mei 2007
nummer 355

 

Moederdag

 Zondag 13 mei 2007
Een vrouw hoeft geen kind
te baren om ‘moeder’ te zijn

Misschien de zwaai waarmee ze haar fiets uit het schuurtje haalt
Misschien de vertrouwde gebaren waarmee ze koffie maakt
Misschien de trek om haar mond als ze boos is
Misschien haar rimpels als ze hard moet lachen
Misschien haar ongeduld als je niet doet wat ze zegt
Misschien haar geur als ze je ’s avonds instopt
Misschien haar aanwezigheid als je haar nodig hebt
Misschien haar afwezigheid als je dacht dat ze thuis zou zijn
Misschien haar onrust, haar blijdschap, haar verdriet
Misschien dat allemaal, of nog veel maar
Waardoor zij is wat niemand anders voor jou kan zijn :

Moeder!

Tilly Stuckens

 Wij gedenken

Veerle Steenhoudt: moeder van KWB’er Dimitri Van Laere
Robert Van Campenhout: vader van KWB’ers François en Ludwig Van Campenhout

Laura Vanhulle:
moeder van KWB’er Daniel Schaekels - grootmoeder van KWB’er Walter Notredame

Bezinnend …

Ik wil wel komen, Heer,
maar of ik U kan volgen, weet ik niet.
Uw ritme van leven is immers geheel anders dan het mijne. 

Ik wil wel komen, Heer,
maar of ik alles achterlaten kan, weet ik niet.
Uw kijk op de dingen is immers veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen, Heer,
maar of ik echt liefhebben kan,
weet ik niet.

Uw liefde voor de mensen is veel ruimer dan de mijne.

Ik wil wel komen, Heer,
maar of ik trouw kan blijven,
weet ik niet.
Uw woord van trouw
is goddank veel sterker
dan de mijne.

(Uit de misviering van 22 april 07)

 KWB-kookavond

 ‘Op weg naar de Italiaanse zon!’ 

We zorgen er voor op dinsdag 12 juni 2007
Afspraak om 19 u in de Kerkeboomgaard.
 

Over de grenzen

 Verbondelijke wandelkalender 2007

17 juni 2007 Boortmeerbeek ‘Tussen Broek en Dijle’ van 9u tot 15u.
Afstanden 7 – 15 km.  Start aan KWB Chalet o/d berg, Schoubroeckstraat, 2
Info: Emiel Uytterhoeven: 015 / 51 34 39 of kwb.boortmeerbeek@hotmail.com 

24 juni 2007: St. Martens Bodegem ‘B B B  wandeliqng Solleveld in samenwerking met de landelijke gilden. Vertrek van 10u tot 15u. afstanden 7 en 15 km.
Info: Roger Peysmans 02/ 569 39 82 of
rogerpeysmans@versateladsl.be

 

Welkom aan onze nieuwe leden!

¨    Joris Verspecht, Drielindenbaan - Merchtem.
¨   
Willy Dours, Breestraten - Merchtem.

Jo Legroux en Hedwig Dours zullen deze 2 nieuwkomers met de nodige info de weg in onze KWB-groep wijzen.Hopelijk vinden ze beiden er een aantal vrienden en mogen we ze weldra ontmoeten op één van onze activiteiten.

 

 Ere wie ere toekomt !

Onze verontschuldigingen. In de Kleine Raak van april hebben we een paar communicanten vergeten en dat willen we even rechtzetten.

Proficiat aan :
-   Thijl Mertens, 
-   Jelle Meysman,
 
     
die beiden hun eerste communie doen (Merchtem 17 mei). 

-   Lise Van Laere,
 viert haar plechtige communie en vormsel (Merchtem 5 mei).

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van APRIL 2007

 -          Slechts 20 aanwezigen daagden die vrijdagavond op om op deze belangrijke vergadering voor KWB Merchtem de werking van de volgende maanden te bekijken en eventueel bij te sturen. We moesten zelfs een aantal bestuursleden missen die tijdens dit paasvakantie verkozen met vakantie te gaan naar betere(?)oorden.

-          Hedwig erkende, in naam van het bestuur, fout want men besefte dat Goede Vrijdag  niet meteen de meest geschikte avond was om de wijkmeestersvergadering te laten plaatsvinden. Tevens was er in de parochie Mollem een Goede Vrijdag fakkeltocht voorzien.

-          Geert en Hedwig hadden voor een zeer goede bezinning gezorgd. Met knappe teksten en getuigenissen gegrepen uit het leven van elke dag werd het lijdensverhaal van Jezus herkenbaar. Iedere aanwezige wijkmeester kreeg de kans een brandend kaarsje te plaatsen op het grote kruis dat in de werkman stond of elkeen kon iets vertellen over zijn zorgen of over de steen die op zijn leven drukte. Je kon een speld horen vallen, zo ingetogen stil was het in De Werkman.

-          Marc Blyaert overliep de voorbije en toekomende activiteiten en dat was een hele boterham. Je kan dit allemaal lezen in de verslagen en de uitnodigingen die elders in deze kleine raak vermeld worden.

-          Nog een paar extra puntjes waar de medewerking van de KWB wordt gevraagd: de organisatie van de parochiedag, extra schoonmaak van het KWB-lokaal.  De zorg van de parochiale werkgroep lokalen voor de vandalenstreken rond de lokalen van de Kerkeboomgaard en het pleintje naast het KWB-lokaal.

-          Aloïs bedankte als ACW voorzitter iedereen die aanwezig was op de gemeenteraad waar het memorandum van ACW Merchtem werd overhandigd aan de Burgemeester. Alle punten waar de gemeente best dringend zou aan werken werden vermeld o.a. sociale reflex rond wonen, betaalbare bouwgronden, het onderhoud en de aanleg van de o zo nodige fietspaden en vooral de veiligheid in het verkeer. Onze Burgemeester kreeg tevens een fiets overhandigd om de fietspaden te verkennen. Deze fiets werd in mekaar gestoken door de groep Intro die mensen helpt een volwaardig beroep aan te leren.

 -          Willy Verspecht kreeg nadien de mogelijkheid om te vertellen over de inleefreis die hij gemaakt heeft naar Palestina. Geen gemakkelijke opdracht gezien de gespannen sfeer die er in deze regio is tussen Palestijnen en Israëli. Aan de hand van een montage gemaakt door Pax Christi Vlaanderen kregen we zowel de visie op het probleem vanuit de kant van Israël als nadien de schrijnende situatie die er leeft aan de kant van de Palestijnen. De muur die er tussen beide landen wordt opgetrokken door de Israëli tart alle menselijke waardigheid. Maar ja, kunnen we de situatie met zijn lange voorgeschiedenis wel juist schatten? De vraag op het einde van de uiteenzetting of er een toekomst is, een hoopvol perspectief: laat het ons hopen dat beide bevolkingsgroepen elkaar echt volwaardig gaan beschouwen en dat het bloedvergieten stopt.

Bedankt Willy voor je getuigenis

 Norbert

 

 SPORT MEE MET KWB

 Beste sportliefhebbers en ook minder sportieve vrienden,

 Dit jaar vindt van 25 tot 28 mei in de Marollen opnieuw STATIEKERMIS plaats. Dat heugelijke feest wordt vrijdagavond om 18.30u traditiegetrouw ingezet met een voetbalmatch voor de jongeren en een (soms schonere) om 19u tussen de mannen van de KWB en die van de Marollen.

Geïnteresseerde voetballisten kunnen hun naam (liefst voor 23 mei) doorgeven aan Aloïs De Smedt op het nummer  052/37.43.56 of via mail naar alois_desmedt@hotmail.com.

Supporters zijn natuurlijk evenzeer welkom : zowel op de match als erna, en ook de volgende dagen in café De Marollen op de hoek van de statie.

Tot daar en tot dan,

 De KWB'ers van de Marollen

 

  Zwemmen voor het gezin (Asse 13 maart 2007)

 ·       Verschillende mensen het zwembad wilden binnengaan langs de nooduitgang .Een geluk dat de redders hun de juiste ingang aanwezen.
·      
We met bijna 40 mensen het zwembad van Asse voor ons alleen hadden.
·      
Het voor sommigen al heel lang geleden was dat ze nog gezwommen hadden.
·      
Ze hiervoor zelfs vroeger van hun weekendje Ardennen teruggekomen zijn. 
·      
Jo de meeste baantjes getrokken heeft.
·      
de Willy goed met de grote ballen overweg kon.
·      
Je met een gewone bril toch beter ziet dan met een chloorbril
·      
Iedereen achteraf grote honger had.
·      
Dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar is. 

KWB ontdekt de stad “Halle”
Vrijdag 11 mei

 Halle wordt het volgende stadje dat we met KWB Merchtem gaan ontdekken. Op vrijdag 11 mei worden we door bekwame gidsen (bestuursleden van KWB St. Rochus Halle) geleid langsheen enkele historische gebouwen en schilderachtige plekjes die ons een beeld geven van deze - voor velen - onbekende stad.

  • De Zwarte Lieve Vrouw, toevlucht voor vele bedevaarders.
  • Het decor van het “Witse-verhaal” van één op zondagavond.
  • Het herdenkingsbeeld van onze stichter en bezieler “Jozef Cardijn
  • Don Bosco ,………

Na onze tocht hopen we onze dorst te lessen in enkele toffe kroegjes.

§        Bijeenkomst om 18u45 aan de parking van de sporthal
§        
De bus vertrekt STIPT om 19u.
§        
Voorziene terugkomst rond 24u.
§        
Kostprijs : 5 euro per persoon.

 Inschrijven kan vanaf 02/04 bij Geert Ringoot, Kapelleveld 29, 
tel 052/37 40 20 – 0476/428.427

 

 Betaling kan via overschrijving op rekening 799-5500505-25 van KWB Merchtem met vermelding “Stadswandeling Halle  + naam” of bij Geert.

 

 KAARTKAMPIOENSCHAP FINALE 
2006-2007

 WIST JE DAT :
-         We met dit kampioenschap - in totaal met 61 deelnemers - weer eens 6 toffe avonden beleefd hebben.
-        
We op vrijdag de dertiende april de FINALE van de kaartavond gespeeld hebben.
-        
We met 44 spelers aanwezig waren waarvan Marcel Van Keer de winnaar van de avond werd met 70 punten.
-        
We deze avond verwend werden met lekkere kip met frieten waarvoor dank aan gans de kookploeg.
-        
We langs deze weg ook de tapploeg en al de helpers bedanken die een steentje bijgedragen hebben om deze avonden tot een goed einde te brengen.
-        
De punten van de 4 beste avonden samen geteld werden met de computer van Johan waarvoor dank, en we zo zeer snel de nieuwe kaartkampioen kenden.
-        
De einduitslag van dit kampioenschap de volgende is :

1.      Eddy Geeroms werd de winnaar met 231 punten en Luc Ringoot werd tweede met 228 punten, derde was William Tierens met 202 punten.

2.      Eddy Geeroms als eerste mocht komen naar de mooie prijzentafel waarvoor dank aan Geert en Chantal.

3.      Iedereen ging naar huis ging met een mooie prijs.

 -         We in oktober terug starten met ons volgend kaartkampioenschap.

 BELASTINGEN :

 mag het iets minder zijn ?
·        
Verplaatsingsonkosten inbrengen ? 
·        
Pensioensparen ?
·        
Factuur isolerende beglazing inbrengen ?? 
·        
Lange termijnsparen ? 
·        
Bijdragen ziekenfonds 
·        
Maximumforfait ? 
·        
Faktuur nieuwe stookketel ? 
·        
Kosten van Boiler op zonne-energie? 
·         Voorafbetalingen ? 
·  
……. !!! ??? 

Het invullen van de jaarlijkse belastingsbrief, de meerderheid onder ons ziet er ongetwijfeld steeds tegenop.

Is hij nu goed ingevuld ? Heb ik geen cijfers vergeten ?  Heb ik alle aftrekbare posten benut ? Wat zijn de nieuwigheden dit jaar ?  

Met deze info-avond willen we niet enkel een praktische ondersteuning bieden bij het invullen ervan maar trachten we ook te zien welke zaken ons door de fiscus als belastingsvoordeel worden aangeboden.

 De overheid wil door het geven van belastingsvoordeel echter bepaalde aankopen,  investeringen aanmoedigen of ontmoedigen. En, elk jaar verandert hier wat.

Het kan interessant zijn dit te weten.

 Welk van de thema’s het meeste aandacht zal krijgen hangt volledig af van de interesse van de aanwezigen. Het zou trouwens leuk zijn over deze ‘theorie’ van elkaar wat te leren.

SR die beroepshalve ook bezig is met de personenbelasting probeert ons hierin wat te begeleiden.

 Van harte welkom ! 

Maandag 4 juni 2007 – KWB-LOKAAL – 20u.

 Zonnebloem  niet vergeten?

 Wie zaait, kweekt en zorgt voor de grootste, de mooiste zonnebloem?
Iedere KWB’er van onze afdeling kreeg met de Kleine Raak van maart
een aantal zonnebloemzaadjes cadeau.
Het is de bedoeling om tegen Merchtem kermis je exemplaar zodanig te
vertroetelen dat alle andere KWB’ers een beetje jaloers zijn op jouw zonnebloem.
Een jury, bestaande uit kenners zal de schoonste bloem aanduiden en (de eigenaar) belonen.

 KWB’ers aan de slag in de hof !

 Van de kletskop en de sleutel en de fietsers …

 ¨     De laatste dweil was uitgewrongen en iedereen maakte zich klaar om naar huis te gaan.
Alarm! Marcel vond de sleutel van zijn fiets niet.
Iedereen op zoek : de Kerkeboomgaard werd uitgekamd (zaal en keuken). Het parochieplein werd met speurderszin bekeken door Bart en Hugo. Geen sleutel te vinden. Na de laatste pint in het KWB-lokaal nog een ultieme poging, alle hoekjes en kantjes werden onderzocht.

Opeens “IK HEB HEM”.
Boven op het koele hoofd van Marcel lag de fietssleutel.
Grote vreugde, iedereen lag plat van het lachen. Net iets om te filmen! 

Wat was er gebeurd ????
Marcel had zijn fietssleutel in zijn palm-muts gelegd bij het binnenkomen en bij het buitengaan gewoon zijn muts opgezet zonder nog aan de sleutel te denken. Die was netjes blijven plakken op het kale bezwete hoofd van Marcel.
Enfin, eind goed, alles goed!

 ¨     Dat Francis Wijns voor een nieuwe uitdaging gekozen heeft. Na de succesvolle beklimming van de Mont Ventoux vorig jaar in heel slechte weersomstandigheden wil onze KWB-kassier zich aan een nieuwe stunt wagen. Hij deinst er niet voor terug om 3 X op dezelfde Mont Ventouw te klauteren met zijn speciale hand-bike. Een groepje KWB-ers geven hem ginder assistentie. Scherpenheuvel wordt dus ook een goede oefening. Cis, wij duimen voor je.

 Van fietsers gesproken. 

 ¨     De blauwe damesfiets van Norbert werd tijdens de wijkmeestersvergadering ontvreemd en is nog steeds spoorloos.
¨    
De damesfiets van Jos werd ook ontvoerd aan het lokaal maar die fiets stopt aan alle cafés, dus aan Het Karrewiel vond Jos zijn fiets terug. Het is dus een kwestie van je fiets goede manieren te leren.

Welgemeend proficiat !!

Aan KWB’er Frans Vergauwen uit de Sint Janstraat 51 die op 23 mei zijn diamanten huwelijksjubileum viert samen met zijn vrouwtje Julia Jacobs.
En Frans is tevens lid geworden van KWB in 1947, dus 60 jaar KWB, fantastisch.

Merchtem kermis 2007

 KWB’ers op de creatieve en inventieve toer.

De nieuwsberichten op radio en teevee en berichten in de kranten hebben de laatste maanden de mond vol van ‘groene energie’ van ‘alternatieve middelen om energie op te wekken’ van ‘ zonnepanelen” enz. Zelfs de minister die een grote som subsidies had voorzien om het plaatsen van zonnepanelen aan te moedigen moet wat gas terugnemen want de aanvragen zijn groter dan verwacht.

Succes, dit opent misschien de poorten voor een echt propere energie die onze leefwereld en dat grote gat in de ozonlaag ten goede komen. Laat ons hopen!

 Bij de KWB lopen er ook heel wat mensen rond die van techniek en mechaniek aardig wat weten, knappe koppen die met allerlei buisjes en draadjes het één en ander in gang kunnen zetten.

 Sta op mannen en laat de wereld (Merchtem) zien wat jullie in jullie mars hebben. Toon aan de kermisgangers dat je energie kan opwekken met welke middeltjes ook.

 Kortom, we hadden graag een tentoonstelling met Kermis 2007 opgesteld met allerlei zelfgemaakte middeltjes die op één of andere manier energie kunnen opwekken en eventueel opslaan. De natuurelementen zon, water en wind zouden we kunnen stimuleren.

 Doe je mee, haal je creatieve en inventieve krachten boven en verwittig onze voorzitter Hans Verbruggen (052/37.53.13), Hedwig Dours (052/37.13.03), Johan Vrijders (052/37.25.46), Jan De Mesmaeker (052/37.31.33) of Mark Blyaert (052/37.41.34) van je intentie om mee te doen!

 

home: www.kwbmerchtem.be