kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem
januari 2010

 

Sport

 

Met KWB doen we ook heel regelmatig aan sport. We geven graag een overzicht…

 

Volleybal

We spelen dit jaar geen competitie meer, maar we lassen wel om de twee weken een training in. Iedereen is hierop welkom. Ook diegenen die vroeger nooit zijn komen volleybal spelen mogen gerust langskomen op één van de volgende data:

zaterdag 9 januari

zaterdag 16 januari

steeds om 20 u. in de sporthal

 

Pingpong

Elke donderdag kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpong komen spelen. We starten rond 20.30 u. en we spelen tot 22 u. Iedereen is welkom. We spelen onderling wedstrijdjes.

Donderdagen 7 – 14 – 21 - 28 januari en 4 – 11 – 18 en 25 februari.

 

Kaarten

Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 komen kaarten in het KWB-lokaal de werkman.

Woensdagen 6 -13 - 20 en 27 januari en 3 – 10 – 17 en 24 februari.

Zaalvoetbal

Ook dit jaar speelt onze zaalvoetbalploeg mee in de Merchtemse competitie. (steeds in de sporthal)

Maandag 4 januari om 21 u.

KWB tegen Binnewerk2

Donderdag 14 januari om 20.30 u.

KWB tegen Orgaboys

Donderdag 28 januari om 20.30 u.

KWB tegen Socca Lova

Donderdag 11 februari om 19 u.

KWB tegen Ifigineia

 

Spelers en supporters op post!

 

En verder ook nog zaalvoetbal op de volgende zaterdagen – telkens om 18 u.:

09 januari - 23 januari - 06 februari

20 februari - 06 maart

 

Petanque

We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen in de winter elke woensdag in Peizegem.

13 jan tegen De Heide en de Mariekse

20 jan tegen Opstal

 

Dingen die je niet kan kopen..

Een broertje of zusje bij, je thuis mogen voelen bij vrienden een zoen die het hart doet stromen, de dankbare aanhankelijkheid van een kind…
De klamme handdruk van een stervende.
De voorbijgaande ruzie van broers en zussen.
Je plaats aan tafel thuis, het gevoel bij de leerkracht mee te tellen.

Je lichaam en zijn vijf zintuigen, de schoot van je moeder, regen na wekenlange droogte, een onverwachte bloem in de huiskamer, iemand die zielsveel van je houdt, tranen van spijt, iemand aan je ziekbed, een hartelijke omhelzing na lange afwezigheid. 

Een schouder om tegen te schreien, een gesprek dat er na moeilijke periode gekomen is, iemand die kan zwijgen, vergeving na schuld, een deugddoend gesprek. Moed na ontnuchterende ontgoocheling, eenvoud in succes, iemand die ziet dat er wat met je scheelt, de kracht om elke dag met moed te beginnen, een ontwapende glimlach, weten dat men je verwacht. 

Het voorrecht iemands pijn te mogen delen, een troostende arm om je schouder, een vaste hand in het donker, iemand die hoop geeft na ontreddering, het gevoel dat je werk gewaardeerd wordt, een langverwachte brief, Gods liefde ervaren door mensen, geloof in het leven… 

Allemaal dingen die je niet kan kopen omdat ze onbetaalbaar zijn. 

(Eerste lezing, misviering 6 december  O.-L.-V.-ter-Noodt Merchtem)

 

VERSLAG WIJKMEESTERSVERGADERING van 4 december 2009

 Het wordt stilaan een traditie de maandelijkse wijkmeestersvergadering één keer per werkjaar op verplaatsing te houden, deze keer waren we uitgenodigd in de lokalen van Groep INTRO te Nijverseel (Opwijk), waar we opgewacht werden door Elie, kersvers wijkmeester, en waar Voorzitter Wouter bij de opening van de vergadering 25 getrouwen mocht verwelkomen. Enkele moedigen hadden het traject Merchtem-Nijverseel met de fiets afgelegd, in de donkerste tijd van het jaar.

 Na Wouters' opening, zorgde Geert voor een korte bezinning rond het sinterklaasfeest : eerder dan een cadeau te krijgen komt het er op aan zelf “geschenk te zijn”.

 Vervolgens overliep Hans de voorbije en de komende activiteiten. Een discussie kwam op gang rond de op 16 november in de Werkman gehouden voordracht rond “het apotheekkastje”, waarbij gezegd werd dat die avond te veel theoretisch gesproken werd, vooral dan over het Kiwi-model, en de acties in dat verband, dat ook opgemerkt werd dat het voorschrijfgedrag van dokters veel invloed heeft op de prijs van medicamenten, maar dat wellicht te weinig aandacht gegaan is naar de praktische kant van de al dan niet nuttige-gewenste inhoud van een doorsnee huisapotheek.

 In het kader van de komende activiteiten werd vooral stilgestaan bij de traditionele KWB-KAV – kerststallentocht (traject - stopplaatsen - teksten - muziek). Ook werden besproken : het schaatsen (is nu op een dinsdag), de nieuwjaarsreceptie, en de avonden die rond het isoleren van zolder en plat dak gehouden zullen worden, alsook de mogelijkheid tot samen-aankoop van het nodige materiaal. Verder de jaarlijkse actie “rijbewijs”, de voorbereidingen van het jaarfeest en het ledennieuws.

 De geplande Moezelreis is nog veraf, de organisator kon ons toch reeds warm maken met een beschrijving van de pittoreske stadjes die aangedaan zullen worden; in Veldenz werd een hotel voor maximum 50 personen afgehuurd, eventueel met enkele extra plaatsen in de onmiddellijke nabijheid voor rolwagengebruikers.    

 Wouter stipte als variapunt aan dat er allerlei geruchten circuleren over de verbouwingen van ons lokaal, maar dat dat voorlopig slechts wilde plannen zijn die blijkbaar een eigen leven gaan leiden; er zou in de toekomst toch een datum bepaald worden voor geïnteresseerden die hun zeg wensen te doen over wat in dat verband mogelijk en wenselijk is.

 Niet te vergeten dat Wouter aan de pauze een tournée générale gaf op zijn verjaardag.

 Daarna werd het woord gegeven aan Elie, onze gastheer, die werkzaam is bij Groep INTRO, als “trajectbegeleider” om ons de werking van zijn organisatie te leren kennen. Elie heeft zijn intree als wijkmeester niet gemist, we hebben kunnen vaststellen dat hij heel bevlogen kon spreken over het onderwerp van de avond.

 Groep INTRO (regio Vlaams Brabant) zoals ze nu bestaat, en waarvan Opwijk een uitvalsbasis is, zorgt voor vorming, opleiding en het laten opdoen van werkervaring aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en volwassenen. Het uitgangspunt is : geen vis geven, maar wel leren vissen !!

 De oorsprong van Groep INTRO is gelegen in het toenmalige Djophuis  Anderlecht, waaruit het Jobhuis Halle-Zennevallei gegroeid is. Deze organisatie groeide uit tot Jobhuis Halle – Vilvoorde. Vandaag heten ze Groep INTRO Vlaams Brabant. 45 personeelsleden zorgen voor de omkadering en begeleiding aan de doelgroep. De uitvalsbasis Opwijk-Nijverseel bestaat sinds bijna een jaar, nadat ze Merchtem verlieten omwille van de te krappe locatie.

 Enkele items waarvoor INTRO concreet instaat, o.m. :

-          DAP-social profit = diensten aan personen. Dat staat voor het geven van een opleiding tot gezinshelpster (over Halle-Vilvoorde een 30-tal cursisten per jaar). Als knelpuntberoepers zijn deze mensen over het algemeen binnen de maand na de cursus aan het werk

-          Werkervaringsprojecten:
o
Renovatieploegen: opknappen van huizen voor OCMW’s, gemeentebesturen
o
Fietsherstelplaatsen: herstellen van fietsen + opmaken van afgedankte tot tweede handsfietsen
o
Poetsploeg
o
Fietspunten: bewaakte fietsenstallingen aan stations en kleine herstellingen aan fietsen + brochurebedelingen voor Gemeentes, OCMW’s, VZW’s,
Begeleiden, leren werken en het zich leren inschakelen in een werkomgeving, staan hier centraal. De bedoeling is de “cliënten” na 1 à 2 jaar in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit; momenteel worden over heel Halle -Vilvoorde een 200 personen aldus begeleid.

-          De werking van INTRO wordt gesubsidieerd, maar naast subsidies van de overheid zijn er ook eigen inkomsten; voor mensen die in dit kader uitbesteed worden, wordt immers een vergoeding gevraagd van de instanties die op INTRO een beroep doen

-          er zijn de sociale restaurants; en de samenwerking met de strijkwinkels wat een duurzame tewerkstelling oplevert

-          de assistentie in de zoektocht naar werk; de moeilijkere gevallen worden door de VDAB doorgeschoven naar INTRO

-          voor diegenen die werk gevonden hebben, blijft er “jobcoaching”

-          soms wordt beroep gedaan door externen om vorming te komen geven vorming : bvb. machinale poetstechnieken, rughygiëne, pesten op het werk

-          Jongerenwerking:

o Groepen van jongeren die werken in een beschutte werkplaats

o “time out” : begeleiden gedurende enkele weken van scholieren wiens schoolloopbaan bedreigd is ingevolge schorsing of uitsluiting van school

o samenwerking met asielcentra : integratie, taal

o “moeilijke” jongeren die doorverwezen worden door de Bijzondere Jeugdzorg

o tenslotte wordt met een 30-tal jongeren een zomerkamp georganiseerd.

 Vooral voor dit laatste punt wordt naar sponsors gezocht – dit jaar zou het kamp in het buitenland doorgaan -, er werd voorgesteld dat de opbrengst van één zondag van de Werkman overgedragen zou worden aan de projecten van INTRO.

 Na de uiteenzetting door Elie, die door Wouter met een symbolisch geschenkje bedankt werd, werden nog tal van geanimeerde en geïnteresseerde vragen gesteld; toch liepen de nabeschouwingen niet te laat uit, omdat sommigen met de auto waren, zo was voor iedereen hopelijk het thuisfront ook tevreden.    

 Frans

 

Welkom aan onze nieuwe leden

 Pierre De Valck van De Zippe

 We wensen dat Pierre veel deugd en vriendschap mag ervaren in onze KWB. We hopen hem eerstdaags te ontmoeten op één van onze activiteiten. 

  

Cultuurquiz!

 

Kan KWB deze cultuurquiz opnieuw winnen?

Doe je mee?

 

Ÿ         zondag 24 januari 2010 in de zaal t' Vijverdal

Ÿ         zondag 31 januari 2010 in de Libanon Peisegem

Ÿ         zondag 21 februari 2010 terug in t' Vijverdal

 

Er wordt telkens gestart om 19.00u

 

 

 

Parochie O.-L.-Vrouw-Ter-Noodt Merchtem

8e pannenkoekenbak

Ten voordele van de lokalen

  

Op zondag 7 februari 2010 van 14.00 u. tot 18.00 u.

In zaal ’t Vijverdal

 

KAV-KWB kerststallentocht - zaterdag 26 december ’09

 Wat een geluk dat we konden rekenen op de wagen met luidspreker van

All Car Yannick, want 151 herders, groot, klein, jong en minder jong namen deel aan onze kerststallentocht.

 

Als thema kozen we dit jaar voor ‘iedereen waardevol’. Kerststallen, groot en klein, met beelden en zelfs met levende kerstfiguren kwamen we op onze weg tegen Omwille van de gladheid van sommige binnenwegen werd onze tocht lichtjes aangepast. De bewoners van de Slagmolenlaan, van Kapelleveld en de Jan Maervoetstraat zorgden elk op hun manier voor een warm onthaal.

Bezinnende teksten, kerstliederen, het kinderkerstverhaal, de uitleg over de werking van Akabe en de fijne muzikale optredens zorgden voor een rijke en gevarieerde inhoud.

 

Glühwein, jenever, hete soep en chocomelk, cake en hotdogs droegen bij tot de gezellige sfeer.

Bedankt vele herders om mee op weg te gaan. Bedankt medewerkers voor alle daadwerkelijke hulp. Het mag alle dagen kerstmis zijn!

 

 

Iedereen welkom!

 

 

Gespreksavond: ‘ouders worden ouder.

Vrijdag 05 februari 2010 - KWB-lokaal 20 u.

 

 

Deze gespreksavond ‘Ouders worden ouder!’ heeft de ambitie om mensen rond de tafel te brengen en hen over hun ouders te laten vertellen en vooral om te luisteren naar ervaringen van vrienden.

Wanneer mensen ouder worden zijn er een aantal activiteiten die wegvallen of die omwille van de leeftijd niet altijd even bereikbaar en doenbaar zijn. Als kinderen komen er vragen vanuit de hoek van onze ouders. Hulp bij herstellingen aan hun huis, uitvoeren van kleine karweien, hulp bij het invullen van paperassen, boodschappen doen, doktersbezoeken enz. Grotere zorgen vragen uiteraard meer aandacht.

 

Welke thema’s komen aan bod.

Ÿ         Verminderende mobiliteit.

Ÿ         Woonsituatie

Ÿ         Zinvolle tijdsbesteding en sociale contacten

Ÿ         Vakantie

Ÿ         Rouwen en sterven

Ÿ         Enz.

Deze avond wordt ingeleid en begeleid door een deskundige. Inkom gratis.

Een aanrader.


Wist je?!

 

De Sint

 

P      Dat we de Sint en Pieten willen bedanken voor hun bezoek aan de werkman op zondag 6 december.

P      De oude wijze man moet over een goed geheugen of een degelijke agenda beschikken om dat alles bij te houden.

P      Dat de Sint een mailtje stuurde vanuit Spanje waaruit bleek dat hij erg tevreden was met de chocolade sponsoring van de firma Helva. Een dikke dankjewel hè Maria!

P      Dat er in de meeste zakjes die de Sint aan onze kinderen gaf een potje honing stak. Bij sommigen hadden de Pieten de honing vervangen door een potje met dezelfde kleur maar de inhoud was anders namelijk advocaat. De sloebers!!!!

P      Dat het vrij rumoerig was in het KWB lokaal maar wat wilt ge als er meer dan 100 kinderen langs komen.

P       Dat de pieten blijkbaar al heel veel gewerkt hadden
of was het een gebrek aan voldoende nachtrust dat
hen parten speelde
.

 

Gehoord

 

P       Dat de ouders van KWB’er Freddy Louncke hun diamanten bruiloft vierden op 26 december 2009. Proficiat Raoul en Jacqueline Louncke-Masure.

P       Dat de inschrijvingen voor de driedaagse reis naar de Moezel vlot binnenkomen

P       Onze gelukwensen ook aan alle meisjes en jongens en hun ouders die op zaterdag 30 januari hun vormsel doen.

P       Dat sommigen bij de cursus ‘sterren op de dansvloer’ nogal gemakkelijk van partner wisselen.

P       Naar het schijnt zou vooral Aloïs goed in de markt liggen en gemakkelijk te overhalen zijn om zelfs twee lesuren na mekaar te oefenen.

P       Ook Josky blijkt - maar ’t is van horen zeggen - regelmatig als vervanger te worden opgeroepen, en dus de superinvaller genoemd wordt.

 

Kerst- een nieuwjaarswensen! Feliz navidad!

 

P       We ontvingen op de redactie van kleine raak kerst en nieuwjaarswensen van zuster Denise Brabant uit Guatemala!.

P       Denise schreef samen met haar medewerkers en Amigos Gualtemaltecos aan alle leden van KAV-KWB Merchtem en de bezoekers van ‘De Werkman’ het volgende: ‘vreugdevolle, fijne en prettige Kersttijd. Voorspoedig, gezond en rijkgezegend nieuwe jaar!

P       Toch knap hé van onze zuster Denise. We wensen haar evenzeer een zalige kerst en een gezond 2010 en heel veel deugd aan het werk.

P     Denise doe aan de Amigos een stevige groet vanuit Merchtem. Het ga jullie goed!


KW.B - Jaarfeest

 

P      Dat er 200 inschrijvingen genoteerd werden voor het jaarfeest op zaterdag 12 december maar dat er de avond zelf 5 deelnemers wegens ziekte moesten afzeggen. We wensen de zieken een spoedig herstel toe.

P      Dat er veel KWB’ers deelnamen aan de misviering voor de overleden KWB leden en dat doet deugd.

P      Dat het gelegenheidskoortje flink zijn best deed onder de deskundige leiding van de twee Walters en Roger.

P      Dat we bij dat koortje een aantal nieuwe ‘stemmen’ ontdekten.

P      De zaal en de tafels waren mooi versierd. Henk en Jos en hun team hadden er fameus voor gezorgd.

P      Dat we in ’t Vijverdal meteen een lekkere Cava met een toastje kregen aangeboden.

P      Dat Hans toch een crack is. De fotomontage waarmee hij de activiteiten van het voorbije werkjaar overliep was flitsend en gewoon schitterend;

P      Na de verwelkoming lazen Wouter en Geert een  bezinning voor en het was muisstil in de zaal.

P      Dat Frans Moortgat, Ludwig Wijns en Patrick Van Weverberg gevierd werden voor hun inzet in het bestuur de voorbije 2 jaar.

P      Dat Eddie Geeroms als nieuw bestuurslid werd voorgesteld.

P      Dat de volgende KWB’ers gevierd werden voor 25 jaar lidmaatschap. Luc Goossens; Gerrit Franken, Ady Van den Broeck, Jean De Ridder, Jos Dours en Roger Vandevoorde. Spijtig dat ze niet allemaal aanwezig waren.

P      Dat Piet De Mesmaeker glunderde met de viering van zijn 50 jaar KWB lidmaatschap en zelfs 50 jaar wijkmeester, proficiat.

P      Dat het mannenkoor een lied ter ere van Piet zong.

P      Peter, onze sterrenkok, had lekkere spijzen bereid en de bediening verliep uiterst vlot.

P      Geert heeft het weer waargemaakt ditmaal als quizmaster. Erna won de ereprijs.

P      Dat onze quizmaster een paar danseressen had uitgenodigd om zijn show te ondersteunen. Dat bij sommigen de uitsnijding van hun bloesje nogal diep was terwijl er eentje bij was die kon wedijveren met het borstvolume van BB.

P      Dat de mooie kleedjes van de danseressen gemaakt werden door Monique de vrouw van KWB’er Louis Wijns … waarvoor veel dank

P      Bedankt aan Freddy en Miranda voor de verkoop van de bierbonnetjes. Ge moet het maar doen!

P      Bedankt ook aan het tap-team van Roger, Flor en Pats die mede dank zij de hulp van Eva en haar vriend de dorstigen hielpen laven.

P      Er was ambiance tot in de vroege uurtjes en veelal was de dansvloer te klein.

P      Dat er een aantal feestvierders serieus uit de bol gingen.

P      De kuisploeg, toch weer wat minder dan de vorige jaren, had zondagmorgen de handen vol om tegen 10u de zaal in orde te krijgen.

P      Daarna werd in de werkman de rest van de soep opgedrongen en werden de eerste evaluaties gemaakt.

 

Moezelreis vrijdag 28 mei tot zondag 30 mei 2010

 

Er was al een tijdje vraag om opnieuw een reis naar de Moezelstreek te organiseren. We hebben de laatste voorbereidingen getroffen, de nodige afspraken gemaakt en we zijn blij dat we jullie, laat ons hopen, een toffe en ietwat rustige Moezelreis kunnen aanbieden.

 

We logeren in hotel BOTTLER, Hauptstrasse 29, 54472 VELDENZ –
Tel. 065.34/282 - (www.Landgasthof-Bottler.de).

 

Het programma

 

Vrijdag 28 mei 2010

 

Vertrek om 07 u aan de sporthal. We rijden via Luxemburg en houden een koffiestop. We vervolgen onze weg naar Saarburg, een schitterend stadje – klein Venetië genoemd - aan de Saar gelegen met verschillende mogelijkheden. Hier zijn we vrij tot ongeveer 14 u. Een terrasje, een bezoek aan de ruïne van het kasteel, kuieren in het stadje met zijn waterval en zijn typische gebouwen en iets eten.

Nadien rijden we met de bus langsheen de Moezel, genietend van de prachtige vergezichten en de wijnvelden, naar ons hotel in Veldenz waar we verwacht worden voor het avondeten.

 

Zaterdag 29 mei

 

Ontbijtbuffet. In de voormiddag, keuzemogelijkheid: een wandeling of een gegidst stadsbezoek.

Vrij bezoek aan Bernkastel tot 14u om wat te eten, te terrassen of de winkelstraat te bewonderen. De snellere stappers kunnen een bezoek brengen aan het kasteel via de baan of de trappen en langs het bos terug.

 

We wandelen doorheen de wijnvelden naar Graach en wijnproef bij de familie Christmann-Thanisch (de vrienden van Jean). We proeven hier 6 soorten wijn.

Nadien avondeten in ons hotel te Veldenz. ’s Avonds vrij maar we blijven in Veldenz.

 

Zondag 30 mei

 

Koffers inpakken. Bezoek aan het prachtige ‘Deutsches Edelsteinmuseum ‘ in Idar-Oberstein. Nadien rijden we naar Herrstein. Heden ten dage nodigt het historische centrum uit tot een wandeling in de geschiedenis (een middeleeuwse stadspoort in de grote klokkentoren, het gerestaureerde marktplaatsje met zijn versierde vakwerkhuizen uit de 15de tot 18de eeuw.

 

De kerk met kostbaar orgel, de resten van de stadsmuur, de bochtige smalle straatjes, het zou zonde zijn om dit niet te bezichtigen.

In Herrstein genieten we van een heerlijke (op zijn Duits) maaltijd in een heel mooi kader.

 

Nadien vatten we de terugweg aan via Luik. We stoppen voor een plaspauze in Barchon (wegrestaurant aan de autostrade). Het streefdoel is van rond 18.30 u thuis te zijn maar we hebben geen magische spiegel om dat op voorhand te plannen.

 

Kostprijs:

 

Onze prijs met minstens 48 deelnemers 125 euro per persoon in een 2-persoonskamer. Indien minder deelnemers kan de kostprijs een beetje worden aangepast.

Inbegrepen: de busreis, half pension in hotelformule alle kamers met douche en toilet, bezoek aan het edelsteenmuseum, de wijnproef, het middagmaal zondag in Herrstein en de fooi voor de chauffeur. Niet inbegrepen: middageten vrijdag en zaterdag (vrij te kiezen in Saarburg en in Bernkastel), de dranken bij het avondeten.

 

Inschrijven:

 

Naam, adres, telefoon evl. e-mailadres vermelden op een kaartje en bezorgen aan Norbert Kemels, Wolvertemsesteenweg 102 of doormailen kemels.nerinckx@skynet.be. Je bent pas ingeschreven wanneer je deelnameprijs gestort is op rekening 833-5347094-33 van KWB Merchtem met vermelding Moezelreis.

Alleen telefoneren om je vlug in te schrijven is onvoldoende en niet geldig.

 

Moezelgroetjes van Jean en Rozette De Block-Biesemans, Norbert en Greet Kemels-Nerinckx 

ACW-MERCHTEM

 

Wil jij (je kinderen) graag in Merchtem blijven wonen. Providentia en Vlabinvest beginnen met woonprojecten in Merchtem en Peizegem. Je kan je inschrijven vanaf 18 jaar voor zowel huur- als koopwoningen.

 

Voor inlichtingen :

Ÿ         VLABINVEST www.vlabinvest.be (max. inkomen gezin 50.000 € en alleenstaande 37.020 €.

Ÿ         Providentia, Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse -Tel.: 02/452 72 43 Fax: 02/4523525.

 

Anders kan ook” is het jaarthema van ACW.

 

1.      Op 26 februari 2010 is het Trefmoment van ACW.
Thema : Hoe zwaar weegt mijn ecologische voetafdruk?

 

2.      De actie schone kleren in de gemeente (wereldsolidariteit ) = schone werkkledij.
De bedoeling is dat de gemeente en OCWM hun werkkledij aankopen bij firma’s of winkels die het label hebben van schone kleren m.a.w.”producten die beantwoorden aan de internationale arbeidsnormen en dit als voorwaarde opnemen in hun overheidsopdrachten”. Als de gemeente dit doet, geeft ACW een baby-shirt voor iedere pasgeborene in de gemeente. Deze actie gebeurt i.s.m de wereldwinkel en Grom. Tevens wil de Grom in samenwerking met de gemeente dat onze gemeente
een fair-trade gemeente wordt . We zoeken vrijwilligers die hieraan willen meewerken. Interesse? Je kan contact opnemen met De Smedt Alois alois_desmedt@hotmail.com (TEL. 052/37.43.56).


KWB-Merchtem informeert en organiseert samenaankoop.

 

Zolders en daken isoleren!

 

Een investering:

P       Die zich terugverdient!

P       Die door de overheid financieel wordt ondersteund!

P       Die je voelt bij het betalen van je verwarmingsfactuur!

P       Die belangrijk is voor milieu!

 

1e avond : informatieavond

 

ISOLEREN

Donderdag 21 januari 2010 om 20u.

Zaal ’t Vijverdal, kerkstraat Merchtem

 

Wie wil isoleren kan best bij zijn dak of zoldervloer beginnen, dat hebben onderzoeken aangetoond. Om goed te isoleren is zowel de keuze van het materiaal als de manier waarop de isolatie geplaatst wordt belangrijk. In de meeste gevallen heb je voor het isoleren van het dak of zoldervloer van een bestaande woning recht op een premie en op een vermindering van je belastingen. Winnen doe je altijd!

 

Het programma van de informatieavond?

 

Eerste deel: een deskundige geeft uitleg over isolatietechnieken!

P       Isoleren zoldervloer, van een hellend of een plat dak.

P       Het belang van een goede ventilatie.

P       Welke soorten isolatie bestaan er?

P       Hoe wordt de isolatie het best aangebracht, vooral voor ‘Doe-het-zelvers’?

P       Hoe koudebruggen vermijden…?

P       Kans op vragen!

 

Pauze.

 

Tweede deel: een deskundige van de gemeente informeert:

P       Aan welke voorwaarden moet het plaatsen van isolatie voldoen om recht te hebben op een premie in 2010?

P       Welke premies kunnen er worden aangevraagd, bij welke instanties en hoe?

P       Waar kunnen we terecht voor de aanvraagformulieren?

P       Hoe bekom ik vermindering op mijn belastingen?

P       Kans op vragen

 

2e avond: KWB organiseert

 

Actie samenaankoop isolatiemateriaal

Dinsdag 09 februari 2010 tussen 19 en 21 u.

KWB Lokaal Merchtem.

 

Met alle informatie van de eerste avond en natuurlijk na rijp overleg krijg je de gelegenheid om je bestelling van het isolatiemateriaal te doen. Deze samenaankoop actie is natuurlijk vrijblijvend. Door samen een grotere bestelling te plaatsen kunnen we betere prijzen bekomen. Een deskundige helpt bij het invullen van je bestelling.

 

Deze 2 avonden zijn gratis.


Uit de archieven van de KWB

 

De geciteerde teksten komen integraal uit documenten van het betreffende jaar.

 

Uit een ledenblad van KWB Merchtem 1951

 

‘Onze algemene statutaire vergadering gaat door op zondag 4 november 1951 te 09.30 uur onmiddellijk na de 3de mis op ’t hoeksken.

We verwachten veel volk.

In 1950 telde onze KWB 93 leden, thans tellen we (1951) 123 leden.

De statutaire vergadering is dus heel  wat méér dan een jaarlijkse formaliteit. Ze is werkelijk de gelegenheid om de leden toe te laten hun mening naar voor te brengen en hun verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Zondag 4 November kiezen we ons nieuw bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder, secretaris).

De door de wijkmeesters bij geheime stemming aangeduide kandidaten voor het nieuw bestuur zijn: Jozef Thielemans, Albert Gillis, Clement Van Malderen en Jozef Van de Voorde.

De vrienden die in het voorbije werkjaar onze rangen zijn komen aandikken zullen op de algemene vergadering plechtig hun kenteken worden opgestoken.

Over ’t algemeen zijn we tevreden, ons ledental is vermeerderd, ons familiefeest, onze reis en onze bijeenkomsten kenden een bijzondere meeval. Daarentegen, menen wij, dat broederband meer moet samengesnoerd worden langs onze algemene vergaderingen en verwezenlijkingen. De familiegeest moet nog steeds meer groeien.’

 

Ons jaarlijks familiefeest met prachtig poppenspel op zondag 30 december 1951

 

 

 

 

 

 

 

Kaartkampioenschap ‘Wiezen’§ 2009-2010

 

Kaartavond vrijdag 15 januari 2010

  

Data volgende kaartavonden

 

§   Vrijdag 12 februari 2010

§   Vrijdag 12 maart 2010

§   Vrijdag 23 april 2010 – FINALE


Februari: klusmaand bij Kwb-Merchtem

 

We zien een vochtvlek of schimmels op muren of plafonds.

Ÿ         Van waar komt dat vocht of die schimmels, wat is de oorzaak?

Ÿ         Hoe kunnen we dit bestrijden?

Ÿ         Welke producten zijn er op de markt?

Ÿ         Kunnen we dat zelf oplossen als doe-het-zelver?

Ÿ         Heel wat vragen en zijn er oplossingen of raadgevingen?

 

 

Klussen

De strijd tegen ‘vocht en schimmels’

dinsdag 2 februari 2010 - KWB-lokaal 20u.

 

Deskundige uitleg en een antwoord op al je vragen!!!

Een aanrader voor elke doe-het-zelver!

 

 

 

 

Pandoeren 29 december 2009

 

Ÿ         De trouwe ‘pandoerders’ waren aanwezig en het was dik in orde.

Ÿ         Dubbel spel of enkel spel, het mocht en kon allemaal.

Ÿ         De bomen werden geveld en de pandoeren werden geslagen.

Ÿ         Met ongeveer 16 kaartspelers en een vijftal helpers was alles naar wens.

Ÿ               Er werd eveneens aan 2 spelers uitleg gegeven en na een beetje oefenen kenden ze de knepen van het vak.

Ÿ         De volgende kans om te komen pandoeren is zondag morgen of woensdagnamiddag in de Werkman. Tot dan.

 

 

Pierre De Clerck, lid van KWB

 

Martha Van Hamme, moeder van KWB’er Hugo Vastenavondt.

 

 

KWB Merchtem biedt de families haar christelijke deelneming aan.

 

 

 

In memoriam Pierre De Clerck

 

Net voor de aanvang van de eucharistieviering ter gelegenheid van het jaarfeest vernamen we het droeve nieuws dat Pierre De Clerck van de Jan Maervoetstraat onverwachts overleden was. Pierre, 28 jaar lid van onze afdeling was een geboren verteller. Hij leefde mee met de KWB want dat was voor hem de beweging van en voor de werkman. Pierre zag uit naar het maandelijks bezoek van zijn wijkmeester Robert. De kleine raak las hij tot de laatste letter. Hij wilde op de hoogte zijn van alles wat er in onze afdeling gebeurde.

Pierre we zullen je gemoedelijkheid en je verhalen missen.

 

home: www.kwbmerchtem.be