van een kind.
En ook al is elke situatie anders en niet vergelijkbaar,
het verlangen en het verdriet zijn dezelfde.
Want die herkenningspunten die aanknopen bij de eigen beleving
heb je toch nodig.
Zelfs het vreemd zijn van de ander kan een herkenningspunt worden,
want ook in onszelf schuilen donkere, ongekende kanten.
Het vreemde van de ander kan je pas begrijpen
als je ook bij jezelf die vreemdheid vaststelt.
Dingen in jezelf waarmee je je niet kunt verzoenen,
die je niet kan aanvaarden,
die voor je eigenste zelf vreemd blijven.
Misschien kunnen we pas echt de ander als andere ontmoeten
Als we erin slagen het anders zijn in onszelf te erkennen en te aanvaarden.
Misschien vinden we dan elkaar opnieuw,
Niet als anderen maar als gelijken.

Roos Maes

 

 

home: www.kwbmerchtem.be