kleine raak
 oktober 2008

wij gedenken

Johnny WILLEMS Schoonbroer van KWB’er Willy Wijns - Schoonbroer van KWB’er Patrick Defoor

KWB Merchtem biedt de families haar christelijke deelneming aan.

 Wist-je??!!

 

All-round

 

         Dat KWB’er Theo Verhavert grootvader werd van een flinke kleinzoon: Nathan genoemd.
        
Dat het bij KWB’er Herman Vander Straeten niet te stoppen is. Herman werd grootvader van Tuur en dat hij zijn kleinzoon zal verwennen daar kan je op aan.

         Dat de dochter van KWB bestuurslid Ludwig Wijns in het huwelijk trad. We wensen aan het jonge paar: Karen en Maarten veel geluk en voorspoed.

         Dat we in de vorige kleine raak twee blunders schreven enfin we vergaten twee verdienstelijke KWB’ers te vernoemen.

1.      Erik Van Eeckhout liet zijn kunnen zien in het hotdog, pensen en hamburgerkraam op de KWB corrida: bedankt Erik?

2.      Op maandag van KWB kermis werden er frietjes gebakken en daar heeft onze vriend KWB’er Frans De Clercq serieus aan meegewerkt. Frans sorry en bedankt.

         Vrijwilliger zijn verdient de dag van vandaag alle lof en daar mogen we bij KWB Merchtem absoluut niet over klagen want heel wat mensen zetten zich zomaar en spontaan in voor onze beweging. Zomaar eens een bloemeke aan alle vrijwilligers.

 

 

! Uit de KWB-kast van 50 jaar geleden !

 

‘ De voorzitter moet onmiddellijk de vergadering verlaten om naar het voetbalplein te rijden, daar er een kas sigaren vergeten is op het sportfeest. Deze is teruggevonden en Jef Jacobs is er verantwoordelijk voor ‘

( 11 augustus 1955)

 

‘ Onze Proost, die sedert Nieuwjaar zich volledig heeft onthouden en een versterving deed voor zijn goed priesterwerk, kan zich nu niet meer houden en geeft een tourn ten beste bij Jaak voor onze nieuwjaar. Moge onze goede zieleherder nog lange jaren in ons midden verblijven’

( 5 januari 1956)

 

‘ De man moet in het huisgezin de koning zijn, niet door zijn heersing, maar door zijn persoon. De vrouw daarentegen koningin, en de kinderen onderdanig in liefde en gehoorzaamheid aan hun ouders ‘

( Studiekring 22 maart 1956)

 

(wordt vervolgd!)

 

SPORT MEE MET KWB!

 

Maand oktober

 

Voetbal :

MZVC: Maandag 6/10 om 21.00u : KWB –Cafetaria

             Donderdag 23/10 om 19.00un : Socca Lova - KWB

Volleybal :

Zaterdag 04/10 om 20.00u : Merchtem – Hillegem

Zaterdag 11/10 om 20.00u : Merchtem – Essene

Woensdag 15/10 om 20.00u : Wambeek – Merchtem

 

Pingpong :

Wanneer :elke donderdagavond  vanaf september tot eind april 09

Waar : in de kleine zaal van de sporthal van 20.30u tot 22.00u

 

Petanque :

Start competitie in oktober

 

Iedereen welkom !

 

 

Kaartkampioenschap ‘Wiezen’ 2008-2009

 

Beste kaartliefhebber,

Neem even uw agenda om alvast de data van ons kaartkampioenschap te noteren.

Traditiegetrouw worden de tweede vrijdag van de maand de kaarten geschud en is er onze kaartavond wiezen.

     We starten op vrijdag 10 oktober 2008 om 20u15 stipt.

     In november wordt er op 14 november 2008 gespeeld.

     In 2009 spelen we op : vrijdagen 9 januari, 13 februari, 13 maart en 17 april 2009 (FINALE)

De kaartavonden gaan telkens door in het KWB-lokaal  ‘De Werkman’.

 

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van 29 juni 2008

 

Wegens de organisatie van het KWB gezinnenweekend op 5–6–7 september werd de wijkmeestersvergadering vervroegd. Wouter heette iedereen welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. Hij hoopte dat ieder op zijn manier een goede vakantie had gehad maar wees er tevens op dat KWB ook tijdens de verlofperiode uitermate actief was geweest en dat sommige KWB’ers toch wel een heel drukke periode achter de rug hadden.

 

Hedwig had het in zijn bezinning vooral over het overlijden van 2 KWB leden en over leden die een nauw familielid verloren hadden.

Voor Adolf en voor Hendrik werd er een kaarsje aangestoken en kregen de wijkmeesters de gelegenheid om enkele anekdoten te vertellen over deze twee leden. Eerst werd het heel stil maar nadien kwamen er vrij veel verhalen los.

 

In het bestuur heeft men blijkbaar sterk nagedacht over verjonging. Het aanspreken van jonge mensen lijkt voor het volgende werkjaar een prioriteit te worden. Er werden heel wat kleinere maar ook ruimer geziene voorstellen naar voor gebracht.

Ook een herverdeling van de leden onder de wijkmeesters kwam aan de orde. Sommige wijkmeesters hebben een dik pak raken te bedelen terwijl het aantal mensen die andere wijkmeesters bezoeken toch wel klein is.

Verjonging, herverdeling en het aanspreken van nieuwe wijkmeesters zullen wellicht sleutelwoorden worden voor 2008 en 2009. Een verwelkomingbrochure als middel om nieuwe mensen voor KWB aan te spreken behoort zeker tot de mogelijkheden.

 

Wegens het overlijden van Hendrik krijgen een aantal KWB’ers al deze maand hun nieuwe wijkmeester op bezoek. We wensen tevens aan Leon Meersman, die wegens een operatief ingrijpen niet aanwezig kon zijn, een spoedig herstel.

 

Frans had de opdracht op zich genomen om de vakantie-activiteiten te evalueren. Over de organisatie van de 2 fietstochten was iedereen tevreden. Bij de fietstocht voor mannen werd er voor sommigen een beetje te snel gereden. De corrida, n van de uithangpunten van KWB, was weer schitterend. Naast een perfecte organisatie, een mooie prijzenpot kreeg men ook een groot en enthousiast deelnemersveld. Geert die volgend jaar aan de organisatie van zijn 15de corrida begint heeft al laten verstaan dat er voor de 16de uitgave best een nieuwe organisator wordt gezocht.

De kermis, de zwaarste brok, kreeg een positieve balans. Zowel financieel als wat betreft het aantal bezoekers en het medewerkers werd het een hoogvlieger. KWB kermis verdient echt zijn plaats tijdens de Merchtemse kermishoogdagen.

Na de pauze werden de toekomende activiteiten van het hele werkjaar besproken. Iedere wijkmeester kon aanduiden aan welke initiatieven hij zijn hulp wou verlenen zowel als verantwoordelijke voor de activiteit als voor medewerker.

 

Op het einde van deze rustige maar toch wel goede vergadering werden we nog getrakteerd op een lekkere belegde sandwich.

Nieuwe moed, nieuwe kracht voor het komende werkjaar.

 

Norbert

 

 

Er stonden eens vijf tafels op een receptie. Op hun hoge poten zagen zij er volslank, maagdelijk blank en van het rondborstige type uit.

De gasten kwamen rond hen staan, begroetten elkaar hartelijk of maakten kennis met elkaar. De tafels hoorden alles met de glimlach aan.

De gasten laafden zich en proefden van versnaperingen die op de tafels werden geplaatst.

En de tafels zagen er als een schilderspalet uit.De gesprekken werden heftiger en lachsalvo’s weerklonken. De tafels aanhoorden alles maar bleven discreet.

De gasten schoven aan tafel en lieten de tafels verweesd achter maar die blonken nu in de laatste avondzon want zij hadden het schitterend gedaan.

Leve de tafels van de KWB!

Andr J. 

 

 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN!

 

 

         Paul-Henri CUVELIER, Mieregemstraat 60, komt zich uitleven op de KWB ping-pong-tafel en Patrick Van Weverberg zal hem als wijkmeester alle KWB’nieuws brengen.

 

         DE BRUCKER Dominique en Laurens, Benedenstraat 45 te Asse en Nicholas MEYERS van de Petrus Ascanusstraat 169, eveneens te Asse, komen als extra versterking voor ons KWB-minivoetbalteam en de kapitein (of de ouwe) Kries Teugels vertelt hun eveneens het andere KWB-nieuws van Merchtem.

 

         Tim MEEUS, Plas 56 van Steenhuffel kreeg op de valreep een KWB-transfer voor ons minivoetbalteam. Joke Legroux zorgt vanuit KWB voor de bezoekjes bij Tim.

 

We durven hopen dat ze allemaal op n of andere manier deugd hebben in onze beweging en er veel vriendschap mogen ervaren.

 

 

JKWB Dropping!

 

 

Zaterdagavond 18 oktober 2008

20.00 uur

Aan ’t Karrewiel

 

 

Zoektocht van caf naar caf.

 

De wandel-gps stuurt ons naar het volgend punt.

De GPS geeft aanwijzingen over richting en afstand, maar de weg is (uiteraard) zelf te zoeken.

 

En van de mogelijkheden … indien er meerdere deelnemers zijn, kunnen we ons even opsplitsen… wie eerst in het te vinden caf geraakt, drinkt gratis.

(Dit wordt ter plaatse besproken).

 

 

 

Jij bent zo mooi, zo klein,zo heel bijzonder, mijn wonder …

 

Ferre

Zoontje van KWB’er Geert Stalmans en Terry M!ichiels

 

 

 

 

Bezoek brouwerij Rodenbach in Roeselare

 

Vrijdag 19 september om 18.30 u stipt vertrekt een autocar met 50 KWB’ers aan boord richting Roeselare om brouwerij Rodenbach te bezoeken.

“Berten Rodenbach” dat is wel een flink eind rijden en we waren hoegenaamd niet alleen op de autostrade.

Van de lange reisweg hadden de meeste KWB’ers dorst gekregen en op de vraag of we eerst de rondleiding in de brouwerij zouden doen of eerst het afgewerkte product gingen testen was het antwoord unaniem.

 

De gids met hoorbaar Westvlaams accent kreeg meteen een simultaanvertaling door Kries.

Een totaal vernieuwde brouwerij, heel net en heel mooie gebouwen. In de kelder lagen bij de 300 enorm grote vaten (foeders genoemd) gevuld met het Rodenbachbier dat 2 jaar rijptijd nodig heeft.

Franck ‘In Feite’ want zo werd hij genoemd omwille van het veelvuldig gebruik van ‘in feite’ kweet zich als gids heel goed van zijn opdracht.

 

Na de rondleiding proefden we nog een gewone Rodenbach en daarna n’en Grand Cru. Hemels biertje is dat!

Op de terugtocht vielen sommigen hun oogleden regelmatig dicht. Jean De Block en Hedwig Dours hadden voor een tof bedrijfsbezoek gezorgd en ter plaatse waren er nog KWB’ers die een handje meehielpen bij de bediening of de afwas nadien. Het rondje van Michel smaakte het best.

 

 

tips

 

KWB – tuin

 

Rond 10 oktober bloembollen planten.

Ik zie graag narcissen.  De muizen blijven daar af.

Je kan ze planten aan de rand van het gazon, tussen fruitbomen…

Waarom niet enkele aan een gracht waar je dagelijks langs komt.

Wil je narcissen in de huiskamer?

         Plant in een niet te diepe bloempot.

         Dan in de tuin ingraven (niet te diep, enkele cm aarde bovenop is ok)

         Doe er een net over.  Zo krabben de vogels er niet in.

         Vanaf half december terug opgraven.

         Zet ze dan binnen : koel en veel licht.

Soorten: Rijnveld Early Sensation  = de vroegste, soms begin jan. Buiten.

               Quail  =  late, zeer goeie geur.

               Koop ze op soort : noteer wat je waar geplant hebt.

PS :  Zet zeker een zak goedkope mengeling : zitten soms juweeltjes in.

 

 

KWB – (Be)Sparen en Beleggen

 

Wat is mijn geld nu waard ?

 

De meeste beleggingen hebben een dagelijks wijzigende waarde.

Dat is de inventariswaarde van dat moment.

Dus de prijs waaraan je dan kan verhandelen.

Dat heeft NIKS te maken met de waarde op eindvervaldag.

Maar je kan er erg ongerust door worden.

 

Bijgevolg : neem de fiches bij de hand van al je beleggingen.

Is er kapitaalgarantie op eindvervaldag ?

Noteer die stukken in je boekhouding altijd aan 100%

De inventariswaarde is enkel van belang als je voor vervaldag zou verkopen.

PS : maak voor uzelf een map Sparen en Beleggen.

        Daarin alle fiches van elke belegging.


Klussen met elektriciteit

 

         Je koopt een nieuw elektrisch toestel maar er dient een stopcontact bij te komen? Hoe kan ik dat op een reglementaire manier bijplaatsen?

         Het zicht aan onze afwasbak is ontoereikend. Ik wil er een extra lamp bijplaatsen! Hoe, wat en waar, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan!

         Als mijn wasmachine draait en we willen frietjes bakken dan crasht de elektriciteit. Ik duw de zekering op maar doe ik daar wel goed mee?

 

Tientallen vragen, dus een informatievergadering over elektriciteit is zeker welkom.

 

Uitleg van :

 

         Elektrocutiegevaar

         De verliesstroom schakelaar

o       Soorten

o       Plaatsen

o       Testen

 

         Hoe moet aarding zijn in oude en nieuwe installatie?

o       Aardingslus

o       Aardingspalen

o       Aardingsgeleider

 

         Veiligheid in vochtige ruimten “badkamer, wasruimten en buiteninstallatie”

o       Bijkomende diff

o       Zones binnen een badkamer

 

Oefenen:

 

o       Aansluiten van schakelaars en stopcontacten

o       Aansluiten van een verdeelkast monofasig en driefasig.

o       Foutopzoeking in een installatie.

 

Dinsdag 14 oktober 2008 - KWB-lokaal – 20 u.

 

Hernieuwing ledenbijdrage

 Vriend KWB’er,

B

ij het bezorgen van ‘Raak’ en ‘Kleine Raak’ van de maand oktober gaat je wijkmeester je vragen om de ledenbijdrage te hernieuwen.We durven hopen dat je het voorbije jaar op n of andere manier door de KWB of door het bezoek van je wijkmeester betrokken geweest bent bij de gebeurtenissen en organisaties in onze afdeling.

E

r zijn verschillende redenen waarom mensen zich aangetrokken voelen tot een sociale organisatie. De voornaamste zijn wellicht:

                   Vriendschap onder mekaar

                   Het maandelijks contacten bezoek van je wijkmeester-

                   Het programma dat de afdeling je aanreikt.

                   De doelstelling waarvoor de beweging opkomt

 

H

et nationaal ledenblad ‘Raak’ houdt de vinger aan de pols wanneer er in onze samenleving het n of ander misloopt. Het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap heeft een middenveld nodig waar mensen zoals jij en ik kunnen beroep op doen. Als een sociale organisatie zich geruggesteund voelt door een groot aantal leden groeit haar kracht om bepaalde ideen te verdedigen of aan de kaak te stellen tegenover de bevoegde overheid.

 

I

n onze maandelijkse Kleine Raak worden alle uitnodigingen aangekondigd en wordt er verslag uitgebracht  van de voorbije activiteiten. We zorgen er tevens voor dat in de mate van het mogelijke de voornaamste gebeurtenissen binnen onze ledengroep kenbaar gemaakt worden.

 

D

eze kleine raak wordt je door KWB Merchtem gratis aangereikt vooral de inkomsten van onze kermisactiviteiten worden hiervoor aangewend..

Tevens zorgt onze afdeling voor een degelijke verzekering van alle leden. Alleen de sportbeoefenaars dienen een bijkomende verzekering te nemen gezien het grotere gevaar voor letsels.

 

KWB Merchtem hoopt je te mogen inschrijven en vraagt’ 23 euro’ ledenbijdrage.

 

We wensen je nog een deugddoend KWB jaar toe.

 

Mijmeringen rond Allerheiligen …

 

Ik stond bij je graf, op Allerheiligen-namiddag. Er was een gedempte stilte op het kerkhof temidden veel drukte. Men fezelde tegen mekaar alsof men de dode niet wilde wekken uit zijn slaap.

“Is die al zolang dood, en kijk, daar ligt die …”

Allemaal dode lichamen die voor mensen gingen spreken bij het noemen van hun namen, heel even maar.

 

Maar bij jouw graf heb ik stil gestaan, mijn vriend. Je zei me iets. Je vroeg hoe ik nu verder leefde, want de wereld staat nooit stil. Die draait en wentelt om zijn as en keert steeds weer vanwaar hij kwam.

Neen, jij draait niet meer als een tol doorheen de tijd. Ik sta hier stil bij jou, je was toch zo gewoon bij ons. Je grapte, lachte, met verdriet ook soms. Je wou gewoon met ons wat wereld maken.

Nu ben je aarde, en niet meer

 

Maar voor mij, hoe je het ook draait of keren wil, ben je heel wat hemel, waarnaar ik soms verlang.

In ’t voorbijgaan – ik kom juist van ’t graf van moeder en van nog anderen die met mij bloedverbonden waren – toen zag ik jouw naam en plots ook weer je gezicht.

Nu sta ik hier, vol herinneringen, verwond, en terzelfdertijd werkt het ook bevrijdend. Jij ging mij voor en nu raap ik uit jouw bestaan de edelstenen op die ik aan anderen schenken wil.

 

Help mij verder leven, beste vriend, van tijd naar eeuwigheid.

Help mij verder strijden om al wat ik bij jou bewonderde.

Ja, ik ben bedroefd om al wie je achterliet, maar die traan maakt God tot dauw. Het is geen stortvloed meer maar milde regen die, zo hoop ik, vruchtbaarheid zal geven. Ik heb er nooit zo veel bij stil gestaan. Het was allemaal vanzelfsprekend toen je nog bij ons was.

 

Wat jou bezielde en jou verder dreef glinstert in die traan van mij.

Voor mij kom je terug tot leven, voor mij ben je nu al wat verrijzenis. Al moet ik toegeven dat ik daar amper bij kan. Maar het reikt ontegensprekelijk verder dan je dood.

Dank U beste vriend om dat praatje met jou. Onze vorige gesprekken waren nogal eens oppervlakkig, zo leek het soms, maar nu besef ik dat er meer was in jou, en tussen ons.

Zou dat God kunnen zijn?

Als Hij het is die in jou leefde, dan sterft Hij niet, ook niet in mij.

Ik doe voort … maar help me een beetje.

 

Gedenken we allen die ooit eens onze KWB-vrienden zijn geweest.

 

Uit Kleine Raak

van november 1987 van V.L.

 

KAV Merchtem
nodigt
jullie allen
 


Bezoek Volkssterrenwacht “ Mira

Vrijdag 21 november 2008 om 19.30u

 

Vertrek aan het KWB-lokaal om 19.00 u met eigen wagens.

Bewolkt, geen nood, er is een alternatief programma

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en geldt pas na betaling van 5 euro aan

 

De Mesmaeker Jan  ( 052/37.31.33

Wijns Francis  ( 052/37.37.90

 

KWB  Gezinsweekend

 

Vrijdag 05 september was het weer zover, het KWB gezinsweekend…

In deze editie gingen we met zijn allen richting Bokrijk, de roerdomp.

Na heel wat fileleed was onze ploeg van 85 mensen compleet en konden we aan tafel voor onze eerste kaas- en vleesschotel. 

Pater Karel was alweer present en bracht ons een hartverwarmende bezinning rond het thema “het licht”… waarvoor dank.

We hebben heel het weekend nog kunnen nagenieten van de vele kaarsjes. ’s Avonds was er natuurlijk de “actieve quiz” georganiseerd door Wouter en Dimitri.  Het ging er heel actief aan toe… denken, doen proeven,fantasie, onthouden …. En naarmate de avond vorderde speelde elke groep voor een gouden kalf.  De jury zal het geweten hebben!

De weergoden waren ons toch nog  gunstig gezind, ondanks de slechte weersvoorspelling hebben we zaterdag ons druk programma vlot kunnen afwerken : sport en ontspanning georganiseerd door de Dannie, Dirk, Riemer en Kurt; een bezoek aan het domein Bokrijk; luisterplezier voor de allerkleinsten; een leuke muzikale bingo van Hans met maar liefst 100 liedjes en een mooie afsluiter met Ludwig als onze DJ van dienst.

Zondag konden we ons uitleven in  de mooie en grote speeltuin te Bokrijk .  Eens terug in de Roerdomp genoten we van een lekkere aperitief. We sloten het geslaagde weekend af met een formidabele barbecue die verzorgd werd door Hugo, de Witten en krefelken met hulp van Greet en Norbert onder het goedkeurend oog van Jeroen.

 

Och, teveel om op te noemen…..nog zoveel leuke dingen vergeten te vertellen.   Gezinnen met jonge en minder jonge kinderen  moeten zelf maar komen proeven van zo’n KWBweekend.  Een echte aanrader!

 

Natuurlijk mogen de “wist je datjes” niet ontbreken.  Soms misschien verwarrend voor diegenen die er niet bij konden zijn.

Maar voor die KWB’ers die er wel bijwaren zal er af en toe wel een glimlach verschijnen.

 

Wist je dat....

 

         Wegens een tekort aan vlees werden er door de kids snel enkele konijnen gevangen  voor op het spit, de vrouwen waren hier niet over te spreken.

         Dat er een hype rond Clouseau gegroeid is, zelfs sommige mannen gingen uit de bol.

         Dat er volgende week schilderwerken gepland zijn in Bokrijk, de witte muur waarop geprojecteerd werd is dringend toe aan een nieuw laagje verf.

         Dat Joke K.  zich aan het voorbereiden is op de dodentocht, er prijkten op 2 dagen reeds 16 km op zijn kilometerteller.

         Dat Kris F.  de woning voor zijnen vogel wat te klein vond, Kristel dacht daar heel anders over.

         Dat Wouter weer niet op de dansvloer weg te slagen was, hij organiseert trouwens een danscursus in het najaar.

         Dat diezelfde Wouter wel schrik had om op de dansvloer besprongen te worden door zijn vrouwke wat dan toch nog gebeurd is.

         Dat er wat groeit tussen Luc en William, ze konden van elkaars staart niet afblijven tijdens het staartentrekkersspel.

         Dat de allerkleinsten met “vuil varken” het beest van 200 kg bedoelden dat rondliep op de kinderboerderij. Velen voelden zich hier verkeerdelijk op aangesproken.

         De betekenis van “hevige bok” op diezelfde kinderboerderij al snel duidelijk werd.

         Dat we met zijn allen naar de mis geweest zijn in Bokrijk en dat daar in de kerk de bokken nog steeds gescheiden worden van de geiten.

         Dat Luk verslaafd is aan het paardengokken, vandaar de afwijking  “jiaaaah”…

         Dat Merchtemnaren verlekkerd zijn op kaas, de kaasschotel kwam in elke maaltijd rijkelijk aan bod.

         Dat Luc R weer naar de vroegmarkt trok voor heerlijke kiwi’s en aardbeien.

         Dat er bij onze kleuters serieuze klimmers zitten, tot grote ongerustheid van de ouders.

         De dekens in theorie in de lengte moesten geplooid worden, in de praktijk dus in de breedte, vervolgens in de hoogte stapelen over de volledige diepte van de kast… Enfin den uitbater wist zelf niet meer hoeveel onzin hij uitkraamde.

         Griet R. niet alleen hare man Geert R. maar ook hare vriend William T. mee op weekend had, een gevaarlijk precedent.

         Dat ze diezelfde Griet niet graag zagen komen als “de afrekening” moest gebeuren.  Er waren er zelfs die kaarten verkochten van het KAVeetfestijn om “hunne poef” te kunnen betalen.  Er wordt daar  nu, met al die kaarten in voorverkoop,  veel volk verwacht.

         Dat Ria de broer is van Luk en de vrouw van Luk de zus van Luk en Griet de nicht van Jurgen en Jurgen de neef van Geert en Ann de zus van Els en Danny de broer van Dirk… letterlijk 1 grote KWB familie dus.

         Dat het er op de sportdag weer hevig aan toeging.  De volwassenen zouden beter het goede voorbeeld  van de kinderen volgen…..

         Dat de kinderen verwend werden met het springkasteel van Hans en Erika .

         Dat er heel wat nieuwe kampen zijn ontstaan in het omliggende bos.

         Dat je beter 1 vogel in de hand dan geen nestkastje hebt, met dank aan Ludwig voor alweer het vele stielwerk.

         Dat het nestkastje van Luc VC een beduidend groter gat had dan al de rest, naar het schijnt is zijne vogel veel groter!!! Als je in de buurt bent, kan je hem gerust eens gaan bewonderen

         Dat de videoclips na 02.00 h ’s nachts van beduidend hogere kwaliteit zijn, dit volgens de smaak van ons mannen.

         Dat Joke K. de 2 bevallige vrouwelijke tafelassistentes duidelijk prefereert bovenop “Geert eenzaam”.

 

Een dikke pluim en dank je wel voor de organisatoren en … tot volgend jaar,

 

De vriend van Griet zal er dan zeker weer bij zijn en hopelijk weer in de gedaante van vriend… of toch de man van Griet.

 

Snurken!…behandelbaar?

 

Komt het met de ouderdom?

Is het omdat we wat kilo’s bijkwamen?

Heeft het te maken met het drinken van bier?

 

  • Draai je eens om schat want je ronkt gelijk een varkentje.
  • Sorry, ‘ik ga in de zetel slapen, het is niet te doen met je gesnurk’.
  • Het is om je dood te ergeren.
  • Een por in je ribben ….
  • ‘soms hoor ik mezelf snurken’.
  • Ik slaap nog niet en je zegt dat ik al aan het ronken ben!
  • Al gehoord van slaapapneu?

 

Snurken doet iedereen zegt men in de volksmond!

 

Het zal je echter maar overkomen als je partner – zonder dat hij/zij daar iets kan aan verhelpen – je nachtrust beperkt omdat hij/zij je wakker houdt met gesnurk. Het is voor beiden een ergerlijk gebeuren, de ene voelt zich schuldig omdat hij oorzaak is en de andere wil slapen maar de omstandigheden nopen hem/haar hetzij in een andere kamer te gaan liggen hetzij zich met oordopjes te behelpen.

 

Snurken is een slaapstoornis en daar willen we het op onze informatieavond ‘snurken, wat doe je eraan’ over hebben; We krijgen hiervoor de hulp van Dokter Nina Verbruggen. Zij is dokter bij neus, keel en oor problemen. Na een inleiding door de dokter en een getuigenis van een KWB’er krijgen we de kans onze vragen te stellen.

Hartelijk welkom!

 

KWB nodigt uit …

Informatieavond ‘Snurken’

Maandag 10 november 2008 - 20u KWB lokaal

Parochieplein, Merchtem

  

home: www.kwbmerchtem.be