juli 2007
nummer 357

  Wij gedenken

Marcel VAN MALDEREN, Vader van KWB’er Chris Van Malderen

Rosa MARIEVOET
Echtgenote van KWB’er Frans Ringoot
Moeder van KWB’ers Luc en Geert Ringoot
Schoonmoeder van KWB’er William Tierens
Tante van KWB’ers Jurgen Marievoet en Geert Van Vooren

 10 geboden voor een goede vakantie!

 Misschien kijk je al maanden uit naar de vakantie en ben je sinds nieuwjaar druk doende met dromen, cijfers en plannen. Of heb je maand na maand gespaard voor je droomreis of …

Dan zijn deze ’10 geboden voor de vakantie’ voor jou bestemd. Ze kunnen je wat helpen om er eens echt uit te zijn. Tien tips dus om uitgerust en blij terug te komen van weggeweest.

 1.       Het eerste gebod is en blijft: “Gij zult vakantie nemen”. En wel des te langer naarmate je denkt daarvoor geen tijd te hebben, want precies dan ben je dringend aan vakantie toe.

2.       Probeer ook niet tijdens de vakantie in te halen wat je tijdens het jaar hebt uitgesteld. Want het tweede gebod luidt: “Gij zult echt vakantie nemen. Helemaal dus, met heel je lichaam en heel je verstand.”

3.       Vakantie is een weldaad voor jezelf en je huisgenoten. “Gij zult uw vakantie dus niet gebruiken om buren of vrienden te overbluffen.”

4.       Niet iedereen heeft vakantie. “gij zult dus mensen die in dienst staan van jouw prettige tijd met evenveel respect en dankbaarheid behandelen als jijzelf wilt ondervinden.”

5.       In de zomer zoeken wij de zon. Maar dan liefst niet alleen letterlijk: “Gij zult uw huisgenoten of vrienden in het zonnetje zetten. “Haal hun goede en mooie kwaliteiten van onder het stof. Vooral als je tijdens het werkjaar daarvoor bijna nooit tijd of zin had.

6.       Vakantie is vrije tijd. Maar wie is nog echt vrij? Daartoe is een “bevrijd” hart nodig en dat kan alleen God ons schenken. “Gij zult niet vergeten ook voor Hem wat van uw vrije tijd vrij te maken”.  Want ook je ziel mag wel eens verse kracht opdoen.

7.       Fotograferen is een moderne vorm van jagen: je “schiet” beelden voor later. Maar wie er zo maar op los fotografeert, kan andere mensen kweten. Niet iedereen houdt immers van indringing in zijn privésfeer. “Gij zult uw medemens niet ongevraagd voor fotowild aanzien”.

8.       God heeft veel kleuren op zijn palet. “Bruin zult ge dus niet verabsoluteren”. Het is niet de enige kleur die prettig is om naar te kijken. Trouwens, een statussymbool is het al lang niet meer. Einde augustus is iedereen bruin: die van de zonnebanken nog het meest!

9.       Lekker lang uitslapen is een van de verkwikkingen van de vakantieperiode, maar de mooiste dingen geeft God in de morgen: als de dag nog onschuldig is als een kind. “Minstens een paar keer zult ge vroeg opstaan en God danken voor al het moois dat Hij schenkt”.

10.    En het 10e gebod geldt voor de terugkeer: “Gij zult bij uw thuiskomst niet klagen dat het zoveel geregend heeft. “Dat deed het voor wie thuisbleef ook. Laat hen liever meegenieten van de mooie dagen die je wel kreeg. Trouwens, God zorgt altijd wel voor veel zon … in september!.

 (Godfried Kardinaal Danneels)

 (Tekst die in de Finistčre kerk in Brussel aangeboden werd.)


Jij bent zo mooi, zo klein,zo heel bijzonder, mijn wonder …

Tibe De Pauw Zoon van KWB’er Sammy en Goedele
De opa’s Pieter en Arthur, beiden KWB’ers, zijn kei-fier op hun kleinkind.
 

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van juni 2007

 Voor deze belangrijke vergadering kwamen 24 wijkmeesters opdagen. Er stond heel wat op de agenda. Naast de verkiezing van een nieuw bestuur voor de volgende twee jaar mochten we ook de eerste ideeën aanreiken voor de activiteiten voor het volgende werkjaar.

Het was Hedwig die de vergadering op gang trok met een bezinning die gezien de nationale en onze verkiezingen - binnen de KWB - uiteraard over dit onderwerp ging.

 Bij verkiezingen zijn er steeds winnaars en verliezers. Niemand wil op zijn bek gaan en iedereen verdedigt met klem zijn argumenten om voor hem of haar te stemmen! Bij de KWB gaat het over vrijwilligers, hier zijn geen winnaars. Mensen met goede ideeën mogen er voor gaan. Bestuursleden moedigen en steunen het bestuur . Bestuursleden zijn er om wat structuur aan onze afdeling te geven.

 Geert overliep met ons de voorbije activiteiten.

 • Het petanque-tornnooi heeft een vaste groep van ongeveer 15 deelnemers.
 • De KWB-dag in Grimbergen met enorm veel mogelijkheden was qua deelname voor onze afdeling maar zwakjes. Volgend jaar ‘het land van Ooit’ willen we ons daar eens extra voor motiveren?
 • Bezoek Halle: positieve commentaar. Welke stad bezoeken we volgend jaar?
 • Parochiedag: schitterende dag, zeer positieve opbrengst en dank aan de vele KWB’ers die hierbij meehielpen.
 • Startavond van het verbond te Steenokkerzeel.
 • Belastingen met wijkmeester Stef. De17 aanwezigen kregen een leerrijke avond.
 • Onze voetbalploeg zakt naar een lagere reeks.
 • Volleybalploeg, het seizoen is gedaan en we zijn geëindigd als goede middenmoot.

 Geert nam ook de toekomende activiteiten voor zijn rekening;

 • Vaderdag waar we gesoigneerd worden door de KAV dames.
 • Laatste kookavond: we doen het op zijn Italiaans.
 • JKWB barbecue.
 • De fietsrally, de fietstocht op 13 juli, de dagfietstocht op 15 augustus, de corrida en de kermisactiviteiten worden de afsluiters van een heel zwaar werkjaar.

Jos vertelde ook dat er aanpassingswerken gaan gebeuren aan het CM en het KAV lokaal op de Langensteenweg. In de kerkeboomgaard komt een nieuwe kookplaat en een nieuwe oven in de keuken en wordt er een serieuze dampkap geďnstalleerd.

 Ondertussen hadden Luc en Norbert de stemmen geteld.

Wouter Kemels - Hans Verbruggen - Geert Ringoot - Hedwig Dours - Jan De Mesmaeker -Dimitri Van Laere - Francis Wijns - Patrick Van Weverberg - Hugo Willems - Luc Van Campenhout - Frans Moortgat en Ludwig Wijns vormen het nieuwe bestuur.

Proficiat mannen dat jullie dit engagement hebben aangenomen. Weet vooral dat alle wijkmeesters achter jullie staan en er samen met jullie het beste voor onze afdeling willen van maken.

 Hans hield de koordjes stevig in handen wanneer hij de voorstellen voor het volgende werkjaar besprak. Eigen ideeën, voorstellen van het nationale bestuur, goede initiatieven van de vorige jaren die kunnen herhaald worden, succes-activiteiten van buurtafdelingen enz. alles kreeg voldoende aandacht. En wij maar aanduidingen maken. Een eerste opdracht van het bestuur zal ongetwijfeld zijn om van al deze suggesties een degelijk jaarprogramma in elkaar te boksen. Veel succes.

 Norbert

 Wist-je??!!

 Vaderdag !!

 o       Het is een ietwat andere zondag vandaag. Vooreerst mochten we onze stem uitbrengen voor Kamer en Senaat en dan na de mis het gebruikelijke bezoek aan het KWB lokaal om samen met de vrienden een pintje te drinken en wat te discuteren.

o       Het kriebelt van binnen wanneer ik met een echt vaderlijke - lees stevige - pas naar ‘de werkman’ stap. Zouden onze KAV-zussen aan ons, het mannenvolk, gedacht hebben?

o       Hoe durf ik dat te denken. Naarmate ik naderbij kom hoor ik de toenemende geluiden op me afkomen. D’er is al sfeer en er is veel volk in de winkel.

o       Twee lieve dames, op hun paasbest uitgedost, verwelkomen ons met drie hartelijke kussen en wensen ons een fijne vaderdag …J e voelt je zo echt meer man worden. Er wordt je bovendien een geschenkje in de hand gedrukt. Een paar goeie, grote zakdoeken voor vaderneuzen gemaakt, op een rolleke bijeengehouden door een strikje met een kaartje met langs de ene kant een vaderspreuk en langs de andere kant ‘goed voor 1 pint gratis’.

o       Zouden alle mannen nu de beide kanten van dit kaartje gelezen hebben? maakte ik me de bedenking? Niet dat ik die pint niet waardeer maar de spreuk die blijft nog wat hangen en daar leef je morgen nog wat van!

 ‘Bij KWB vind je hem al … DE NIEUWE MAN!’
‘Met één vader kan men geen KWB uitbouwen.’

 o       Achter de toog toonden 3 ŕ 4 jonge dames hun kunnen en goten de flesjes bier als echte diensters zelfs in de juiste glazen.

o       Bedankt lieve dames dit nobel gebaar appreciëren we echt, jullie hebben de 80 mannen een toffe, deugddoende zondagvoormiddag bezorgd.

 Jong KWB Babecue

o       Dat de JKWB 45 eters bijeenbracht op de jaarlijkse barbecue.
o      
Dat er ondanks een enorme plensbui het niemand aan zijn hart liet komen.
o      
Dat de sfeer tof was. Bedankt initiatiefnemers.

 BELASTINGEN ! KWB betaalt belastingen ! !

Maandag 4 juni. Nog 1 maand respijt om ons formulier voor de personenbelastingen 2006 in te vullen en al dan niet via tax-web te versturen. KWB vond dit een ideaal tijdstip om ons enige hulp aan te reiken in de vorm van een didactische avond over deze moeilijke materie.

Maar bij het verschijnen van dit verslag in Kleine Raak is het hoog tijd om in actie te schieten, als je een boete wil vermijden, want de uiterste indieningdatum is 4 juli.

18 mannen (!) vonden achteraf dat de afwezigen weer eens ongelijk hadden.

Stef Robberechts wist ons immers te boeien met een overzichtelijke presentatie over elk onderdeel van het aangifteformulier. Het ontbrak hierbij niet aan interessante tips.

 *Belastingstarieven werken volgens een trappensysteem (bedragen aan huidige index): 
-         
Tot 7.290 € belastbaar inkomen betaalt men 25% belasting.
-         
Op de schijf van 7.290 € tot 10.380 € betaalt men 30%.
-         
Op de schijf van 10.380 € tot 17.300 € betaalt men 40%.
-         
Op de schijf van 17.300 € tot 31.700 € betaalt men 45%.
-         
Op de schijf boven de 31.700 € betaalt men 50 %. 
De bovenste toepasbare belastingsschijf wordt de marginale aanslagvoet genoemd.

*Gezinslasten:

[1030]:  de eerste schijf 2170 € van de verdiensten van jobstudenten wordt niet in aanmerking genomen bij de bepaling van hun bestaansmiddelen die voor kinderen onder de 2610 €  moeten liggen om ten laste te kunnen zijn.(opgelet mbt behoud kinderbijslag; of kinderen die ook onderhoudgeld ontvangen)

[1043]: inwonende ouders, grootouders…ouder dan 65, worden als fiscaal ten laste beschouwd indien minder inkomen dan 21.020 €.

*Onroerende inkomsten worden bij roerende en looninkomens opgeteld om tot het globaal belastbaar inkomen te komen.

[1100] Onroerende inkomsten (KI) voor eigen woning moet niet meer  worden vermeld, behalve wanneer er nog lening wordt afbetaald ( i.v.m. de aftrekbare intresten).

[1104]: Vermindering van de onroerende voorheffing (grondbelasting) vanaf 2 kinderen ten laste wordt automatisch toegepast voor bewonerseigenaars. huurders kunnen dit bij het kadaster aanvragen (zodat de eigenaarverhuurder de korting ontvangt die hij dan  verrekend als jaarlijkse korting op het huurgeld).

[1106]: bij verhuur van onroerend goed: groot verschil bij het verhuren aan bedrijven of personen die er beroepsactiviteit willen uitoefenen, want dan wordt de  huur als basis genomen om belastbaar inkomen te bepalen.

In het andere geval wordt het kadastraal inkomen dan basis genomen.

*Wedden, lonen, uitkeringen…

[1254-1255]: Tussenkomst van de werkgever voor openbaar vervoer of verplaatsingen met de fiets zijn volledig vrijgesteld van belasting (11b). Anders is er forfait van 160 € vrijstelling in te vullen op de toelage van de werkgever.

[1257]: bij de mutualiteitbijdragen mag men bv. voor CM 5 € per bijdrager inbrengen.

[1258] Als iemand kiest om zijn beroepskosten te bewijzen (ipv toekenning forfaitaire beroepskosten)  mag ook de kosten mbt onroerende goederen (die voor het beroep gebruikt)  meetellen.

[1260] De aan te geven  werkloosheidsbijdrage  mag worden verminderd met  de vakbondsbijdrage voor de evenredige periode.

*Belastingsvrije sommen

Voor  kinderen: 1260 € (1), 3250 € (2), 7280 € (3)
Voor ouders, grootouders boven 65 j.: 2520 €.

* Aftrekbare bestedingen:

[1384] kosten erkende onthaalmoeders, crčches, naschoolse opvang,  jeugdkampen …

* Intresten en kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen voor aankoop,, nieuwbouw of verbouwingen.

De initiële datum van de lening is doorslaggevend voor het regime van de aftrekbaarheid. Bij een eerste inbreng van de lening: LAAT U BIJSTAAN door een specialist om dit correct in te vullen; ook komen speciale attesten bij te pas.

* Vak IX: belastingverminderingen.

[1361]:pensioensparen  aftrekbaar tot 800 € p.persoon; lange-termijn-sparen tot 1920 € ( belastingswinst naargelang de gemiddelde aanslagvoet doch steeds tussen 30 en 45 % + gemeentetaks). Op leeftijd van 60 jaar zal de bank of verzekeraar 10% van de reserve (van het gegarandeerd kapitaal) dienen te storten aan de fiscus als anticipatieve heffing. Het te ontvangen kapitaal is nadien dan vrij van belasting.

[1364]: PWA-dienstencheques

[1363]: energiebesparende uitgaven: 40% terugbetaling tot max.1280 € op factuur bij vervanging stookketel, warmtepomp, zonne-energie, dubbele beglazing, isolatie, thermostatische kranen, waterboiler op zonne-energie…indien geplaatst door erkend installateur.( volgend jaar tot 2800 € (?) onder strikte voorwaarden).

M.H.

 

KWB – Merchtem
wenst je een kei-toffe vakantie toe!
Wat er ook op je lijstje staat …
laad je batterijen maar flink op.
Reizen – luieren – lezen - fietsen  wandelen – bezoekjes brengen -
karweien opknappen – nietsdoen – zonnen – grote werken - je buurman even helpen …
Alles heeft zijn zin!
Tot met kermis !

 

Wordt Merchtem opgefleurd door KWB zonnebloemen? !

 

Paul lokte me even naar zijn tuin. Hij moest me iets laten zien. Je raadt het al hé!
Zijn zonnebloem, wat een kanjer zeg! Wat denkt ge ervan? Vraag hij fier!
Het komt goed hé.
‘Knap’ zei ik ietwat ontgoocheld want mijn exemplaren zitten met groeiproblemen
of … wordt het met de laatste maanden voor de boeg nog iets?!
Hoe is het met jouw zonnebloemen? Als de 356 KWB-leden allemaal hun zaadjes
(zonnebloemen hé!) gezaaid hebben dan kleurt Merchtem inderdaad zonnig tegen Merchtem-kermis.
Hopen maar!

 

Merchtem kermis 2007

 KWB’ers op de creatieve en inventieve toer.

 De nieuwsberichten op radio en teevee en berichten in de kranten hebben de laatste maanden de mond vol van ‘groene energie’ van ‘alternatieve middelen om energie op te wekken’ van ‘ zonnepanelen” enz. Zelfs de minister die een grote som subsidies had voorzien om het plaatsen van zonnepanelen aan te moedigen moet wat gas terugnemen want de aanvragen zijn groter dan verwacht.

Succes, dit opent misschien de poorten voor een echt propere energie die onze leefwereld en dat grote gat in de ozonlaag ten goede komen. Laat ons hopen! 

Bij de KWB lopen er ook heel wat mensen rond die van techniek en mechaniek aardig wat weten, knappe koppen die met allerlei buisjes en draadjes het één en ander in gang kunnen zetten.

 Sta op mannen en laat de wereld (Merchtem) zien wat jullie in jullie mars hebben. Toon aan de kermisgangers dat je energie kan opwekken met welke middeltjes ook.

 Kortom, we hadden graag een tentoonstelling met Kermis 2007 opgesteld met allerlei zelfgemaakte middeltjes die op één of andere manier energie kunnen opwekken en eventueel opslaan. De natuurelementen zon, water en wind zouden we kunnen stimuleren.

 Doe je mee, haal je creatieve en inventieve krachten boven en verwittig onze voorzitter Hans Verbruggen (052/37.53.13), Hedwig Dours (052/37.13.03), Johan Vrijders (052/37.25.46), Jan De Mesmaeker (052/37.31.33) of Marc Blyaert (052/37.41.34) van je intentie om mee te doen!

 

Fietstocht 13/07/2007

 Aan alle echte mannen van de KWB. Gelieve de training aan te vatten voor onze jaarlijkse trip. Dit jaar gaan we proberen om de kleine Ardense heuvels te overwinnen. De trip zal +/- 35 km bedragen, met een tussenstop ergens te lande.

We vertrekken om 19 u stipt aan het KWB-lokaal en zullen rond 21u30 terug in Merchtem (aanbe)landen.

 Tot dan,

 Eddy Geeroms

  

Een goei druppel dat is goed voor …

o       Op dinsdag 25 september bezoeken we de jeneverstokerij “Rubbens” te Zele.
o      
We vertrekken stipt met de bus om 18u45 op de parking aan de kerk.
o      
Het aantal deelnemers is beperkt.
o      
Inschrijven mits betaling van € 3 bij Francis Wijns op rek. 799-5500505-25 van KWB-Merchtem.
o      
Op het programma : een rondleiding en een proefsessie.

 15 augustus dagfietstocht

 Al verschillende jaren organiseert KWB op 15 augustus een dagfietstocht van ongeveer een 60 km. Corneel en Ivo hebben dit jaar gekozen voor een tocht rond  Merchtem.

  b We starten aan het KWB-lokaal om 9u stipt. b

 Het wordt een rit met langs de ene kant van Merchtem heel vlakke wegen (Londerzeel, Buggenhout, Opwijk..;) terwijl het langs de andere kant van onze gemeente (Meise en Asse) toch wel iets golvend kan zijn.

 • We zoeken zeker naar de meest autoluwe wegen
 • We houden het bij een gezapig tempo zodat iedereen kan volgen.
 • De nodige veiligheidsmaatregelen worden afgesproken met de seingevers.

Dus alles wordt in de puntjes geregeld.

 ! Iedereen dient op voorhand in te schrijven !
 
Voor verzekering en middagmaal vragen we 10 euro per persoon.
(Keuze –
te vermelden bij je inschrijving - tussen stoofvlees of vol-au-vent met friet en sla).
Je bent pas ingeschreven wanneer je deze bijdrage hebt overgeschreven op de rekening van

KWB-Merchtem - 799-5500505-25
met vermelding fietstocht 15 aug. 07
of zondagvoormiddag in het KWB-lokaal bij Daniel of Francis
 

!! Deze inschrijving moet ten laatste op zondag 5 augustus overgeschreven worden !!

 

home: www.kwbmerchtem.be