kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem
maart 2010

 

 

FAMILIENIEUWS

 

 

Leopold Verhasselt,

vader van KWB’er Jan Verhasselt

 

Jozef Thielemans,

gewezen KWB-voorzitter

schoonvader van KWB’er Norbert Bennekens

grootvader van KWB’er Ronald Biesemans

 

Leonie De Backer,

moeder van KWB’er Jean De Block (echtg.Leona Biesemans)

grootmoeder van KWB’ers Riemer Vanden Berghe en Dirk Van Campenhout

tante van verschillende KWB’ers

 

Jan Plaskie,

vader van KWB’er Stefaan Plaskie

nonkel van verschillende KWB’ers

 

KWB biedt de familie haar christelijke deelneming aan.

 

 

 

Op weg naar Pasen …

 

Misschien is bidden
in alle rust je dag overschouwen, blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme dat je deed,
en aan het einde niet vergeten te zeggen :
‘Dank je wel’.

 

Misschien is bidden
samen zoeken naar helende kracht om het mogen beter te doen,
durven zeggen en laten zeggen :
‘Mens, ik hou van je’.
Jammer dat ik het zo weinig laat voelen en zien.

 

Misschien is bidden
beseffen hoe klein je bent, bang en hulpeloos,
aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt
en dat je zelf zo nodig bent,
en elkaar en ook God laten zeggen :
’Dank je wel’.

 

Misschien is bidden
helemaal niets doen, niets horen, niets zeggen,
maar alleen zijn en geloven.

God, misschien leer je me verder hoe ik bidden moet?

 

Theo Willemen

 


VERSLAG van de wijkmeestersvergadering van vrijdag 5 februari 2010

THEMA : OUDERS WORDEN OUDER

---------------------------------------------------------------------------------

 

De wijkmeestersvergadering van februari was uitzonderlijk een OPEN-vergadering, die avond kwam als thema een problematiek aan bod kwam waarmee eenieder te maken heeft, gehad heeft of vroeg of laat te maken zal krijgen en er was een gastspreker uitgenodigd. 

 

Wouter kon een 25-tal wijkmeesters en enkele geïnteresseerde leden verwelkomen; de mannen van boven de statie liepen deze keer wel met erg veel vertraging binnen, wat misschien aantoont dat er echt iets scheelt met ons Belgisch spoorwegenverkeer en dat de recente problemen die de pers haalden geen ‘fait divers’ zijn.

 

Na de opening van de zitting overliep onze Voorzitter snel de komende activiteiten, zoals die aangekondigd zijn in de Kleine Raak. Hedwig stipte aan dat er ook een invulformulier in voorbereiding is, met de bedoeling bewust te worden van onze ecologische voetafdruk en na te gaan waar gedragingen en gewoontes veranderd kunnen worden in die van een ‘Low Impact-Man’.  

 

Daarna werd onmiddellijk het woord gegeven aan Nicole DE PAEP, 46-jarige verpleegkundige uit Duffel, werkzaam in het UZ-Antwerpen, die, zoals ze zelf zei, vorming geven als hobby heeft.

 

Iedereen wordt graag oud, maar ouder worden brengt als noodzakelijk kwaad ook zorgen mee: mankementen en problemen.

 

We werden in groepen verdeeld, en aan de hand van vier teksten met situatieschetsen, uit het leven gegrepen, was het de bedoeling dat we geval per geval onderling bespraken, commentaar gaven en aan de hand van persoonlijke ervaringen of  eigen meningen voorstellen of mogelijke oplossingen formuleerden.

 

Zo was er het geval van de 67-jarige weduwnaar, die alleen woonde, die kon gaan eten bij de dochter, maar waar in zijn huis stilaan woonstproblemen opdoken, met de financiële kost vandien; een koppel van 70 en 76 jaar dat nog thuis woonde, maar waar de man beginnende Alzheimer had, met een pensioen van 1.220 euro, met een eigen appartement dat ze niet wilden verkopen om een RVT te kunnen betalen; en een man en een vrouw die 50 jaar gehuwd waren, nog goed hun plan trokken, waar het misschien allemaal iets minder ging, maar die ook niet meer zoveel van het leven verlangden en voor wie het allemaal niet meer zo nauw stak, maar die vooral aan hun zelfstandigheid gehecht waren en zelf beslissingen wilden nemen, ook voor de dagdagelijkse zaken, en die vooral niet te veel inmenging van de kinderen wensten. 

 

Zo werden een paar punten meegegeven, ook als uitdagingen voor ouders en voor de kinderen, die een invloed hebben op een zo goed mogelijk oude dag thuis (zo snel mogelijk zorgen voor thuishulp) in een RVT (liever te vroeg dan te laat, is beter voor de integratie en aanpassing daar), opgevangen door de nog gezonde partner of bij de kinderen (evenwicht draaglast – draagkracht, ook voor het gezin van de zoon of de dochter) elders :

-          de huisvesting

-          financieel

-          lichamelijke gezondheid

-          geestelijke gezondheid

-          beschikken over voldoende informatie

-          zelfredzaamheid (eigen potje koken ? zelf nog iets kuisen ?)

-          taakverdeling onder de kinderen

-          kwaliteit van het leven  vrije tijd mag geen verveling worden

-          voldoende geduld opbrengen  

-          appreciatie, en dank U kunnen zeggen

-          zin van het leven

-          samengroeien naar het afscheid

 

Alles hangt af van persoon tot persoon, van situatie tot situatie. Het zal ook wel gemakkelijker zijn  problemen van op een afstand min of meer rationeel te beschouwen, zoals we die avond geprobeerd hebben, dan een concrete oplossing te bieden voor een dagdagelijks probleem m.b.t. onszelf of onze naaste familie.

 

Nicole heeft dan nog getuigd van haar eigen ervaringen met “vokke” (haar vader die bij haar inwoont), en de reactie van haar kinderen en van “de Ronny” (die vermoedelijk haar echtgenoot is).

 

We leerden dat  problemen onder ogenschouw nemen/bespreken/bespreekbaar maken zeker bijdraagt om tot de best mogelijke oplossing te komen, als rekening gehouden wordt met wat mogelijk is, en maatschappelijk aanvaardbaar, maar ook en niet in het minst, in de mate van het mogelijke, met de eigen inbreng van de oudere persoon. 

 

F.S.


 

 

Wistjes !!??

 

 • Dat de ‘Pol‘ Abbeloos grootvader geworden is. De kleine Lou zal door zijn opa wel extra vertroeteld worden want de Pol is zo fier als een gieter.
 • Dat KWB’er Jozef Abbeloos zodoende ook overgrootvader geworden is.
 • ‘Dat is de gang van de wereld’ zegt de Jef al lachend maar het doet hem zichtbaar deugd.
 • Dat er op de Mandsteenweg nogal gesukkeld werd met sleutels die op de deur blijven steken waren en er zodoende niemand binnenkom en het was ‘verschrikkelijk koud’.
 • Dat KWB’er Jean ‘koster’ Van Malderen in de kerk gevallen is en een flinke schouderkwetsuur heeft opgelopen.
 • Dat we Jean een spoedig herstel toewensen.
 • Dat we alle KWB’ers die op de sukkel zijn met hun gezondheid het allerbeste toewensen en veel moed en sterkte.
 • Wij duimen voor jullie.

 


 

 

KWB-kookavond

 

 

Dinsdag 16 maart 2010

Kerkeboomgaard 19 u.

 

Van WOK naar SHAKE!?

 

Zet de kokmutsen maar op.

’t Wordt roeren in de wok.

Haal je schort van de haak.

’t Wordt pittig van smaak.

 

 

 

Kaartkampioenschap ‘Wiezen’§ 2009-2010

 

4e kaartavond op 12 februari 2010

 

Wistjes ...

 

§      een geslaagde avond met 44 spelers en vele helpende handen.

§      organisator Francis was genezen tot grote vreugde van de spelers.

§      winnaar met 138 punten was Gunnar Wauters.

§      het was lekkere pekelharing en veel lotjes kopen verhoogt de kans op winnen natuurlijk.

 

 

 

 

§      Tot 12 maart op onze 5de kaartavond.

§      FINALE op vrijdag 23 april 2010.

 

 

Wist je?!

 

Bundeling kleine raak

 

.

 

ü  Dat er knap werk werd geleverd bij het inbinden van de kleine raak van nr. 301 tot nr. 350.

ü  Dat we Jan De Smedt hiervoor echt dankbaar zijn en dit exemplaar samen met al de andere boeken gaan koesteren.

ü  Boekbinden een vak apart is en dat Jan dit 7de deel met veel vakmanschap en stielkennis heeft gerealiseerd.

ü  Dat dit mooi-ogende deel ten gepaste tijde zal kunnen ingekeken worden.

ü  Het bevat alle kleine raken van juni 2002 tot en met december 2006 en het houdt een stuk KWB geschiedenis in

ü  Bij het herlezen van artikels, verslagen of uitnodigingen er vele herinneringen terugkomen zowel aan personen als aan activiteiten.

ü  François Van Ruysseveldt en Jan Decoene die vroegere boekdelen samenstelden, inbonden en versierden zullen tevreden zijn met het werk van hun opvolger Jan.

 

 

 

VALENTIJNSFILM   “Love Actually”

 

Een waardeloze film. Zó oud en zonder diepgang. Absoluut niet de moeite om daar zo’n mooie avond voor op te offeren!

Zo beoordeelde een bezoeker de cinematografische kwaliteiten van ‘Love Actually’: de romantische komedie uit 2003 die nochtans een echte kaskraker bleek. Zelfs de versnaperingen (kaasjes, nootjes en miniworstjes) en de met mooie, lichtgevende kontjes versierde tafels leken niet meteen soelaas te bieden. Ook al hadden de organisatoren gezorgd dat elk koppel na afloop een cellofaanpakje kreeg met daarin snoephartjes, een hartpen en post-it’jes in hartvorm…

Gelukkig evenwel bleken de bijna dertig andere aanwezigen juist opgezet met deze luchtige komedie met hier en daar hilarische situaties. Ze bleven dan ook nog lang na de eindgeneriek zware filosofische discussies voeren over de liefde en de wijze waarop deze film dit thema tot uiting bracht.

Na veel nodeloze uitweidingen bleek de enige logische gevolgtrekking dan ook :

-          de vrouw die je wil, is niet altijd de vrouw die je wil.

-          en ook de man die je wil,  is niet altijd de man die je wil

-          Maar waar twee harten mekaar treffen, is het het kaartspel dat zegeviert

 

MARC BLYAERT

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de archieven van de KWB - 1956

 

De geciteerde teksten komen integraal
uit documenten van het betreffende jaar.

 

 

“Op 6 januari zal het feest van de wijkmeesters plaatsvinden. Waar zal dit doorgaan? Er zijn 3 plaatsen: de proost denkt de zustersschool met opkuis na het feest. Frans Robberechts zal het thuis eens vragen en Theo Vermeiren heeft plaats bij zijn schoonouders. Bij wie zal het zijn? Ook de prijs?

 

Op de pensenavond werd de bestuursverkiezing gehouden. De prijs voor die pensenavond is 20 fr. (4 pensen en kompot + een glas bier) en brood. Vork en mes meebrengen.

 

Het getal kinderen dit jaar voor de KWB bedraagt 172, zonder deze waar de wijkmeesters nu ten achter gebleven zijn.

 

Op het einde van zijn geestelijk woordje zegt de proost dat de biechtgelegenheid heel wat slenter brengt de laatste tijd, ’t is te zeggen de mensen stappen daar meer overheen, vroeger  waren er 300 en nu amper 200, dat is niet normaal. Onze mensen hebben schrik van dat sacrament en het is zo noodzakelijk om schoon en deftig te kunnen leven.

 

Na het welkomwoord wordt het lied ‘schoon klaart de dag’ gezongen

 

Op het Sinterklaasfeest van KWB en ACV samen zullen we de film van ‘den dikken en den dunnen’ vertonen licht Clement Van Malderen toe.”

 

Een aanrader!

Jo Decaluwe speelt ‘Damiaan’

Goede Vrijdag 2 april 2010

20 u. kerk Merchtem

 

Acteur Jo Decaluwe kruipt in de huid van Damiaan.

De heiligverklaring van Pater Damiaan was in 2009 groot nieuws en daarom is deze voorstelling op ‘goede vrijdag’ wellicht een ideaal moment om eens dieper over het leven na te denken ook met de hulp van Damiaan.
Scherend langs de historische feiten en interessante anekdotes, vertelt de gestorven Damiaan de gebeurtenissen vanuit zijn gevoelsleven en zijn kijk op de mens. Zijn lijden is voorbij en hij is in de hemel. Hij kan op veel momenten in het stuk wat schertsend, lichtvoetig, monkelend de dingen beleven en in hard contrast plaatsen met zijn "God hoe is zo iets mogelijk"


De acteur in "Damiaan" springt in het stuk van heden naar verleden, speelt, vertelt, is betrokken in het verhaal, dan weer beschrijvend, van grote emoties tot afstandelijk realisme.

Inkom: 3 euro. 

CULTUURQUIZ 2010 - 2e en 3e avond

 

De tweede avond van de quiz ging zoals altijd door in Peizegem. De thema’s voor de deze avond waren : open&bloot, scheepjes varen, verdragen, Jommeke, Franse hits, welk jaar was het ook al weer?, deel van een geheel, sport, rekenen en burgemeester uit de buurgemeenten.

We waren op volle sterkte, dus zouden we een deel van onze achterstand kunnen inhalen. Het thema dat ons het minst lag waren de Franse hits en welk jaar was het ook al weer? De jokers werden hier verspeeld. Bij de proefproef werden er frietjes geserveerd. De drie bijhorende frietsausen moesten de benaming krijgen zoals ze gekend stonden op de prijslijst van frituur ‘t Leireken. Wie van ons is daar klant?

De uitslag van de 2e avond was : 1) Merchtem Multicultureel 365, 2) ’t Karrewiel 361, 3) Kwetsendael 330, 4) KWB Merchtem 324

 

De laatste avond van de quiz kunnen we nog enkel hopen op een plaatsje in de top 5. Voor het eerst in 6 jaar moeten Marc Bleyaert, Francis Wijns, Frans en Marlies Sablon, Alois De Smet, Gilbert Michiels, Theo Aelbrecht, Koen Van den Borre, Dominiek Heyvaert, Jos en Wiske Asselman de overwinning aan een andere ploeg laten.

De thema’s: bang voor het scherm, striptekenaars, nieuw Nederlandstalig talent, vul aan.. (muziek), Rockhits uit 2009, geschiedenis, Merchtem gelinkt, Merchtem gefilmd, Film&Televisie en Damiaan. Tijdens de 1e ronde ging het nog redelijk goed. De rode draad (cijfers en letters) en de recentste cd van Els de Schepper werden niet geraden. In de 2e en 3e ronde bleef onze gebrekkige muziekkennis ons parten spelen. Tijdens de rode draad moesten we de juiste spelling van woorden aanduiden, hier haalden we dan weer een tien voor taal. De jury van de quiz kijkt blijkbaar ook naar de slimste mens. Bij de TV-vraag moesten we de 9 juryleden van het laatste seizoen van de slimste mens geven. Enkel Kamagurka ontbrak in ons lijstje. Bij de 3e rode draad moesten we, net als in de slimste mens, tien treinstations herkennen. (De vragen waren nochtans daarvoor opgesteld). We konden dan wel zelf geen fles ontkurken op onze overwinning. De jury trakteerde tijdens de proefproef wel met bubbels. Wie kent het verschil tussen cava, schuimwijn en champagne? 

De eindstand :            1) Karrewiel 1135,5

2) Merchtem Multicultureel 1023,5

3) OCMW 1016,5

4) The Eagels 1016

5) KWB Merchtem 975

De wisseltrofee is dan wel verdwenen uit het KWB-lokaal, hopelijk kunnen we hem volgend jaar terug op zijn vertrouwd plekje in het lokaal zetten.

Uw reporter ter plaatse

Ik kan ie niks!(…) En ons (Domi)niekske? Wel!

 

 

 

Jong-kwb

 

Wist je dat ...

 • JKWB naar de comedy casino-avond in JH Ifi ging.
 • We ons bescheurden van het lachen met vooral Jeroen Leenders maar ook Jan-Bart De Muelenaere en David Galle.
 • Je kop van jut bent als je echt hoogdringend naar 't WC moet.
 • We gelukkig op de tweede en derde en niet de op eerste rij zaten

 

Caterpillar

 

     Caterpillar is de grootste fabrikant ter wereld van motoren met middelhoog toerental, en bovendien één van de grootste fabrikanten ter wereld van dieselmotoren met hoog toerental, met nominale waarden leverbaar van 54 tot 13 600 pk (40 tot 10 000 kW).

 

Caterpillar is ook wereldleider in diesel en gasmotoren, bouw- en mijnbouw materialen, industrieële gasturbines, en veel meer……

 

Het leveringsprogramma van Caterpillar materieel, bestaande uit meer dan 300 machines. Het distributienetwerk voor Caterpillar onderdelen heeft 197 dealers in meer dan 200 landen, alsook 23 distributiecentra in 11 landen. We kunnen de meeste onderdelen binnen 24 uur leveren.

Zo een distributiecentra is er in Grimbergen.          

Grimbergen heeft als taak bij Caterpillar, het verdelen van wisselstukken in heel Europa en het Midden-Oosten.

 

Op WOENSDAG 24 MAART brengen we hier een bezoek.

 

We komen samen aan de werkman om 18.15 uur      

We worden om 19.00 uur in Grimbergen verwacht

 

Op het programma staat een woordje uitleg en een geleid bezoek in het magazijn.  Daarna volgt een drankje op het vliegveld van Grimbergen. (Bij Caterpillar zijn geen alcoholische dranken te verkrijgen, dus daarom)

 

Wie er mee wilt gaan naar Caterpillar Grimbergen moet zijn naam en beroep doorgeven aan Jos Dours (052/37 36 62 – josdours@gmail.com) of  in de werkman, en dit voor 14 maart.

 

Februari: klusmaand….

 

De strijd tegen vocht en schimmels!

 

Op dinsdag 2 februari kwamen 21 toehoorders zich informeren hoe je best vocht en schimmels bestrijdt. Onder de aanwezigen 2 vrouwen die, naar we vermoeden, na de vergadering een karweilijstje voor manlief hebben opgesteld. Aloïs en Joris staan er bijgevolg goed voor.

Francis heette iedereen welkom. KWB’er André Jacobs mocht de spits afbijten. Hij  wees  ons aan de hand van beeldmateriaal op de velerlei oorzaken van ‘vocht’.

Degelijke en vakkundige stielmannen kunnen heel wat miserie vermijden door goed werk te leveren. Spouwmuren met slecht verwijderde metselspecie zijn dikwijls oorzaak voor vochtplekken. André beklemtoonde dat het belangrijkste was de oorzaak te vinden vanwaar het vochtprobleem komt en dan pas kan men tot bestrijding ervan overgaan.

Jan Vanderstraeten, architect, luisterde mee en gaf af en toe een bijkomende tip om je huis voor dat ambetante vocht te vrijwaren.

Na de pauze gaf een vertegenwoordiger van een firma die zicht specialiseert in producten voor vochtbehandeling uitleg over de mogelijkheden die er zijn om vocht te bestrijden.

Het ging er nogal geweldig aan toe vond ik want voor een kleine vochtinslag hoeft men toch niet meteen de grote middelen aan te wenden. Maar wanneer het echt over – met water doordrongen - muren gaat dan zijn de voorstellen die deze firma aanbiedt wel opportuun,.

Knappe en zinvolle informatieavond.

 

Verven

 

Een verslag schrijven over de informatieavond ‘verven’ van dinsdag 23 februari lijkt me onbegonnen werk. De tips en wenken waren ontelbaar en de collega van KWB’er Luc Vrijders was een echte ‘spraakwaterval’

 

 

 

 

 

 

De 35 aanwezigen werden door Hugo welkom geheten. In het lokaal had men een ‘open huisje’ in elkaar getimmerd dat als proefproject moest dienen om de daad bij het woord te voegen.

In een gezapig ‘Brussels’ dialect peilde onze spreker eerst naar de verwachtingen en de vragen van de toehoorders.

Plafonds en muren schilderen kwam eerst aan bod. De manier waarop alle mogelijke hindernissen die men kan tegenkomen bij zowel nieuw pleisterwerk of al geverfde muren of plafonds was zeer concreet en verstaanbaar voor iedereen. Uit de spreekstijl en de lichaamstaal van de spreker kon je zijn stielliefde en de doorleefde kennis van deze man opmaken. De aanwezigen spanden zich als het ware in om moeilijke problemen voor te leggen maar voor alles was er een oplossing zonder dat hij zijn mening noch zijn producten opdrong.

Luc bevestigde in de praktijk wat de efficiëntste manier is om een plafond of muur te schilderen. Het afwerken van scheidingsvlakken, de soorten afplakmiddelen, het belang van degelijk ontvetten met water met een scheutje ammoniak, degelijk afschuren, barsten opvullen enz.

Schitterende avond met een uitzonderlijke spreker die de verftips zomaar uit zijn mouw leek te schudden. Iedere aanwezige beaamde achteraf de vele trucjes en nieuwe dingen geleerd te hebben . Deze avond, om in te kaderen, kon maar georganiseerd worden dank zij de medewerking van Luc Vrijders, de firma Levis en de knappe presentatie van ‘Francois’.

 

NB. Je kan steeds beroep doen voor advies op het gratis nummer 0800 / 24 111 of surf naar www.levis.info.

Stadsbezoek Dendermonde

 

’t Ros Beyaert doet zijn ronde

In de stadt van Dendermonde;

Die van Aalst die syn zo quaet,

Omdat hier ’t Ros Beyaert gaet.

 

En ook wij van KWB Merchtem gaan rond in Dendermonde op vrijdag 30 april. Wij voorzien 1 stadsgids en een alternatieve gids om ons een uurtje rond te leiden in de stad waar de Dender in de Schelde mondt. Daarna gaan we de plaatselijke horeca verkennen. Anders dan andere jaren vertrekken we nu met de trein van 19.04 u. richting Dendermonde (overkant van het station) en keren we terug met de bus.

Inschrijven kan door € 5 over te schrijven op rekening 799-5500505-25 met vermelding van uw naam + stadsbezoek Dendermonde.

Inschrijven voor dit stadsbezoek voor 10 april!!

 

Samenkomst aan het station (richting Dendermonde) om 18.50 u.

De bus brengt ons omstreeks 0u30 terug in Merchtem aan het station.

 

Voor meer inlichtingen kun je bij Jan terecht, 052/37.31.33.

 

 

 

Verkeersveiligheid !

 

Jaarlijks vallen er in het verkeer in België honderden slachtoffers. Een veel te hoog cijfer. Wat valt hieraan te doen en wie moet er wat aan doen?

 

Op maandag 29 maart om 20 u. in het KWB-lokaal geeft Koen Van den Borre, lid van KWB - Merchtem en raadgever van Etienne Schouppe,  staatssecretaris voor Mobiliteit,  een uiteenzetting rond het thema verkeersveiligheid.

 

Onder meer volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 

·         Evolutie van de verkeersreglementering.

·         Welke overheden (federaal, Vlaams) zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en wat doen ze precies? Wie is waarvoor verantwoordelijk?

·         Welke maatregelen zijn er recent genomen voor de verkeersveiligheid en welke maatregelen zijn er nog op komst? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente?

 

Uiteraard is er achteraf mogelijkheid tot vragen stellen en ruimte voor debat en/of discussie.

Vragen die tijdens deze avond geen antwoord krijgen zal Koen graag meenemen voor antwoord vanwege de Staatssecretaris.

 

 

ACW ‘Anders kan ook!’

 

Ik wil mijn ecologische voetafdruk verkleinen!

 

ACW, de koepel van de arbeidersbeweging, is bezorgd over de toekomst. Zijn we niet te wild aan het omspringen met wat de aarde ons te bieden heeft? Willen we dat ons nageslacht het goed heeft – en wie wil dat niet – dan moeten we dringend met zijn allen gaan nadenken over anders, lees zuiniger, gaan leven.

Rita R. en Aloïs D.S. mochten 50 aanwezigen begroeten en naast de hierboven vermelde argumenten deed Rita d’er nog een schepje bovenop “alle premies en voorzieningen van de overheid zijn goed maar vergeten we toch ook niet dat IEDEREEN, ook zij met minder inkomen, rechten hebben.”

Joris en Stijn pakten  met een leuk maar beklijvend toneelstukje uit om ons wakker te schudden, zei het op een zeer ludieke manier.

Daarna was het de beurt aan de low impact man, Steven Vroman, met zijn soms heel verregaande manier van leven. Besparingen op alles wat met energie te maken heeft (water, vervoer, kleding, elektriciteit, verwarming, eetgewoonten, …), je moet het maar doen.

Bij velen is de frank of de euro gevallen en ik vermoed dat er wellicht hier en daar :

 • een graadje minder zal verwarmd worden,
 • het licht niet altijd zal blijven branden,
 • de auto in de garage blijft staan om met de fiets korte afstanden af te leggen,
 • meer seizoensgroenten worden gegeten,
 • een douche zal genomen worden i.p.v. een bad,

 Tips genoeg.

Gezinsbowling

Wist je dat…

Dinsdag 16 februari (Vastenavond, ja hoor het is vastentijd), stonden  we met 93 kwb vrienden klaar om naar Wemmel (Bowling Stones) te rijden voor onze 2 de gezinsbowling.

Het was weer een drukke bedoening bij de inschrijvingen, maar alles werd goed opgevolgd door onze verantwoordelijke.

Na de inschrijving, snel naar de bowlingbaan en gooien maar, voor de kleinsten onderons konden de hekjes naar omhoog, en onze mannen en vrouwen gooiden er maar op los.

Enkele termen van het bowlingspel: spare, strike, in de goot, allé aan wie is het, miserie, ….

Na een spelletje of 2 bowlingen en nen goeie babbel werd het al snel 22u of later, en iedereen keerde weer naar Merchtem,

Het was weer een fijne kwb avond.

 

 

Sport

 

Met KWB doen we ook heel regelmatig aan sport. We geven graag een overzicht…

 

 

Pingpong

Elke donderdag kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpong komen spelen. We starten rond 20.30 u. en we spelen tot 22 u. Iedereen is welkom. We spelen onderling wedstrijdjes.

 

Donderdagen 4 – 18 en 25 maart en 1 – 8 – 15 – 22 april

 Opgelet: donderdag 11 maart is er geen pingpong wegens het seniorenfeest in de sporthal.

 Donderdag 29 april: enkeltornooi

 Kaarten

 Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 komen kaarten in het KWB-lokaal de werkman.

Woensdagen 3 – 10 – 17 – 24 en 31 maart en 7 – 14 – 21 en 28 april

Zaalvoetbal

Ook dit jaar speelt onze zaalvoetbalploeg mee in de Merchtemse competitie. (steeds in de sporthal)

 

Maandag 1 maart om 22.30 u.
KWB tegen Bollebeek

Donderdag 18 maart om 19 u.
KWB tegen Ifigineia 1

Donderdag 8 april om 20.30 u.
KWB tegen PB United

Maandag 3 april om 22.30 u.<
KWB tegen H.K. Paints

 Spelers en supporters op post!

 En verder ook nog zaalvoetbal op de volgende zaterdagen – telkens om 18 u.:

 6 maart, 3 april en 17 april

 

Petanque

We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen in de winter bijna elke woensdag in Peizegem.

10 maart tegen Looze Vissers
17 maart tegen De Combacks en Bostrappers
31 maart tegen Fortis en Bollebeek 2
7 april tegen De Forevers en De Sloebers
28 april tegen Satan Gold en De 3 jees

 

 Toeristische zoektocht Merchtem

 

Van 25 maart tot 31 mei kan je deelnemen aan een toeristische zoektocht in Merchtem. Je kan aan deze tocht (42 km) deelnemen te voet, met de fiets of met een voertuig…

Een organisatie van KWISTHET.BE i.s.m. de gemeente en de cultuurdienst.

Prachtige prijzen te winnen – leuke attenties onderweg.

 

Je kan de foto’s bekijken vanaf 25 maart in Klakson, via www.kwisthet.be en via de inschrijfpunten.

 

 

home: www.kwbmerchtem.be