januari 2008
nummer 362

   

 We kunnen nu nog niet vertellen waar we naartoe gaan. We kunnen nog niet vertellen om hoe laat we gaan vertrekken. We kunnen al een beetje vertellen wanneer deze activiteit zal doorgaan. Wie op zijn jaarkalender heeft gekeken heeft gezien dat we op zaterdag 19 of zaterdag 26 januari een winterwandeling houden. Wat mag je van ons verwachten?

 Wanneer? We kunnen nu moeilijk voorspellen hoe het weer op deze dagen zal zijn. Als het weer goed is op 19 januari, dan gaan we dan zeker op tocht. Is het dan een hondenweer, dan wachten we tot 26 januari.

Waar? Als het weer bij ons goed is blijven we in de buurt van Merchtem. Als het in Merchtem regent maar in de Ardennen ligt er bijvoorbeeld sneeuw Of misschien kunnen we wel naar de kust gaan.

Hoe laat vertrekken? Het vertrekuur hangt natuurlijk af van waar we gaan wandelen.

Laat ons voor 13 januari weten dat je graag op winterwandeling wil gaan. Bezorg het onderstaande strookje aan Hans (hans.verbruggen@kwbmerchtem.be of Vesten 23 of in de werkman) en we laten je 2 dagen voor de activiteit weten wat, waar en hoe alles zal doorgaan. Wie ons voor 13 januari niets heeft laten weten wordt niet verwittigd!

 

Wij gedenken...

KWBer Louis Van Buggenhout, echtgenoot van Josse Roelands
Maurice Moyson,
vader van KWBer Renaat Moyson

In memoriam

Louis Van Buggenhout 

Louis was een KWBer in hart en nieren, gegroeid en gekneed in de KAJ van Cardijn. Hij was een sociale man die zich de zorg van andere mensen ter harte nam. Met kermis was hij steeds paraat, vroeger om mee te kaatsen, later om te kaarten. Jozef was als wijkmeester steeds welgekomen bij Louis voor een goeie babbel. Bedankt Louis.

 Maurice Moyson
Maurice was jarenlang actief in KWB als secretaris en als bestuurslid. Stiptheid was zijn grote leuze, misschien iets wat hem bij de spoorweg werd bijgebracht.
Maurice kwam wekelijks met zijn dochter Hilde naar het KWB-lokaal om te kaarten, maar ook gewoon om erbij te zijn, om in gezelschap van vrienden te vertoeven. 

Onze oprechte deelneming aan de families.

 Wist-je??!!

 Jaarfeest

Frans Vergauwen werd gelauwerd  met een stevig applaus, een goede fles wijn en een boeketje bloemen voor Julia.

 Erik Cromb, Marcel De Meuter, Roger De Sutter, Willy Verbeyst, Louis Van Lier, Georges De Meuter en Francis Pauwels werden op het jaarfeest gevierd voor 25 jaar KWB-lid.

 Jammer dat Victor van Hoeck, Jozef Cochez, Herman Van den Eede, Wim Joostens, Frank Van de Pontseele en Patrick Cleymans niet aanwezig konden zijn maar Wouter had de intentie om hun fles KWB-wijn en hun aandenken voor hun 25 jaar lidmaatschap thuis te bezorgen.

Dat sommige KWBers dachten dat ze op KWB-weekend waren door de creatieve T-licht houders die de gevierden kregen. Deze houders waren designed by Ludwig Buelens.

Dat Johan en Iris, Marc en Liesbet, Pol en Rita een warme bevestiging kregen voor hun inzet gedurende de voorbije 4 jaar in het bestuur.

Dat n van de bovenvermelde gevierden zijn fles wijn vergeten is op het jaarfeest. Moeten wij die fles wijn zelf kraken? Of komt hij er achter in het KWB-lokaal?

Dat de rokers mekaar vonden aan de asbakken in de inkomhal van de zaal.

Dat Pol, trouw zoals ieder jaar , als laatste de deur van t vijverdal sloot en ja als eerste opnieuw s morgens paraat was om op te ruimen.

Dat het opkuisteam net om 10u de laatste dweil sloeg.

Bowling

Dat we met 30 deelnemers waren.

Dat er een kampioen zit tussen onze leden nl Paul die met 210 punten een zeer goede beurt maakte.

Dat er veel strikes te bespeuren vielen.

Dat de bierschotels enorm in de smaak vielen.

Dat de foto's te bekijken zijn op  www.kwbmerchtem.be

Dat Louis Thomas ons veilig met de bus van Merchtem naar Dendermonde reed en terug natuurlijk.

Dat op baan 7 opeens de punten verdwenen waren half weg het eerste spel, grote paniek. Reden... er waren drie dames op baan 8 een nieuw spel aan het instellen maar hadden zich vergist en zaten op ons bowlingspel.  Na overleg met deze dames kwam alles weer goed en hadden we onze punten terug. Er werden hoge punten behaald zo eindigde het eerst spel op 146 punten gewonnen door Stephan De Rouck en het tweede op 151 gewonnen door Josky De Vleminck. Het was een leuke  spannende en aan elkaar gewaagde wedstrijd. Zeker voor herhaling vatbaar.  

Kerststallentocht  

In een gemoedelijke sfeer togen 120 herders op weg voor een tocht van hoop voor alle mensen genspireerd door de figuren van de kerststal, die ieder in een speciale betekenis werden naar voor geschoven.

Volgende kerststallen werden bezocht: de buitenstal aan de kerk, aan huis Sacr, in de Slagmolenlaan waar voor de kinderen een kerstverhaal werd voorgelezen. Hier werden we verwend met een druppel, een glhwein of een chocomelk en een lekkere wafel en koekje.

Later kwam de kerststal aan de Orga aan de beurt.

In Huttert werd aan de kerststal Segers sfeervolle muziek gebracht door de zonen van KWBer Freddy Louncke.

Na de kerststal Van Weverberg-Depauw-Van de Pontseele trokken we naar de A. De Boeckstraat, vandaar naar de kerststal Abbeloos en via het OCMW domein naar de Burchtlaan om als laatste de stal in de Kerk te bezoeken.

Bij elke stal werd een bezinnende of bezielende tekst voorgelezen en kerstliederen gezongen. De dochter van Sandy Harze las pozie en de kinderen van KWBer Rudi Van Hemelrijck zongen spontaan een mooi kerstlied, ontroerend was het!

Lekkere warme soep en hotdogs, verwarmden niet alleen de koude voeten.

Gezelligheid troef en als fijne herders gedragen door het verhaal van kerstmis togen we huiswaarts.

Bedankt voor de vele helpende, veilige, schrijvende mensen die deze tocht mogelijk maakten.

Jong-KWB gezelschapsspelen

We waren met 10 JKWBers die zich op 21 december 2007 verdrongen rond de tafels in het KWB-lokaal voor gezelschapsspelen met o.a. het voor mij ongekende Jungle Speed.

Ook een uitbeeldingsspel bracht leuke verrassingen mee

Het bord scampis op KAVse wijze scoorde het best!  

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING
van 29 november 2007

 

Zwarte Piet, Patrick, stond met zijn mand gevuld met chocoladeventjes iedereen op te wachten. 29 wijkmeesters waren aanwezig in het lokaal wanneer Wouter de vergadering opende. Dimitri had een bezinnende tekst gevonden van Frans Cromphout en daarmee kon de vergadering van de laatste maand van het jaar starten.

De voorbije en toekomende activiteiten werden door Jan ter bespreking voorgelegd. In de maand december staat er heel wat te gebeuren dat de moeite loont.

Als laatste item werden de opdrachten en taken voor de viering van ons jaarfeest doorgenomen.

Het ledenbestand, met de nieuwe leden en de ontslagen werden besproken en een aantal wijkmeesters werden aangemaand om het lidgeld bij hun leden nog vlug te gaan innen.

Een koortje van alle wijkmeesters mocht nog een liedje zingen voor de camera. Wat Hans op het jaarfeest allemaal gaat uitspoken met dat filmmateriaal weten we niet maar we hebben er toch alle vertrouwen in.

Hendrik gaf een rondje op het huwelijk van zijn zoon en Willy op de geboorte van 2 kleinkinderen.

Na de pauze kregen we een knappe uiteenzetting door KWBer Fons Heyvaert over Brussel Halle Vilvoorde en de miserie die hieromtrent in politieke kringen wordt gemaakt  Hierna het verslag van deze uiteenzetting, waarvoor dank aan Frans Sablon.

 BHV een crisis waard ?

 Kon het heter van de naald ?!?

Op dag 173 van de oranje-blauwe pogingen om te komen tot een regeringsformatie, stond Fons HEYVAERT geprogrammeerd; hij zou op onze maandelijkse wijkmeestersvergadering enige uitleg verstrekken over het zeer actuele thema : (de splitsing van) Brussel Halle-Vilvoorde.

Achteraf bleek diezelfde dag de laatste van LETERME als formateur geweest te zijn en is daarvoor de avond van de 30ste november beslissend geweest, dus op dezelfde moment dat de Wijkmeesters doorging.

 Als BHV niet meer op de onderhandelingstafel ligt gelet op de stemming in het Parlement van 7 november (suggestie : maak van 7 november de nieuwe Vlaamse feestdag, i.p.v. 11 juli), blijft het zo dat tot zolang het probleem niet definitief opgelost raakt, in de zin van een duidelijke en loyale erkenning van de taalgrens, en dat ook Vlamingen zich in hun hoofdstad, Brussel, eindelijk thuis zouden kunnen voelen, de goede werking van de Belgische Staat gehypothekeerd zal blijven.

Eer de stemming tot een wet zal leiden, zullen de Franstaligen nog tal van alarmbel-procedures kunnen aanwenden; en als de eindstemming er zal zijn (niet te verwachten voor 2009) moet er nog een regering gevonden worden om de wet ter ondertekening aan de Koning voor te leggen.

 Fons heeft ons meegenomen doorheen de geschiedenis, o.m. : 
-         
de vorming van de taalgrens in de 5de eeuw na Christus (Romaans Germaans)
-         
de (Franse) Graven van Vlaanderen
-         
de (Dietstalige) Hertogen van Brabant (in Brabant was de volkstaal wel de bestuurstaal zo was Brussel een Vlaamse stad en Brugge of Gent bestuurlijk niet
-         
de (Franstalige) Oostenrijkse Habsburgers
-         
de Franse Revolutie (het Vlaams werd afgeschaft)
-         
de Verenigde Nederlanden (Koning Willem I die opnieuw het Nederlands als bestuurstaal invoerde in de Vlaamse provincies)
-         
de Belgische Revolutie 1830 1831 : alleen het Frans werd nog gebruikt als bestuurstaal onder het mom : het gebruik van de talen is vrij
-         
1898 : de wetten werden in het Nederlands vertaald
-         
Eerste Wereldoorlog : alleen Franstalige orders aan Vlaamse soldaten
-         
1930 : eerste Nederlandstalige universiteit (Gent)
-         
1932 1947 : (vervalste) talentellingen
-         
1963 : Brussel 19 gemeenten, faciliteiten (uitdovend of definitief?) voor zowel Franstaligen als voor Vlamingen in verschillende gemeenten over de hele lengte van de taalgrens, niet alleen in de 6 beruchte gemeenten rond Brussel (Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode)
-         
1970 : cultuurautonomie 
-         
1980 : Egmontpact
-         
Toon VAN OVERSTRAETEN die als Vlaming in het arrondissement Nijvel verkozen raakte (met apparentering) doch die manu militari uit het Waalse parlement gezet werd  
-         
1988-1989 : oprichting Brussels Gewest + faciliteiten komen in de Grondwet (definitief !)
-         
1993 : St.Michielsakkoord
-         
2001 : zeer beperkte fiscale autonomie (bvb. Kijk- en Luistergeld, onroerende voor-heffing)
-         
2002 : provinciale kieskringen (het is hier dat VERHOFSTADT zich in nesten gewerkt heeft met de provincie Vlaams-Brabant =   BHV + Leuven

B H V (voil, t is gesplitst) is al 40 jaar een heikel probleem; in 1961 diende Corneel VERBAANDERD (burgemeester van Grimbergen) reeds een wetsvoorstel tot splitsing in.

BH gaat  over niet minder dan 35 gemeenten rond Brussel, met een inwonersaantal van meer dan 600.000.

 Een oplossing moet er komen, want volgens een arrest van het Arbitragehof is de bestaande toestand ongrondwettelijk. Er moest een oplossing zijn tegen 24/6/07, reden waarom de laatste verkiezingen gehouden moesten worden op 11/6/2007.

Recentelijk is nog bevestigd door de Eerste Voorzitter van het Grondwettelijk Hof = Marc VAN BOSSUYT dat geen verkiezingen meer georganiseerd kunnen worden tot zolang er geen regeling is.

 Maar waaruit die dan wel moet bestaan, wordt door het Grondwettelijk Hof niet gezegd. Het zijn de politiekers die met oplossingen moeten komen waarbij het te hopen is dat de plannen om enkele standbeelden op te richten in de provincie Vlaams-Brabant, niet vroegtijdig opgeborgen dienen te worden.

 Bedankt Fons voor de interessante avond; je hebt er werk van gemaakt ! Wil ook je dochter en haar vriend bedanken voor de opstelling van het visuele hulpmateriaal. 

Sport mee met Kaa Wee Bee

 Januari

 Voetbal : MZVC 2de afd.

                      maandag   07 januari om 22.30u : KWB - WillyWillyboys
                     
donderdag 24 januari om 19.00u : KWB De Cats

                     Masters :

                     zaterdag 12 januari : Bekerwedstrijden
                    
vanaf 19 januari : start terugronde competitie

 Volleybal :

          KWB competitie:

                        zondag 13/01 om 10.00u : Hekelgem-Merchtem
                         
zaterdag  19/01  om 20.00u ; KWB - Haaltert
                         
zondag    27/01  om 10.00u :  VC Blok TR- KWB

Pingpong :

Elke donderdagavond in de kleine zaal van de sporthal van 20.30u tot 22.00u

Kaarten :

Elke woensdagnamiddag vanaf 14u in het KWB-lokaal.  Iedereen welkom !

Dag Sinterklaasje dg dg

 Wanneer de brave Sint in t land is, regent het cadeautjes en allerlei lekkers. Zo ook in het KWB-lokaal waar meer dan 100 kinderen de Sint en zijn zwarte piet kwamen groeten. Een overvol lokaal, gezellig druk, vol jeugdige geluiden en sfeer, het geeft een warm gevoel.

 Had Zwarte Piet het te druk of stond de verwarming te hoog, in ieder geval parelden de zweetdruppels van zijn voorhoofd.

De Sint stond rustig de kinderen te woord en hij wist werkelijk

alles, zelfs van de grotere loebassen en over sommige

dames stond er iets geschreven in zijn groot boek.

 Tot volgend jaar Sint, we schrijven je nog wel! Dg

 

Film in De Werkman !!

 An Incovenient Truth (Een ongelegen waarheid)

 Voormalig vice-president AL GORE schetst in de documentaire een indringend toekomstbeeld van onze planeet en daarmee ook van onze beschaving.
Het is een documentaire die je wakker schudt en die iedereen gezien moet hebben. Gore maakt korte metten met alle mythes en misvattingen over de opwarming van de aarde om te benadrukken dat deze wel degelijk een acuut gevaar vormt. 
Met An Inconvenient Truth dringt Gore erop aan dat wij nu moeten handelen als we het tij willen keren. We kunnen allemaal veranderingen doorvoeren in onze levensstijl en op die manier bijdragen aan de oplossing.
Tot zover de uitleg op het DVD-hoesje. Ondertussen heeft Al Gore voor zijn inzet voor het milieu de nobelprijs voor de vrede gekregen. Een reden temeer om te komen kijken.
 

 Dinsdag 15 januari 20 uur in De Werkman. - Gratis inkom!

  

Welkom aan onze nieuw leden 

  • Bart Olivier die we vooral op sportief vlak als KWBer zullen leren kennen en hij zal alle nieuws van onze afdeling krijgen van Alos De Smedt.
  • Louis Spinnoy is niet alleen een verwoed duivenmelker maar tevens een goede kaartspeler en Louis weet dat er bij KWB een paar fameuze kaarters zijn. Zijn schoonzoon Luc Mertens zal hem bijtijds verwittigen wanneer de kaarten gedeeld worden.

  Wist je dat ??

  • Patrick, Luc en Kris zich zo jong voelden dat ze met de Jong KWB mee bowldenechter, na twee ballen
  • Kris beter met woorden werpt dan met ballen
  • Stijn, na enkele pintjes, nog steeds goed bowlt
  • Bart minder goed bolde na de bowling

 Kaartkampioenschap Wiezen

Op vrijdag 11 januari 2008 om 20u in De Werkman
De 3e kaartavond van ons kampioenschap.
Wie wordt de volgende winnaar?

 Moge de weg je zeggen

 Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me.
Moge het vuur je zeggen: schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,  geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken,
en als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:

wees niet bang, ik zal er zijn.

(Frans Cromphout)

 Vijf-sterren KWB jaarfeest !

Dat het een tof jaarfeest was met 210 deelnemers, goede ambiance, schoon volk.
Dat het tapteam Pol, Frans, Roger  Flor, Ludwig tappers van formaat zijn.
Dat Francis voor een goede zaalindeling zorgde.
Dat Ivo den beste afruimer is van ver in het rond.
Dat Peter een tweede kok-ster verdient.
Dat Frans en zijn Julia 60 jaar KWBer zijn.
Dat 13 KWBers 25 jaar lidmaatschap vierden.
Dat DJ Pannenkouke de zaal liet swingen.
D
at de nieuwe voorzitter het prima deed.
Dat de TV-filmmakers onder leiding van producer Hans origineel en vakkundig te werk gingen.
Dat de versiering fijn was en knap oogde.

KWB-misviering

Dat Pater Karel als voorganger onmisbaar is.
Dat de Walters op muzikaal vlak subliem zijn.
Dat het KAV-KWB koortje goed bezig is.
Dat Jean De Koster het wonder van Kana nadeed.

 

Verbondelijk Valentijnsinitiatief

Zondag 10 februari 2008 
Zandloper Wemmel start om 9u30!

 Geef Valentijn dit jaar meer kleur!
KWB organiseert drie workshops:

-         Maken van Valentijnshapjes
-         Aanleren van zwoele dansen
-         Een origineel juweel maken.

 Ook kinderen - samen met jullie - kunnen creatief meewerken!

 Deelnameprijs:   
8 euro    leden

11 euro    niet-leden
15 euro    gezin waarvan 1 persoon lid is.
20 euro    gezin niet-leden

 (In deze prijs is alles inbegrepen: koffie bij het binnenkomen, materiaal en een afsluitende receptie).

Vooraf inschrijven is verplicht.Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.
KWB Vlaams-Brabant en Brussel Pletinckxstraat 19  1000 Brussel. 

Tel: 02/ 508 88 60 of e-mail
kwb.brabant@kwb.be

Klusavond Siliconen

Vele vragen, weinig antwoorden.
Kom op dinsdag 22/01/08 naar de werkman en je komt het allemaal te weten van 20u tot 22u?
Breng misschien ook je siliconenspuit mee.
Tot dan
Het klusteam

  Nieuwjaarswensen 2008 

Het jaar 2007 behoort tot het verleden, een jaar waar we met onze KWB vele aangename, warme momenten hebben mogen beleven.
Want KWB blijft elkaar ontmoeten, bij elkaar komen, een schouderklopje krijgen, aandacht hebben voor kleine gebaren die dikwijls meer zeggen dan woorden.
 

Een jaar waar we misschien een tegenslag hebben moeten verwerken, afscheid moeten nemen hebben van mensen die ons dierbaar zijn
Ook bij deze omstandigheden kunnen we als KWBer mekaar heel nabij zijn.

 Het jaar 2008 belooft in KWB weer een jaar vol avontuurlijke, sportieve, bezinnende, vormende activiteiten te worden.
Laat ons ook proberen een open deur te zijn voor iedereen die nood heeft aan een toffe babbel, een luisterend oor, een helpende hand,
Want in een wereld waar het steeds sneller moet gaan zijn het juist deze diep menselijke waarden die soms vergeten worden.
Ik wens jullie een jaar waarin we tijd kunnen nemen om tot rust te komen.
 

Een gelukkig en deugddoend 2008 !

 Wouter

  

Groeten uit Guatemala 

 Aan KWB Merchtem

 

Samen met dit Indiaans jongetje uit Guatemala wens ik aan alle KWB-ers en bezoekers van De Werkman een zalige Kersttijd en een rijkgezegend Nieuwe Jaar, Vrede, Vreugde, Vriendschap, Geluk en Gezondheid.

Hartelijke groeten van Denise en de Gualtemaltecos.

December 2007

 

home: www.kwbmerchtem.be