kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem
november 2011

SUCCESSIEPLANNING - ERFENISSEN - …

 Is successieplanning voor een KWB-er nodig? Zo ja, waarom, wanneer en hoe?

Wat komt aan bod:

 • Wat is mijn situatie? Analyse van de belangrijke elementen.
 • De regels van het erfrecht aan de hand van enkele voorbeelden
 • Het huwelijksvermogensrecht: de wet en wat kan ik kiezen?
 • De successierechten: tarieven en enkele toepassingen.
 • Hoe kan ik inspelen op hetgeen voor mij belangrijk is?
  • Gebruik maken van het huwelijkscontract
  • Schenkingen doen
  • Voor wie en wanneer is een testament nuttig?

 

KWB’er Herman Cools heeft zich gespecialiseerd in dit onderwerp en geeft deskundige uitleg en een antwoord op al onze vragen.

 

Maandag 14 november 2011 -  KWB-lokaal 20 u.

  

HELP, ik ga samenwonen, wat moet ik doen?

 

 • Heeft samenwonen een invloed op uw pensioenuitkering?
 • Kan ik mijn partner de begunstigde maken van mijn nalatenschap?  - 
 • Zijn mijn kinderen beschermd als ik samenwoon?
 • Is trouwen financieel voordeliger?  -
 • Klopt het dat wanneer ik  feitelijk samenwoon en er een auto gekocht wordt op naam van mijn vrouw dat deze auto exclusief eigendom blijft van mijn vrouw en niet van mij?
 • Wanneer is een samenlevingscontract zinvol?  -  Wat is een beding van aanwas?

 

Dit en nog zoveel andere vragen komen aan bod op dinsdag 22 november om 20u.

Notaris Podevyn zal ons meer uitleg  geven. Nadien is er nog tijd om zelf vragen te stellen. Heb je op voorhand al een vraag dan je mag ze mailen naar verspechtjoris@hotmail.com en ben je zeker dat ze beantwoord wordt.

 

 JONG KWB gaat voor binnen de minuut

 

60 seconden is niet alleen de gemiddelde tijd die een iPhone nodig heeft om op te starten, of de tijd die een snelle spreker nodig heeft om 140 woorden over de lippen te krijgen… het is ook dé absolute limiet waarin kandidaten een spel tot een goed einde moeten brengen in 'Binnen de Minuut', om aanspraak te maken op de JONG KWB trofee.

 

Alle jonge mannen onder de 37 jaar zijn welkom om alle uitdagingen aan te gaan. Donderdag 17 november om 20u in de werkman. Voor meer info 0477/73.85.66 (Joris).

  

 

Wij gedenken

 

 

Maria Van Ransbeeck, schoonmoeder van KWB’er Bruno Van Gucht

 Marcel Van Den Broeck,Vader van KWB’er Ady Van Den Broeck

 

 ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

 Afscheid nemen

betekent achterblijven

omringd door stilte en gemis.

Verdriet dat nergens

onderkomen vindt.

En teder aanraken
van dingen
die onontvreemdbaar zijn :
dat woord, die plek
en de herinneringen
vol warmte en innigheid,
zoals de dagelijkse jas
die op een stoel bleef hangen
en herbergt wat er niet meer is.

De kamer wordt een schrijn
van pijn en hunker
naar oneindigheid.

Want alle armen
zijn te kort
om voor altijd
het liefste te omarmen.

 

Kris Gelaude

 

Een aanrader : geloofsavonden: ‘Groeien in geloof’.

 

In de kerk van Merchtem telkens om 20 u.

 

Donderdag 1 december 2011:          Bert Claerhout, hoofdredacteur van ‘Kerk en leven’.

Vrijdag 9 december 2011                  Els Van Doren: pastor van de Chiro.

Dinsdag 20 december 2011              Johnny De Mot: priester Goede Bijstandkerk Brussel.

 

Deze avonden worden georganiseerd door de federatie Merchtem.


Jij bent zo mooi, zo klein, zo heel bijzonder, mijn wonder!

 Sverre, zoontje van KWB’er Frans Robberechts en Petra D’Hoker

Lowie, zoontje van KWB’er Tomas Van Molle en Greet Legroux.

 

Wist je?!

 ·         Dat de pasgeboren Sverre Robberechts van zijn vele KWB-nonkels snel zal weten wat KWB betekent en wat er zowat allemaal te beleven valt! Vertel Sverre maar al dat Sint Niklaas naar de werkman komt om alle kindjes te groeten.

·         Dat Walter Legroux opnieuw grootvader geworden is van Lowie. Weldra kan de familie Legroux een gemengd voetbalploegsken oprichten met grootvader Walter als trainer en wij maar supporteren.

·         Dat Willy De Neve ook grootvader geworden is. Hij is ontzettend fier op Geike zijn kleindochter.

·         Dat KWB’er Eddy Vrijders er zo fier als een gieter bijloopt. Hij is namelijk opa/grootvader geworden van een flinke kleindochter Mirthe.

·         Dat we een echte speurder hebben onder onze leden, een soort Sherlock Holmes. We lazen in de krant van dinsdag 18 oktober het volgende bericht:

Een pendelaar die uit de trein stapte aan het station in Merchtem,kon twee fietsdieven op heterdaad betrappen. Hij achtervolgde hen en belde de politie, die hen op de Steenweg op Brussel kon oppakken’.

Uit de dubbel check die we hielden en ook uit een getuigenis van de ‘speurder’ hemzelf bleek het echt wel om KWB’er WDM te gaan. Hij heeft er zich zelfs een speurderspet op aangeschaft. Dus wees op jullie hoede!

·         Een voetbalmop: er zijn problemen bij Club Brugge. Met de grote geldzorgen bij de bank Dexia verliest Club voor een deel zijn hoofdsponsor. ‘Dex’ valt eraf en ‘ia’ blijft op de truitjes staan. (naar Ludwig W).

·         Dat KWB een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter heeft. Jan De Mesmaeker werd voor 2 jaar gekozen als nieuwe voorzitter en Francis Wijns werd bevestigd als kassier.

·         Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jan De Mesmaeker, Francis Wijns, Geert Ringoot, Hedwig Dours, Luc Van Campenhout, Roland Liegeois, Joris Verspecht, Hugo Willems, Wouter Kemels en Frans Robberechts. We wensen deze 10 mannen het allerbeste toe en heel veel deugd aan hun inzet.

·         KWB’er Jo Kemels informeert ons dat de dagwerking Pegode Kontich een “HERFSTVUUR” organiseert. Eten en drinken, soep en groentetaart, verkoop zelfgemaakte producten en allerhande ateliers. Wanneer? Vrijdag 18 november 2011 van 17 tot 21 u. – Staf Van Elzenlaan 5, 2550 Kontich. Iedereen van harte welkom.

 

Is je KWB lidmaatschap al hernieuwd?

 

Vergeet je wijkmeester er niet aan te herinneren dat je KWB’er blijft en geef hem 25 euro om een heel jaar te kunnen genieten van de vele activiteiten die KWB aanbiedt.


VERSLAG KWB Startavond met verkiezingen

 

Vrijdag 8 oktober 2011: in zaal ‘t Vijverdal had het bestuur een aantal behendigheidsspelletjes opgezet, in afwachting en aanvulling van een gevuld programma. Al bij het binnenkomen werden de stembrieven in de stembus gedeponeerd. Een 60-tal leden hadden hun brief voortijdig afgeleverd.

Hedwig verwelkomde de 65 aanwezigen en leidde pater Koen in als voorganger in een korte bezinning. Pater Koen legde de klemtoon op het onderkennen van ieders eigen talent, het nuttig gebruik ervan in groepsverband, het positief kiezen voor elkaar, de JA tegen elkaar, die ook een ja is naar God toe.

 

Wouter overliep enkele activiteiten van de voorbije maand september: gezinsweekend, het kubb-spelletje, de avond over cider maker, en de bossneukeltocht.

Hans projecteerde een verzorgd beeldverslag over het weer indrukwekkende, drukke voorbije werkjaar. Dat dit allemaal financiële gevolgen heeft, toonde Francis aan met een aantal concrete cijfers. Vooral het feest voor 70 jaar KWB en de nieuwe koelcel wogen nogal door op het kostenplaatje.

Vrolijker verliep de presentatie van het komende werkjaar. Onze bestuursleden Luc, Hedwig, Geert, Hugo, Jan, Joris en Roland namen om beurt een komende maand voor hun rekening, ieder op zijn eigen manier, de ene nog ludieker dan de andere.

 

Intussen waren de pingpongers (ook hun seizoen is pas herbegonnen op donderdagavond) in de keuken druk in de weer geweest, en ze kwamen onze smaakpapillen prettig verrassen met een bord zelfgemaakte gyros met frietjes.

 

 

Luc VS. kwam de uitslag van de verkiezingen meedelen:

·         Jan De Mesmaeker kandidatuur werd met 122 op 123 stemmen goedgekeurd en als voorzitter voor 2 jaar benoemd.

·         Francis Wijns kreeg voor de functie van penningmeester opnieuw het algemeen vertrouwen.

Beiden kunnen zich nu, geruggensteund door de volledige KWB, aan hun taak wijden.

 

Jan dankte Wouter voor zijn inzet van de voorbije 4 jaren voorzitterschap en hoopte op de hulp en steun van het klein bestuur, de wijkmeesters en alle leden in zijn betrachting voor een fijne, bloeiende, sfeervolle afdeling.

 

Bij een tournee générale vanwege de nieuwe voorzitter, en misschien nog enkele andere pintjes, werd de avond tussen pot en pint afgesloten.

Marcel H.

 26ste Kaartkampioenschap ‘Wiezen’

 Er hing een zenuwachtige sfeer op vrijdag 14 oktober bij het binnenkomen in het lokaal. De start van een nieuw kaartkampioenschap raakt de kaartlustigen en initiatiefnemers meer dan ze zouden denken.

De inschrijvingen verliepen heel vlotjes en iedereen keek een beetje hoopvol naar Francis die het 26e kaartkampioenschap op gang bracht en de deelnemers veel succes en plezier wenste.

Met 52 spelers was het opnieuw een schot in de roos en er werden zelfs 5 nieuwe deelnemers genoteerd.

De kaarten waren nog maar net geschud en gedeeld en daar brachten de voetbedevaarders Scherpenheuvel reeds een hapje binnen: lekkere spaghetti of croque-monsieur!

·         François Berghman won deze eerste kaartavond van het kampioenschap met 135 punten.

·         Pol Cornelis draagt voorlopig de rode lantaarn maar Pol kennende zal hij zich vlug herstellen van deze opdoffer … ‘wie laatst lacht, best lacht …’

·         Met dank aan de vele helpende handen kijken we nu al uit naar onze 2e kaartavond die zal doorgaan op 11 november 2011 in de Werkman.

 

 Dimitri Van Toren in Merchtem

 

KWB-er Swaiken Van Campenhout nodigt alle Merchtemse KWB-ers uit op zaterdag 12 november om 20 uur voor het optreden van de Nederlandse liedjeszanger Dimitri Van Toren met pianist Dirk Schreurs in Merchtem, in de zaal 't Vijverdal.

Radio 1-stem (Exit) Michaël Robberechts praat het geheel aan elkaar. De zitplaatsen zijn niet genummerd en de deuren openen om 19.15 uur.  Kaarten in voorverkoop kosten 13 euro, aan de kassa 15 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in Boekhandel Wauters, Kerkstraat 4 in Merchtem, Boekhandel Van Hamme, Nieuwbaan 37 in Peizegem, Dagbladhandel ’t Schrijverke, Dorpstraat 16 in Brussegem en Standaard Boekhandel, Steenweg 15 in Asse. Voor inlichtingen & reservatie kaarten telefoneren naar het nummer 0474/88.55.83. Org.: Swaiken & KEEKS Merchtem, m.m.v. Klakson.

 

KOOKLES 18 OKTOBER 2011

 

Nu de staatshervorming volop in ontwikkeling is en de splitsing van BHV een feit is, willen wij als KWB-koks de Vlaamse gastronomie zeker promoten.
Als thema voor dit werkjaar kozen wij:

 

“VLAAMSE PROVINCIALE STREEKGERECHTEN”.

 

Als eerste provincie in de cirkel der Vlaamse provincies namen wij West-Vlaanderen, daarna volgen Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, en wij sluiten de cirkel af met Vlaams-Brabant.
Er werden twee groepen lesgevers aangeduid die zullen instaan voor de voorbereiding der les het klaarzetten van de keuken en de opkuis.
Ploeg 1: Herman, Louis en Geert.           Ploeg 2: Daniël, Wim en Hugo.
Ploeg 1 ging van start met typische West-Vlaamse gerechten namelijk: ·Bouillabaisse van Noordzeevis gevolgd door Kletskoppen* met een “dame blanche”.
* Zowel Brugge Als Veurne eisen de eer op voor deze heerlijke koekjes waarin je de boter moet proeven.

 

Bouillabaisse van Noordzeevis

Bereiding: 40 minute

Voor 4 personen:

4 kabeljauwmoten, 4 panklare poontjes, 4 moten zeepaling, 50 g gepelde grijze garnalen,500 g mosselen, 1 ui, 1 prei, 1 stengel groene selder, 2 wortelen,1 venkel, 1 vleestomaat, 1 liter visfumet, 1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree, boter, Kruidentuiltje(tijm, laurier, peterseliestengels),

Peterselie, peper en zout.

 

Bereiding:

 1. Spoel de vissen, dep ze goed droog. Spoel de mosselen tot het water helder blijft. Laat ze op een hevig vuur openkoken. Haal ze uit hun schelp en zeef het kooknat van de mosselen.
 2. Pel en snipper de ui fijn. Snij de wortelen in fijn staafjes, de prei in ringetjes, de selder in boogjes, de venkel in halve ringen. Hak de selderblaadjes en hou ze apart. Pel de tomaat en snij  in blokjes. 
 3. Stoof de ui, de prei, de selder en de venkel kort aan in een flinke noot boter. Giet er de visfumet en het kooknat van de mosselen bij. Voeg er de tomatenpuree, de tomatenblokjes en het kruidentuiltje aan toe. Verwarm weer tot tegen het kookpunt aan. Leg er de rode poontjes en de moten zeepaling bij. Laat 5 minuten sudderen. Voeg er de kabeljauwmoten aan toe en laat nog 5 minuten sudderen, of tot de vissen gaar zijn zonder uit elkaar te vallen.
 4. Verwijder het kruidentuiltje. Doe de mosselen, de garnalen en de gehakte selderblaadjes bij de soep. Kruid flink met peper en zout. Laat nog 1 minuut goed doorwarmen.
 5. Serveer heet, in diepe borden. Zet er voor de liefhebbers stokbrood en rouille bij.

 

Smakelijk en welkom op Volgende kookles

maandag 28 november 2011 “Oost-Vlaanderen” ploeg 2.

 

 

Dag Vriendjes en vriendinnetjes …

 

Hier de Sint vanuit Spanje.

Het is om te zeggen dat het weer Sinterklaas- tijd wordt en dat jullie allemaal uitgenodigd zijn in de werkman op zondag 4 december vanaf 10.30 u. tot 13 u.

Mijn zwarte Pieten hebben hieronder een heel mooi gedicht geschreven, en onze zwarte Piet die niet kan lezen vraagt aan iedereen om een mooie tekening te maken en breng deze maar mee naar de Werkman op 4 december.

(PS: een pintje of een wortel mag ook hoor. Doen!)

 

Gedichtje van zwarte Piet

 

Ik ben een piet die niet kan dichten,

en zal op dit papier dus niet veel verrichten.

wat ik ook aanricht,

het blijft een waardeloos gedicht,

uren loop ik te denken,

wat voor een gedicht, past bij je geschenk.

hopelijk ben je met je cadeautje blij,

meer regels komen er niet uit bij mij.

ik hoop dat je dat niet erg vindt,

anders wordt ik ontslagen door de sint.

dan ben ik een werkloze piet,

want rijmen, dat kan ik niet.

 

 

 

 

KWB-KAV Lourdesbedevaart 2012

 

In 2012  gaat KWB-KAV Vlaams-Brabant op bedevaart naar Lourdes

In het thema “ op vertrouwen kan je bouwen” willen wij op tocht gaan naar Lourdes.

 

Vanuit onze parochiegemeenschappen in de federatie Asse willen wij u graag de kans bieden om aan deze bedevaart deel te nemen.

De bedevaart zal doorgaan van 18 tot 24 juli 2012.

Wij reizen met de TGV Atlantique

 

Vermoedelijke prijzen:

Ø  Volwassenen  + 660 euro

Ø  Kinderen tot 2 jaar  gratis

Ø  Kinderen  van 2 tot 14 jaar  halve prijs

Ø  Leden van KAV en KWB  korting van 25 euro

 

Geïnteresseerden kunnen zich nu reeds melden zodat wij een overzicht krijgen van de plaatsen die wij moeten reserveren

Voor verdere inlichtingen en eventuele inschrijving kan u steeds terecht bij :

Diaken Karel Janssens

Kerkstraat 5 - 1730 Asse

Gsm 0475 29 58 82 -Tel 02 452 80 23  - e-mail : diakenkarel@skynet.be

 

Iedereen van de federatie Merchtem en van KAV-KWB kan en mag deelnemen aan deze bedevaart. Diaken Karel Janssens van Asse is het aanspreekpunt. Deze bedevaart wordt bovendien als priester begeleid door Luc Valvekens.

 

Wijn maken. Verslag KWB vergadering van 30 september 2011

 

Wouter mocht naast lesgever Frans Van Ossel, 18 geïnteresseerde deelnemers verwelkomen op deze vergadering. Hierbij een paar aandachtspunten en nuttige gegevens die je kunnen helpen bij het zelf-maken van wijn, fruitsap, … .

 

Gevonden in AVEVE Lebbeke: (start uitrusting)

 

ü  Gistingsfles 5l 5,06 eur uiteraard zijn er grotere maten voorhanden

ü  Rubberstop 1,73 eur - Waterslot 0,97 eur

ü  Sulfiet 100g 2,63 eur - Gist 7 gram 1,35 eur

ü  Ook nodig: pompje om over te hevelen (is ook niet duur)

ü  Boekje ‘bier maken voor beginners’ 6,57 eur

ü  Boekje ‘kitzinger wijn boek’ 4,95 eur

ü  Gebruik: Glas, plastiek geschikt voor voeding of inox (géén metalen zeef)

 

Wijn van fruit

Was het fruit: malen en persen. Sap paar dagen laten bezinken.

PS Appels, rabarber. kan je invriezen, laat ze ontdooien en ze laten hun sap zo los.

 

Vooraleer over te hevelen in een gistingsfles het sapsuikergehalte bepalen., onthoud 17 gram suiker/liter = 1 graad alcohol. Maak het makkelijk: stel 5 gram/l in het fruit = nadien 12 gram/l toevoegen

Wil je wijn van 10° dan voeg je stapsgewijs 120 gram kristalsuiker/liter sap toe.


Hevel over in de gistingsfles. Noteer hoeveel liter je er in deed. Je mag er ook wat kriekensap, bessen bijvoegen (voor de kleur). Noteer vooral de samenstelling van je mengsel. (nadien weet je het niet meer)

Voeg 1 gram sulfiet / 10 liter sap toe (wel degelijk per 10 liter), hierdoor gaan ziektekiemen dood. Sulfiet vervliegt tijdens het gisten. Doe de fles maar voor 3/4e vol. Er moet plaats zijn voor het gisten én de suiker.

Zet het waterslot er op en laat een dagje rusten.

 

Strooi er dan de gist in. Voeg al een beetje suiker toe. Het gisten kan starten.

Als het gisten goed bezig is, voeg je beetje bij beetje de suiker er bij.

Komen er geen bubbels (=Co2)meer uit, dan hevel je over. Hou de pulp eventueel afzonderlijk in een fles. (kan je nog laten bezinken)Voeg weer 1 gram sulfiet toe per 10 liter ‘bijna wijn’

 

Vanaf nu de gistingsfles tot (bijna) boven vullen, er mag géén lucht meer aan kunnen. Vul eventueel met appelsap uit de winkel. Dat overhevelen doe je een paar keer. Het is nodig om de wijn te laten klaren.

 

Op het einde trek je op flessen. Glazen bruiswaterflessen mét plastiek schroefdop zijn mijn inziens geschikt

 

 

APPELSAP

 

Vruchten proper maken (niet schillen) in stukken snijden.

Met wat water (niet te weinig) een half uur laten koken en 1 nacht laten trekken

In een inox of plastiek vergiet leg je keukenrol of neteldoek. Laat rustig uitlekken. Niet uitnijpen. We hebben helder sap nodig.

 

Kook je bokalen én deksels even af in water met wat zout. Niet meer afspoelen of uitdrogen. Haal ze met een vork uit het kokende water. Kook het sap een kwartiertje. Borrelen, het mag niet schuimen. Giet het kokend heet sap in de bokalen of flessen. Boordevol. Direct toedoen (hou vast met natte schotelvod) én keer om.

Dat omkeren doe je om de aanwezige lucht ook te pasteuriseren.

 

Als ze koud zijn, was je ze af onder koud water.  Etiket op plakken en in de kelder bewaren.

 

APPELGELEI – KWEEPERENGELEI

 

Als hierboven….ook hier hebben we helder sap nodig. De bokalen behandel je op dezelfde manier.

Meet het sap af. Per 1,5 liter sap heb je 1 kg kristalsuiker nodig.

Werk met niet te grote hoeveelheden. Het water moet kunnen uitkoken.

Kook het sap een kwartiertje. Pas dan al roerend het suiker bijvoegen.

Laten pruttelen, maar niet laten schuimen.

Met een lepel een paar druppels op een koud bord laten vallen.

Zo kan je zien of de gelei stijf genoeg is.

 

Van het vuur nemen. Kokend heet in de bokalen doen.

Boordevol.  Direct toe doen. De dag nadien afspoelen onder koud water en etiket er op.

Willy D.

 

 

11.11.11

JIJ VECHT TEGEN ONRECHT

 

Het 11.11.11.-comité Merchtem ism met de GROM nodigen uit op een

 

‘Merchtems debat over het klimaatakkoord’.

 

Raadzaal gemeentehuis – donderdag 10 november 2011 om 20 u.

 

 

 

Wist je dat zuster Denise Brabant haar valiezen reeds klaar staan voor te vertrekken naar haar tweede thuisland Guatemala. We wensen haar een goede reis, n’en dikke knuffel moed en vele groetjes aan al haar vrienden Gualtemalteco’s. Denise het ga je goed! Wij duimen in Merchtem voor jou!
Dat zuster Denise heel dankbaar is omdat ze zowel het parochieblad als Kleine Raak toegestuurd krijgt in Guatemala. ‘Dat verhoogt de band met Merchtem’ zei ze in haar homilie in het weekend van 22-23 oktober!

 

 

Uitnodiging

 

 

Voor groot en klein kaas- en vleesbuffet naar believen.

 

Welkom vanwege KAV-Merchtem

Ook je familie en vrienden zijn welkom.

 

 

Dat een autist er ondanks zijn handicap in slaagt om een normaal leven te leiden is weinig gekend. In het boek AutiPower! Succesvol leven en werken met een vorm van autisme staan gesprekken met volwassenen met autisme, werkgevers die werken met mensen met autisme en hulpverleners. Het boek gaat over de zwakke en sterke punten van mensen met autisme, hun levenservaring en de vraag hoe ze succesvol kunnen zijn in de moderne samenleving. In mijn getuigenis met als titel:  'Als het in mijn belang is’, vertel ik waarom het krijgen van een diagnose voor de autist een bevrijding betekent. Omdat ik heb leren omgaan met mijn handicap en door de steun die ik krijg van verschillende KWB’ers, lijkt het alsof ik in een genezingsproces verkeer. 

Heb je interesse om naast mijn verhaal ook andere getuigenissen te lezen? Je kan het boek bij mij bestellen (kostprijs 15,16 euro,  winkelprijs: 18,95 euro) door een mailtje te sturen naar heyvaert.dominiek@skynet.be. Binnenkort vind je het boek in de bibliotheek.

 

Dominiek Heyvaert

 

 

 

Griezelen op de KAV-KWB heksentocht

 

 • Alle hens aan dek voor de werkgroep van de heksentocht want 799 deelnemers meldden zich aan om deel te nemen.
 • Met de nodige uitleg vertrokken de deelnemers in groepen van 50. Wegens de grote toeloop werden deze groepen tot 70 – 80 avontuurlijke stappers uitgebreid om zo de wachttijd te verminderen.
 • We noteerden vele avonturiers van onze naburige gemeenten maar ook van Deinze, Heist-Op-Den-Berg
 • Dat ‘huize Pol Abbeloos’ het geschikte kader is om een heksentocht te organiseren en we zijn Pol en Nele bijzonder dankbaar dat dit allemaal kan en mag.
 • Dat Dimitri en zijn team opnieuw een grandioze organisatie neergezet hebben. FANTASTISCH.
 • Dat de deelnemers uitermate content waren. Vele deelnemers gaven zelfs een 10 en dat is de max.
 • Heksen van alle maten en gewichten beheersten deze avondlijke tocht. Het parcours was knap donker, uitdagend en gaf bijwijlen een akelige indruk.
 • De man die handen en hoofden wou afkappen zorgde voor de nodige angst.
 • Heksensoep, heksenrestaurant, spinnen, tovenaars, vuurwerk, vleermuizen, dansende heksen, het had allemaal zijn plaats gekregen.
 • ’t Was griezelen geblazen met een kloppend hartje in de donkerte van de nacht. Allerhande geluiden van dieren en opvliegende vogels. Een rat die vlug een schuilplaats zocht, een heks die op haar bezem rondvliegt.

 

 

Wij hebben (ons) Doel niet gemist!

 

Vrijdag 28 oktober trokken zowat 40 KWB’ers naar het afvalverwerkingsbedrijf Indaver in het Antwerpse havengebied. Roel Van de Voorde uit Peizegem woonde vroeger op Holbeek. Al veel langer polste wijkmeester Marc Van Schuerbeeck om een rondleiding te verzorgen in het bedrijf waar hij als burgerlijk ingenieur verantwoordelijk is voor alles op de site wat niet met de verbrandingsovens te maken heeft. En het mag gezegd: we hadden niet zomaar een gids! De inleiding was technisch maar toch heel verhelderend.

 

Groene energie

 

Drieëntwintig jaar geleden ontstond het bedrijf in het Antwerpse Stabroek. Twaalf jaar reeds ontwikkelt de industriegroep haar activiteiten op de site in Doel, twee kilometer verwijderd van de kerncentrale. Aan de oorsprong van het plan lag de vaststelling dat de Vlaamse overheid milieuproblemen met de grote stroom aan chemisch afval op zich zag afkomen. Aanvankelijk  waren er op verscheidene locaties stortplaatsen in het Antwerpse havengebied. De bekendste is de Hoge Maey. De oplossing lag óf in het autonoom verwerken van het afval óf in een gezamenlijke aanpak met derden. Bij de oprichting had de Vlaamse overheid 60 % van de aandelen, terwijl de chemische bedrijven 40 % voor hun rekening namen. Voor het huisvuil pakte men het op een gelijkaardige manier aan. De VLAR, de Vlaamse Overheidsorganisatie voor afvalrecuperatie functioneerde aanvankelijk autonoom, maar in 1999 fusioneerde het met Indaver zodat ze door de samensmelting een groter pakket aan afval konden verwerken. Indaver staat nu in voor de sortering en zuivering van o.a. het PMD-afval dat in België wordt ingezameld. De sorteerinstallaties maken gebruik van gespecialiseerde technieken om plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons zorgvuldig te sorteren voor verdere verwerking. Gevaarlijke stoffen en contaminanten worden van bij het begin verwijderd uit de valoriseerbare fracties. Zo kunnen ze niet terechtkomen in de materiaal- en voedselketen. Het kankerverwekkend product asbest kan men niet verwerken. Dit klasse 1- afval voert men naar Antwerpen, waar men het in geperste vorm stort; verbranden of vermalen kan immers niet.  Indaver investeert al jaren in technieken die energie recupereren uit het verbrandingsproces van afval. We kunnen de thermische verwerkingsinstallaties dan ook steeds meer beschouwen als echte energiecentrales. Op dit ogenblik zijn twee stoomturbines in handen van Electrabel. Over vijf jaar echter zal Indaver vanuit eigen beheer groene energiecertificaten kunnen aanbieden. Vlaanderen mag trots zijn op de aanpak van afvalverwerking.

 

Internationalisering

 

In 2007 verkocht de Vlaamse overheid een groot deel van haar aandelen aan het Nederlandse Delta, het ‘Electrabel’ van Zeeuws-Vlaanderen. Deze groep zag brood in een overname omdat ze hierdoor ook haar milieutak met o.a. slibverwerking nog konden uitbreiden. Eén maand geleden is in Ierland een eerste verbrandingsinstallatie geopend. Op dit ogenblik – en dit maakt het bedrijf zo rendabel – wordt ook afval vanuit Nederland, Portugal en Italië naar Doel gestuurd. Op het containerpark in onze gemeentge zamelt de intercommunale Haviland ook kwikhoudende lampen in. (We begrijpen niet waarom niet alle lampen worden aanvaard.) Deze worden in Doel gerecycleerd. Het glas gaat terug naar fabrikanten als Philips, Osram en Sylvania. Het metaal wordt ook gerecupereerd. Europa legt een minimum van 85% recuperatie op. Indaver is er trots op dat we 95 % van lampen opnieuw gebruiken. Nog indrukwekkende cijfers: op de site verwerkt men ongeveer 1 miljoen ton afval per jaar. Even rekenen? Als er een vuilniswagen uit Merchtem vertrekt met zowat 12 ton huisvuil, dan kost dit aan onze gemeenschap 1620 euro. Per gezin storten we 600 kg afval. Indrukwekkend toch! Maar Indaver kan hiermee jaarlijks aan 160 000 gezinnen groene energie leveren. Slechts een fractie van ons afval moet worden gestort. De rest verkoopt het bedrijf met winst.

 

Veiligheid

 

Detectoren, regelmatige controles die tienmaal strenger zijn dan bij andere industrieën zorgen ervoor dat de 120 personeelsleden in veilige omstandigheden kunnen werken. De drie ovens werken continu. Tijdens de weekends en ’s nachts is er per oven een minimum bezetting van een vijftal personen. Niet alleen de aanvoer van vuilnis is indrukwekkend: tussen de 400 en 500 vrachtwagens per dag lossen er hun lading, die tot 20 kg nauwkeurig wordt gewogen. En uiteraard krijgen de wagens uit het plaatselijke Beveren voorrang! Alles wordt visueel gecontroleerd. Belangrijk ook, want gasflessen bijvoorbeeld horen niet thuis in een verbrandingsoven. En we zeggen niet zomaar een oven. We spreken hier immers over een kostprijs van 200 miljoen euro het stuk. Roel gebruikt in zijn uiteenzetting vaak het begrip ‘deponie’, het afval dat niet verder kan worden verwerkt en wordt gestort op de site. Tot 55 meter hoog is de norm. En de tussenlagen bedekt men met plastic en een lading klei. Nu al is er de zekerheid dat tot 2065 mag worden gestort. Ondertussen zijn in De Hoge Maey ook schachten gebouwd waardoor men o.m. gassen uit het afval kan halen.

 

Werkman

 

De rondleiding nam een hele tijd in beslag – kon het ook anders met zo’n enthousiaste gids?  , maar we zagen hoe het vuil gemengd en verbrand wordt. De ovens –  en camera’s volgen de werking op de voet – hebben een constante temperatuur van 800° tot 1200 °. Hebben wij al ‘voor zo’n hete vuren gestaan?’ Om de toevoer in goede banen te leiden bestaan er overslagplaatsen zoals in Grimbergen aan het kanaal. Natuurlijk hadden ook deze keer de afwezigen ongelijk. Ze misten niet alleen een interessante rondleiding, maar de babbel achteraf in ons lokaal was weer een moment om het vreugdevuur in ons wakker te houden. (Herman)

 

Kaarten

initiatie ‘pandoeren’

Enkel of dubbelspel

Zowel voor beginners als anciens.

 

Dit oude kaartspel wordt nog veel in Merchtem gespeeld. Het is voor geïnteresseerde kaarters  belangrijk om de spelregels te leren kennen want die zijn niet zo eenvoudig. De anciens zullen je met raad en daad bijstaan. Veel kaartgenot.

 

Vrijdag 30 december

20 u. KWB-lokaal

De pandoerliefhebbers verwachten je!

 

 

Sport

 

Met KWB doen we ook heel regelmatig aan sport. We geven graag een overzicht…

 

Pingpong

Elke donderdag kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpong komen spelen. We starten rond 20.30 u. en we spelen tot 22 u. Iedereen is welkom. We spelen onderling wedstrijdjes.

 

Elke donderdag tot einde april.

 

  Petanque

We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen in de winter op woensdag in Peizegem hun competitiewedstrijden:

 

21 dec. tegen KWB Peizegem

28 dec. tegen Alrumavi en Looze Vissers

4 jan. Tegen Dream Team en De Heide

 

 

Zaalvoetbal

Ook dit jaar speelt onze zaalvoetbalploeg mee in de Merchtemse competitie. (steeds in de sporthal)

Donderdag 8 dec. om 19.00 u. tegen Anno ‘83

Maandag 19 dec. om 21.00 u. tegen Milacvrienden

Donderdag 12 jan. om 19.45 u. tegen Orgaboys

Donderdag 26 jan. om 20.30 u. tegen Rob en Co

 

En verder ook nog zaalvoetbal op de volgende zaterdagen:

 

3 december om 20.30 u.

17 december om 20.30 u.

7 januari om 20.30 u.

21  januari om 20.30 u.

 

Kaarten

 

Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 u. komen kaarten in het KWB-lokaal de werkman.

 

 

 

 

home: www.kwbmerchtem.be