kleine raak
juni 2008

Wij gedenken

 

Albert DE ROUCK
vader van KWB’er Stephan De Rouck

 

 

Achiel JOOSTENS

schoonbroer van KWB’er Jean Vereertbrugghen

 

 

Frans VAN RIET

schoonvader van KWB’er Theo Aelbrecht

 

 

Jeanne CLEYMANS

sympathisant  van KWB en tante van KWB’ers  Willy, Luc, Patrick en Jos.

 

 

Franois DE LOGI

Schoonvader van KWB’er Patrick Bogemans

KWB Merchtem biedt de families haar christelijke deelneming aan.

 

KWB-kookavond

‘Winter(!)menu’

  Dinsdag 10 juni 2008

 Afspraak 19u – Kerkeboomgaard

  Alle koks – opdieners – afwassers – proevers – kijkers – profs – stagiairs – hulpjes worden verwacht !

 

Wist-je??!!

 P      Dat KWB’er Pierre De Clerck samen met Roza Thielemans op 26 juni hun 50 jarig huwelijksjubileum vieren. Dat  we Pierre en Roza van harte feliciteren en nog vele gelukkige jaren samen toewensen.

P      Dat we een wielrijdersfamilie in onze KWB-rangen tellen. Twee jonge ‘Verbruggens’ nl. Bram en Bert – zonen van onze vroegere voorzitter Hans – voelen de wielermicrobe en d’er zit wat in zegt de vader.

P      Dat er bij Lea biesemans (van Louis van MUS) een musje tegen het raam gevlogen was en Walter zat bijgevolg met een ‘dode mus’.

P      Dat we heel wat KWB’helpers mochten begroeten op de parochiedag en dat kunnen we echt toejuichen. Dat we ook allen danken die onze oproep om onze parochie te steunen positief hebben beantwoord.

P      Dat Jos Robberechts gevierd werd na zijn 25e bedevaart te voet naar Scherpenheuvel.

P      Dat Jos d’er al heel wat kaarsen heeft laten branden. 

Sportlaureaten 2007

P      Genomineerd in de categorie jeugdsportlaureaat, Flies Silke, dochter van KWB’er Pieter Flies en Raeymaekers Jorn, zoon van KWB’er Eddy Raeymaekers; Silke in de sporttak “twirling“ en “strutting“, een combinatie van gymnastiek en dans met een majorettestokje. Hiermee werd ze reeds 4 maal Belgisch kampioene en werd ze zevende op het EK te Zagreb en Jorn in het judo met zijn provinciale titel en verschillende ereplaatsen op regionale en Belgische kampioenschappen.

P      Helaas vielen ze beiden buiten de prijzen .

P      Ook genomineerd in de categorie sportclubs/verenigingen : onze eigen KWB. Onze sportwerking werd in de bloemetjes gezet en Geert maakte nog extra promotie voor de corrida in augustus.Ook wij vielen niet in de prijzen .

P      De meeste prijzen  werden weggekaapt door het baseballteam “ he Merchtems Cats” waar hoogstwaarschijnlijk ook zonen of dochters van KWB-ers actief zijn.

 

! Uit de KWB-kast van 50 jaar geleden !

‘Terwijl de stembriefjes worden nagezien, komen de diensters binnen. Iedereen krijgt 3 pensen, brood, appelmoes en 1 glas bier voor de prijs van 15 frank.’

Er wordt heerlijk gegeten en gedronken,want veel van onze

mensen hebben daar een plezier aan eens met elkander ten zijn.’

KWB-vergadering van 4 december 1954)

  (wordt vervolgd!) 

 

Informatie over wat er zich in de jaren 1940 tot 1975 in KWB- Merchtem afspeelde is beperkt.

Daarom zijn foto’s, uitnodigingen,…. tot een persoonlijke getuigenis, ten zeerste welkom. Je wil er van af, je wil ze eventjes uitlenen, neem contact op met Hendrik Marievoet, Wolvertemsesteenweg 156 Merchtem - 052/ 73772 - hendrik.marievoet@telenet.be 


Sport mee met KWB

 Petanquen

  Wanneer : donderdagen 5 en12 juni van 20u tot 22u.

 Waar : Petanqueterrein De Blockskes Peisegem (naast de Bierschuur) 

Voor wie : voor iedereen, breng gerust een vriend of een buur mee

 

Kaarten :

Elke woensdagnamiddag vanaf 14u in het KWB-lokaal. !

 

Fietstocht voor mannen

 b Vrijdag 18 juli 2008.
b
Samenkomst aan De Werkman om 18.45u.
b
Vertrek om 19u. stipt.
b
We stoppen nmaal om iets te drinken.
b
De kilometers worden aan een matig tempo gereden.

b Op het einde van de rit stoppen we samen in de kantine van Langevelde om na te praten, onze maag te versterken met een Bourgondische boterham en samen gezellig een pintje te nuttigen.

b Pomp alvast je fietsbanden hard maar laat je koersfiets best thuis.

  

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van 2 mei 2008

 

Op vrijdag 2 mei 08 mocht Wouter, ondanks het toch wel gure weer, 23 wijkmeesters verwelkomen. Het was Hedwig die ons met een bezinning rond een tekst ‘adelaars’ uit de vormselviering in de goede sfeer bracht

 Tekst adelaars uit het misboekje van de vormelingen (zie tekst onderaan verslag).

 Toelichting van Hedwig:

 • Sommigen onder ons hebben al eens een duwtje nodig!
 • Anderen hebben zelfs de kracht om een duwtje in de rug te geven van hun vrienden!
 • En als het al eens wat minder gaat met ons, zijn er mensen die ons weten op te vangen. Mensen die naar ons verhaal willen luisteren en wat steun en motivatie geven.

 Geert had de opdracht om met ons de voorbije en de toekomende activiteiten te overlopen en hij deed dit op zijn gekende, begeesterende wijze.

         Bezoek Colruyt: zeer goed bedrijfsbezoek. Achter wat wij gezien hebben zit nog heel wat energie, werk en mankracht .

         Kaartkampioenschap: de bronzen medaillewinnaar Dominiek trakteerde op een rondje.

         Dominiek zei dat het trouwens telkens opnieuw een fijn en goedgeorganiseerd kampioenschap met mooie prijzen is. Proficiat aan de organisatoren.

         Rijbewijs: er zijn heel wat veranderingen op til. Volgens Daniel en Hugo zou KWB nationaal twee avonden voorzien vooral voor leerlingen en begeleiders om de knepen van het vak als voorbereiding op het praktisch examen aan te leren

         Kookavond: aprilse grillen was niet simpel maar de deelnemers waren tevreden.

         Jkwb: spelletjes avond met 4 deelnemers. Een beetje ontgoochelend voor de initiatiefnemers.

         Tuin: goede opkomst en het was leerrijk. Soms wat moeilijk

         Stadsbezoek: 3 verschillende gidsen die ieder een apart verhaal brachten, niet alleman was even tevreden vooral omdat de mooie bezienswaardigheden (kerk, stadhuis) niet van binnen bezocht konden worden.

         Pingpong: Hans werd kampioen enkelspel en gaf daar een rondje op.

         Tax on web: 17 deelnemers, goede informatie, degelijke vergadering

         Toegankelijkheid: goede opener en sfeer was zeer goed en opbouwend. Misschien toch wel te weinig respons van andere bewegingen.

         Rolwagengebruikers, bezoekers van het KWB lokaal kunnen voortaan in het vijverdal naar het toilet. Er zal een sleutel in de werkman voorhanden zijn.

Geert ging dan op weg in onze kalender voor de komende activiteiten maar die kan je uitvoerig lezen in de informatie op de volgende pagina’s van deze Kleine Raak.

Met het familienieuws; de binnenkomende post en de uitnodiging voor de startdag in Vilvoorde sloot Wouter het eerste deel van deze vergadering af.

 Tim Kiekens, verbondelijk educatief medewerker voor onze regio, ging met de wijkmeesters op stap doorheen onze activiteiten van 2007- 2008. Een evaluatie die ons in drie groepjes deed nadenken over:

 • In hoeveel en met welke verwezenlijkingen deden we aan vorming?
 • Welke activiteiten waren gezinsgericht?
 • Hoe was het met de sportinitiatieven?
 • Welke ontspanning kregen de leden aangereikt?
 • Staan de verhoudingen in aantal en in betrokkenheid van de leden een beetje evenwichtig?
 • Hoe verloopt het bezoek van de wijkmeesters aan de leden?
 • Bereiken we jonge mensen in onze KWB van Merchtem?

 

Vanuit de drie werkgroepen kwam er heel wat respons en daar zal het bestuur in de nabije toekomst wel genoeg informatie kunnen uithalen om ons in n van de volgende wijkmeestersvergaderingen hun nieuw project voor het volgende werkjaar aan te bieden. We wensen hen heel veel creativiteit toe in een echte KWB geest.

 

Wouter, bedankte Tim en alle aanwezigen. We discuteerden nog wat verder aan den toog en we hadden zeker het gevoel dat we een goede bestuursvergadering hadden meegemaakt en dat er zoals altijd nog veel vrijwilligerswerk op ons te wachten staat.

Norbert

Tekst adelaars

 

‘Ik wil je van adelaars vertellen. Hoog in de bergen kun je ze zien. Ze vliegen krijsend door de lucht en laten zich plots op hun prooi neervallen. Echte roofvogels zijn het, met scherpe klauwen en snavels. Hun reuzegrote vleugels kunnen twee meter opengaan.Weinig mensen hebben hun nest ooit van nabij gezien, behalve dan op televisie. Hun nest is verborgen in een rotswand. Meestal leggen adelaars twee eieren. Als ze uitgebroed zijn, hebben vader- en moedervogel heel wat te doen. Ze vliegen af en aan met het voedsel voor de jongen. Maar dan, zo vertelt men, gebeurt er iets heel bijzonders. De grote vogels blijven weg. Ze laten hun jongen alleen, niet voor een paar uur, maar dagenlang. De jongen piepen en worden alsmaar angstiger. Ze hebben honger. Zullen ze sterven? Wanneer ze bijna helemaal uitgeput zijn, horen zij de vleugelslag van hun vader hoog boven het nest. Ze zijn toch niet verloren!

 

Een ook moeder is weer daar. De jongen strekken hun magere lange hals uit en openen hun snavel. Maar de moeder doet iets onverwachts. Ze vliegt naar het nest toe. En dan is het gebeurd. Ze heeft een kleine adelaar uit het nest gestoten. Angstig fladdert hij met zijn zwakke vleugeltjes. Hij heeft bijna geen kracht. Hij kan zich maar heel even in de lucht houden. Dan laten zijn vleugels hem in de steek. Hij begint naar beneden te vallen. Dat is het ogenblik waarop de vader gewacht heeft. Snel vliegt hij naar hem toe, en vangt hem met zijn vleugels op. Hij brengt hem naar het nest terug, stoot het andere jong over de rand. Ook deze tuimelt wat naar beneden, fladdert met zijn vleugels tot hij moet opgeven. En dan staat vader paraat om hem op zijn vleugels een noodlanding te laten maken, en draagt hem naar het nest terug. Zo gebeurt dit een paar maal per dag, tot de adelaarsjongen sterkere vleugels hebben en op eigen kracht kunnen vliegen.’

 

Welkom aan onze nieuwe leden

 

Klaus DEMANDT

Klaus mag gerust zijn want zijn wijkmeester Francis Wijns zal hem maandelijks alle KWB-nieuwsjes vertellen.
Welkom Klaus, we hopen dat je bij KWB goede vrienden mag vinden.

 

 
Met KWB ten strijde tegen …

 

“Ongewenste gasten in onze tuin”

 Met een 20-tal mannen gingen we iets bijleren over onkruid en vervelende beestjes in onze tuin.

Leo Van Crombrugge – leraar van dienst – begon zijn uitleg met een onderverdeling:

 

      Dierlijke plagen

      Niet-dierlijke ziekte

      Bacterile ziekte

      Virussen

      Fysiogene afwijking aan planten door het niet goed functioneren van levensprocessen in de plant.

 

Vervolgens gaf Leo oplossingen in bio- en chemische manieren, en dat waren er heel wat.

Naar het einde toe begon hij over ‘echte meeldauw’ of ‘valse meeldauw’, een moeilijke materie voor de leken onder ons en dat voor 5 patatjes die we kregen met onze Kleine Raak van april.

Toch enkele suggesties van producten om het bestrijden van al dat leed.

      Xentari (rupsen)

      Shirlan (aardappelplaag)

      Confidor (sierplanten).

      Decin of okapi (luizen – rupsen)

      Talstar (kevers – rupsen).

Leo gaf ook nog enkele sites op internet die je kan raadplegen om je tuinproblemen op te lossen nl. www.edialux.be of www.bayergarden.be.

 

Veel succes, Hugo

 

Wist je datjes !?

 

      Dat ne mol goed met uw voeten kan spelen, goed kan rieken maar geen kloten kan zien.

      Dat een aanwezige dacht dat katten ook ‘ongedierte’ zijn.

Jong-kwb

 Brochetten, satkes, n’en haring, een witte of zwarte pens, een pellepatat, een stuk kip….allemaal op roosterkes gebakken.

Groentjes, pasta’s, …?

 Dit worden de ingredinten van onze

Super JKWB-gezinsbarbecue

Zaterdag 14 juni 08 -  Start 17u.

En adres: lagere school Sint-Donatus in de Maurits Sacrstraat

 

 • We voorzien de beste stokers om onze vuren aan te maken.
 • We duelleren voor de beste bakkers!
 • We spelen een match voetbal!
 • Onze oogappels spelen op de kinderspeeltuigen of lopen in een beschermde omgeving.
 • Een springkasteel om de overenergie weg te springen.
 • Een goede pint bier of een lekker glas wijn aan ‘rode prijzen’.

 

Inschrijven en betaling tot en met 8 juni bij Wim Van Schuerbeeck of Jo Legroux.

Deze niet te missen super- en kei-toffe BBQ kost

 

        voor je kindjes van 3 tot 12 jaar:       4 euro.

        Iedereen  boven de 12 jaar betaalt   8 euro

 

LEVE VADER

 

Lieve papa,

kom eens even

met je hoofd heel dicht bij mij

Ik wil je graag een kusje geven

en een mooie tekening

 

Zie je ook dat ik lach en

heel hard roep: ’t is VADERDAG.

Mijn vader is de sterkste man van de hele wereld!

 

Lieve papa,

 

Vandaag word je lekker verwend

omdat je mijn papa bent.

Ik heb iets leuk gemaakt voor jou

omdat ik zoveel van je hou!

Eerst krijg je nog een kus van mij

dit cadeau maakt je vast heel blij.

 

 

Mijn vader,

 

Mijn vader is de beste en de leukste

mijn vader die is altijd kampioen.

En daarom wil ik dolgraag voor mijn vader,

Op vaderdag eens iets bijzonders doen.

Ik wil voor hem dit versje op gaan zeggen,

Dit pakje geven, dat heeft hij verdiend.

Mijn vader, die is niet alleen mijn vader

Mijn vader is mijn allerbeste vriend.

 

 

 

 

Vandaag is het vaderdag,

we vieren samen feest.

Iedereen houdt van jou

maar ik toch wel het meest!

 

Je speelt met mij en laat me winnen

en voor de grap

glijden we samen van de trap

 

Als ik soms eens stout ben

blijf jij toch mijn beste vriend.

Want je bent er om mij te troosten

ook al heb ik die straf dan wel verdiend.

  

Leve vader – leve papa –  ‘t is mijn vake – vake sjot het best

vake vertel nog eens dat verhaaltje!

 

 

 

We zijn al met 70 ingeschreven voor het gezinsweekend in BOKRIJK.

Twijfel je nog, aarzel niet want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.

 

 


NIKS AAN TE GEVEN…?

 

INFORMATIESESSIE OVER TAX-ON-WEB OP MAANDAG 28 APRIL 2008

 

Reeds bij het betreden van de Werkman schonk Andr Junius elke bezoeker een informatieblad over zijn powerpointpresentatie, een boekje van Ginette (Hoe Ik Mijn Peeceefobie Overwon) en een heus spaceship. Dat laatste bleek de elektronische identiteitskaartlezer van de federale overheid, verdeeld door de staatssecretaris voor informatisering.

Andr die ook werkzaam is bij het seniorennet Vlaanderen, legde het vijftienkoppige publiek haarfijn uit hoe je gebruik kan maken van Tax-on-web voor je elektronisch te bezorgen belastingsaangifte en van myminfin om je elektronisch fiscaal dossier te raadplegen.

De enige moeilijkheid bestaat er daarbij in dat je eerst die chiplezer dient te installeren, maar zelfs dat blijkt meestal nog mee te vallen. Hoe je daarentegen in je belastingsformulier zo voordelig mogelijk alle achterpoortjes gebruikt, daar kon Andr niet bij helpen. Maar de voordelen van een elektronische aangifte via tax-on-web vanaf 15 mei 2008 blijkt er vooral in te bestaan dat je aangifteformulier als werknemer reeds grotendeels is ingevuld en je meteen een “benaderende” berekening krijgt van je belastingen. Die dan ook meteen te vergelijken is met die van voorgaande jaren want deze blijven eveneens online.

Bovendien werk je zo mee aan een efficintere overheidsdienst en hoef je bijlagen niet mee te sturen.

Bij het invullen zelf zijn er hulpfuncties en een heuse wizard met toverstokje voorhanden om je te begeleiden. Het systeem herkent trouwens ook meteen fouten : wat je onmiddellijk wordt gemeld. Het gebruik zelf is overigens beveiligd via de toegang met het eID of de elektronische identiteitskaart. Enig probleem daarbij kan zijn dat je je nog je pin- en pukcode moet herinneren of op z’n minst nog weten waar je dat papier weer hebt weggelegd dat je bij je nieuwe identiteitskaart kreeg. Want zonder die codes kan je er niet aan beginnen.

Tenslotte werd stap voor stap getoond hoe je de lezer installeert. Want de lezers die zich die avond in hun sofa hadden genstalleerd, hebben echt wel iets gemist. En voor wie nog meer dan tijd genoeg heeft: de uiterste datum om je belastingformulier in te dienen is 2 juli 2008!

Marc-on-web

 

 


Toegankelijkheid in Merchtem

 

Verslag van de vergadering van 29 april 08. We zaten met 15 deelnemers rond de tafel.

 

‘Een bewustmakingsactie rond toegankelijkheid bij de inwoners van Merchtem’, zo begon Hedwig Dours de inleiding van deze vergadering om hiermee meteen de doelstellingen van de werkgroep van KWB te verduidelijken. We gaan uit van een positieve en motiverende actie en we doen tevens beroep op een zo groot mogelijk aantal mensen want dit kan en moet alle Merchtemnaren eens in hun leven ten goede komen. Vooral voor diegenen die met een kinderkoets of buggy of met een rolwagen en voor hen die wat moeilijker te been zijn willen we ijveren voor een leefomgeving waar ze op hun gemak hun boodschappen kunnen doen of een wandeling maken in het dorp.

 

Er wordt naar niemand gewezen want we gaan ervan uit dat iedereen, ook elke winkelier zijn clinten met de nodige zorgen omringt en wil ontvangen om zijn koopwaar aan te bieden; Toch kunnen sommige, zij het kleine aanpassingen, een enorme meerwaarde betekenen voor zij die niet of niet meer over goede benen beschikken.

Een pleidooi voor een breed platform van mensen die hiermee begaan zijn en die we kunnen motiveren om deze problematiek aan te pakken. De 15 aanwezigen luisterden geboeid naar deze boodschap.

Marc gaf ons op zijn beurt de kans om goede verwezenlijkingen en aanpassingen te noteren op de groene kaart; Op de rode kaart mochten we aanbrengen waar we storende elementen zagen in onze gemeente. Blijkbaar ziet men gemakkelijk wat niet in orde is want de rode lijst leek me langer. Toch werd er gesteld dat er al heel wat initiatieven ten goede werden opgestart.

 

Onder meer: de veiligheid aan de schoolomgevingen, de aanleg van nieuwe fietspaden, de toegankelijkheid van de openbare gebouwen, parkeerplaatsen op diverse plaatsen.….enz.

Ook werd er gesteld dat rolwagens de laatste jaren gelukkig meer in het straatbeeld opdagen en dat ook de inwoners zich gemakkelijker hulpvaardig opstellen.

 

Na een bespreking werden de rode en groene kaarten van de aanwezigen verzameld.

Marc Van Schuerbeeck gaat een voorlopige prioriteitenlijst samenstellen waar al onze zorgen zullen op genoteerd staan. Het is natuurlijk niet evident dat alle problemen een oplossing krijgen en dat er voor bepaalde aanpassingen tijd en geld zal nodig zijn weet iedereen.

 

Francis Wijns overhandigde aan iedereen een aantal mappen met documentatie over toegankelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap.

Tevens becommentarieerde Francis een lijst met aandachtspunten die al door de KWB werkgroep werden opgesomd.

 

Het is tevens de bedoeling van de werkgroep dat er naast de opstelling van de prioriteitenlijst om aan het gemeentebestuur een meldpunt aan te vragen op het gemeentehuis. Hier zouden zowel individuelen als verenigingen hun zorgen kunnen laten noteren. Het is tevens de bedoeling dat de werkgroep 2 maal per jaar de opvolging doet van alle punten.

 

Een nieuwe vergadering werd vastgelegd op dinsdag 17 juni 2008 om 20u in het KWB-lokaal.

Uiteraard is iedereen welkom. We bekijken samen de prioriteitenlijst. Indien je zelf een aandachtspunt wil laten noteren is dat steeds mogelijk ofwel in de brievenbus van het KWB-lokaal of wel op toegankelijkheid@kwbmerchtem.be

Norbert


Begraaf je talenten niet!

 

Het KWB-bestuur start eerstdaags met het opstellen van een nieuw jaarprogramma en daar komen zowel vorming, ontspanning, gezinsgerichte initiatieven als  doe activiteiten aan bod.

Er wordt steeds geprobeerd een zo breed mogelijk gamma aan mogelijkheden aan te bieden waar iedereen op n of andere manier zijn gading kan in vinden.

 

Belangrijk is wel dat we al verschillende activiteiten hebben mogen organiseren met onze KWB afdeling waar een KWB-lid komt getuigen van zijn stielkennis, zijn vaardigheid, zijn passie of zijn hobby. We merken trouwens dat deze avonden leerrijk, gemoedelijk en tevens bij de aanwezigen een zeker vertrouwen uitstralen. Bovendien worden er gemakkelijker bijkomende vragen aan de initiatiefnemer gesteld: dus de betrokkenheid is groter.

 

Behangen en schilderen, wijn- of champagne-informatie met proeverij, tax on web uitleg over het invullen van onze belastingaangifte per mail, fotografie, de computer en zijn binnenwerk, samen een website maken, werken met siliconen, onderhoud van de auto, kookkunsten, zelf speelgoed maken, onderhoud van de fiets, vakantiebelevenissen……

 

Doe mee, gooi je ideen in de groep!

 

Laat alle KWB’ers genieten van jouw talenten,

je stielkennis, hobby, passie!

 

Kom met je goede, creatieve, vernieuwende inbreng onze afdeling versterken om samen een tof jaarprogramma uit te werken!

 

Meld je bemerkingen,

wat gebeurt er teveel?

Te weinig?

 

Wat komt te weinig aan bod in onze afdeling,

wat zou jij eens graag met KWB beleven?

 

Durven we nog samen nadenken over de echte waarden in het leven, over opvoeding, over ons gezin en graag zien, over ons werk, onze buurt, over ons geloof en nog zoveel meer?

 

Ho e zit het met je fitheid, met je energie?

Kunnen we nieuwe sporten aanleren, beoefenen?

 

Neem de uitdaging aan beste KWB’er en meld je verwachtingen aan Wouter Kemels tel: 052 / 37 64 33 of wouter.kemels@kwbmerchtem.be.

 

   

 

  

home: www.kwbmerchtem.be