kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem
december 2012

 Wij gedenken


 

Guillaume Willems, KWB-lid, echtgenoot van Alice De Raedt,

vader van KWB’er Hugo Willems

schoonvader van KWB’er Guy Biesemans.

 

Laurent Marievoet, echtgenoot van Sophie De Ridder

schoonbroer van KWB’er Frans Ringoot

oom van vele KWB’ers.

 

Maria Junius, echtgenote van François Carpels

moeder van KWB’er Dirk Carpels

 

Jan Roelands, schoonvader van KWB’er Patrick Stark

 

Simonne Raes, moeder van KWB’er Rudi De Block

 

Paul Vanderheyden, KWB-lid, echtgenoot van Rit De Maeyer

 

Yvonne Cool, weduwe van Jozef Verspecht

moeder van KWB’er Willy Verspecht

schoonmoeder van KWB’er Pol Van Cauter
grootmoeder van KWB’er Joris Verspecht

 

 

In memoriam Guillaume Willems

 

Lommeken, zo werd Guillaume door de mensen genoemd was meubelmaker van beroep. Een goede stielman die met hard werken gezorgd heeft voor zijn gezin. Hij was fier op zijn kinderen en zijn kleinkinderen waren zijn oogappels.

Guillaume was een KWB’er in hart en nieren, niet dat hij zich veel aangetrokken voelde om naar vergaderingen te komen maar veeleer om zich als arbeider aan te sluiten bij de ‘Kristelijke Werkliedenbond’ zoals KWB vroeger genoemd werd. Bovendien wilde hij alles weten over het reilen en zeilen van onze beweging. Vele jaren bracht

Jos Robberechts hem maandelijks raak en kleine raak, ze hadden een goede band.

Guillaume was een brave man die graag zijn babbeltje deed met zijn vrienden bij een pintje bier. Vriendelijk tegen iedereen, een graag geziene figuur die het vooral opnam voor zijn gezin. Een stoflong bezorgde hem veel last. Guillaume bedankt omdat je vanaf 1967 een trouwe KWB’er was.

 

In memoriam Paul Vanderheyden

 

Paul Vanderheyden werd lid van onze KWB-afdeling in 2002. We kennen Paul als een minzame, vriendelijke man die steeds bereid was om een handje toe te steken. Samen met zijn vrienden discuteerde hij graag bij een pintje bier. Paul oefende jarenlang het beroep van fotograaf-drukker uit en met zijn stielkennis en ervaring wist hij ons menigmaal te helpen.

Paul zagen we regelmatig op een kookles in de potten roeren. Een zachte, rustige en contente man die zich nooit opwond en die graag al lachend door het leven ging, zo getuigden de kameraden van ‘Café de Reedijk’ over hun overleden vriend.

 

 

Lichtdragers

 

We willen niet voorbijgaan
aan de donkere kant van het leven,
maar tegelijk willen we
lichtdragers aantrekken :
mensen die het licht laten schijnen
over de donkere momenten,
mensen die anderen moed geven.

 

Dat is Kerstmis :
het kerstekind laten geboren worden,
in ons en rond ons.
Dat het licht ook
doorheen ons mag schijnen,
dat we zelf ook anderen licht mogen geven,
dat we op ons plekje hier
aan een betere aarde mogen werken.

 

Pol Arnauts


 

Welkom aan onze nieuwe leden :

 

Franky Van Keer

Danny Van Buggenhout

Jean Mc. Lafferty

 

We wensen deze mannen veel plezier en vriendschap in onze KWB-afdeling en dat ze deugd mogen beleven aan onze activiteiten.

 

 

  

Nieuwjaarsreceptie in ‘De Werkman’

 

 Zondag 6 januari 2013 vanaf 10.30u.

 

 

We klinken op wat het voorbije jaar ons bracht

en duimen voor een mooie toekomst.

 

gezond,

vredevol,

gelukkig

voorspoedig

 

2013

 

27ste Kaartkampioenschap ‘Wiezen’

 

Op vrijdag 9 november vond de tweede kaartavond van ons kaartkampioenschap plaats.

Na 1 minuut stilte voor het overlijden van KWB’er Guillaume Willems werd er gestart met 44 spelers.

Paul Thomas en Francis Wijns werden de twee winnaars met elk 65 punten.

We werden verwend met een lekkere boterham met spek en eieren.

Heel veel dank aan de ploeg die hiervoor zorgde.

In december leggen we kaarten even opzij om met zijn allen naar het jaarfeest te gaan.

De volgende kaartavond vindt plaats op vrijdag 11 januari 2013.

 

Tot dan!

 

 

kaarten – kaarten – kaarten - kaarten – kaarten – ka…

 

Pandoeren ‘enkel of dubbelspel’

voor beginners en voor gevorderden.

 

De anciens zullen de beginners met raad en daad bijstaan hebben ze beloofd en hen alle truckjes leren

vrijdag 28 december 2012

20 u. KWB lokaal.

 

Uiteraard zijn de kaarters die liever wiezen, zwarte trien trekken, zeveren, fretten, pokeren, om de hoogste kaart spelen of wippen welkom.

 

 

Onze federatie organiseert 3 avonden

‘GROEIEN IN GELOOF’

zeker een aanrader.

 

§  Op woensdag 5 december Monseigneur Lemmens, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

§  Op maandag 10 december Marc Van de Looverbosch wetstraatjournalist bij de VRT.

§  Op dinsdag 18 december Wivina De Meester, ex-politica en oprichtster van Monnikenheide, een dienstencentrum voor personen met een mentale handicap.

 

Telkens om 20 u. in de O.L.V.ter-Noodt kerk Merchtem

 


 

 

KERSTSTALLENTOCHT

 

‘Kerstmis is nog steeds zalig!’

 

Het is merkwaardig dat heel veel gebeurtenissen ‘Klein begonnen…’ en met de hulp van velen uitgroeien tot iets groots. Een sprankel hoop, vredesgesprek, een graankorrel, een breiwerk, een sneeuwbal, ….!

In deze koude winterdagen gaan we op zoek naar ‘warmte, hoop, vrede en graag zien’.

 

KAV(Femma) en KWB nodigen uit op

 

Zaterdag 22 december 2012 om 19 u.

parking aan het KWB-lokaal.

 

We volgen de ster op een tocht van ongeveer 4 km. langs Merchtemse kerststallen.

Een tekst, een lied, muziek, een goed gesprek, samen op weg dromend en werkend aan geluk voor iedereen. Chocomelk, glühwein of een druppel geven ons onderweg een warm gevoel.

We sluiten af in het KWB lokaal met een tas soep, een hot–dog of een pintje.

 

Wijkmeestersvergadering van vrijdag 2 november 2012

 

De eerste vrijdag van de maand viel deze keer op Allerzielen en bovendien in het Allerheiligenverlof. Dit om aan te geven dat heel wat wijkmeesters zich hadden verontschuldigd voor deze vergadering. 22 wijkmeesters werden door Jan, onze voorzitter, verwelkomd. Vier brandende kaarsen rond een bloemstuk op een tafel met de foto’s van Emiel Spinnoy, Hugo Buelens en Jos Robberechts KWB’ers die de laatste maanden overleden zijn. Het vierde kaarsje was aangestoken voor iedereen die ons genegen is: een familielid, een collega op het werk, een buur, een vriend(in), iemand die al lang overleden is….

Hedwig nodigde ons uit om naar de tekst ‘in memoriam’ te luisteren die in vorige kleine raak stond en die een beeld, een impressie weergaf van Jos Robberechts. Hierna kon iedere wijkmeester een anekdote, een treffend gebeuren vertellen over Jos. Enkele getuigenissen: Jos was een bijzonder man, iemand met principes waar hij niet wou van afwijken, om volleybal te kunnen meespelen sloeg hij de plaaster van zijn net gebroken vinger, hopelijk blijft de geest waarin Jos geloofde nog lang in onze herinnering.

Een stil en ingetogen moment wanneer Hedwig de namen voorlas van alle overledenen die in kleine raak vermeld werden van november 2011 tot nu.

Herman sloot deze bezinning af met de tekst ‘afscheid’ van Kris Gelaude die op de voorpagina van de kleine raak van november stond afgedrukt.

 

Verschillende wijkmeesters hadden reeds het lidgeld van hun leden geïnd. Francis kreeg zijn werk om alles te noteren. Nieuwe leden werden ingeschreven en voor de leden van Jos Robberechts werd een andere wijkmeester gezocht. De JKWB is een beetje op zoek naar structuur. De oorspronkelijke bedoeling was dat er een aantal activiteiten door hen zelf werden ingericht en verzorgd maar dit lijkt niet zo van een leien dakje te lopen. Maar tijd brengt raad en alles heeft zijn tijd nodig .

 

Wouter overliep samen met ons de voorbije activiteiten:

·         De startdag: heel veel positieve reacties van de leden, het was een geslaagde avond die begon met een knappe (sterke) bezinning door Pater Karel.

·         De kookles: inhoudelijk goed maar te weinig interesse.

·         Het kaartkampioenschap: iets minder deelnemers maar er was voetbal op TV.

·         Bedrijfsbezoek aan Coca-cola: zeer goed, een multinational met een sterk management en gerichte reclame.

 

Bij de komende initiatieven werd er vooral aandacht gegeven aan de klusjesavond in ‘Doe het zelf Orga’ en aan het jaarfeest.

 

De aanwezige wijkmeesters werden verzocht mee te werken aan het jaarfeest en men kon overleggen en plannen maken in 3 werkgroepen:

1.    het groepje dat de misviering gaat voorbereiden.

2.    de animatiegroep

3.    de mannen die instaan voor de versiering van de zaal.

 

Toffe avond die door Jan werd afgesloten.

Marie-Jeanne en Vick betaalden een pintje en Geert die zijn verjaardag vierde gaf er ook een lap op.


 

HEKSENTOCHT 20-12

 

Zaterdagavond 3 november 2012. Whoehahahahaa! De laatste heksentocht voor het einde van de wereld!

Grote groepen mensen zitten in Mollem bang af te wachten wat er komen gaat....

In groepen van vijftig worden ze losgelaten om op zoek te gaan naar een remedie voor de spinnenplaag die onder andere professor Simon heeft behekst. Hij, de kleinzoon van de beroemde arachnoloog Eugène Simon, blijkt gebeten door spinnen en heeft daardoor zelfs spinnenogen gekregen!

Iedereen trekt dus naar het Spinnenbos om een tegengif te zoeken bij de heksen van Hexalia. Door de dichte duisternis ploeteren ze door de vettige modder en het zompige slijk. Ze kruipen, tuimelen, rollen door de rulle brij waar amper een boordje gras of kantje steen wat soelaas biedt. Bovendien worden ze om de haverklap overvallen door angstaanjagende zombies, vreeswekkende spoken en uit de dood opgestane geraamtes... Whoehahahahaa!

Een eerste deur scheidt hen van die onderwereld. Nadat ze de drempel hebben overschreden staren grote spinnenogen hen van overal aan vanuit het spinnenrag. Een  uitzinnige zombie achtervolgt hen als een echt Campschwein met een ronkende boomzaag. En overal bliksemschichten,  spetterend licht! Overal terreur! Whoehahahahhaa!

Met lood in de schoenen  trekken ze verder. Huilend, bibberend van de schrik bereiken ze ten langen leste een heksengroep. Daar moeten ze heksenkringen vormen en nog tal van andere beproevingen ondergaan. Maar ze krijgen wel iets mee om de spinnenplaag te lijf te gaan. Want hun opdracht moeten ze goed voor ogen houden. Whoehahahhaa!

Dat antidotum geeft hen echter moed. Ze schuifelen verder door de waterplassen en de “moor”.

Het drijfzand kan niet beletten dat ze een fel verlicht buitenverblijf bereiken.  Daar worden ze tot hun afgrijzen weer verwelkomd door foeilelijke heksen en één mannelijk hulpje. Die voorziet hen als een ongelovige Thomas van een heerlijk dampend soepje met spinnenballetjes waar ze niet van mogen drinken! Whoehahahaa!

Opgewarmd door die aangename verpozing dringen ze door tot in het diepste diepe van het woud waar een duivelse tovenaar zich ophoudt met zijn gezellen. Hij leert hen een spreuk om de boze geesten te bezweren. Want zijn leerlingen zijn allemaal betoverd en met een dierenkop opgezadeld! Whoehahahahaa!

Als ze dit zelf niet willen, moeten ze dus die spreuk goed van buiten leren en op het gepaste moment weten op te dreunen. Whoehahahaa!

Tenslotte, na al dat geploeter door de modder. Daar bevrijdt hen een dansje van de betovering en krijgen ze een appel mee om weer gezond te worden. Ook één voor professor Simon die daardoor de ban kan verbreken! Whoehahahaa!

Alweer een bijzonder geslaagde beproeving van KWB en Femma Merchtem die zich door de vele vrijwiligers en bereidwillige handen heksachtig in de  (nacht)kijker hebben gewerkt!

 

De Tovenaarsleerling


SCHAATSTEN KWB - FEMMA

 

Waar: We vertrekken aan de SPORTHAL van Merchtem om 18 u.
Wanneer:
op donderdagavond 27 december 2012.

Wat: Traditiegetrouw gaan we in de kerstvakantie schaatsen naar het Bloso centrum in Liedekerke.
Een topper die niemand wil missen.
We vertrekken om 18 u. STIPT met 2 bussen naar Liedekerke. We schaatsen van 19 u. tot 20.30 u
.

Kostprijs:

*   Kinderen tot en met 5 jaar met schaatsen inbegrepen: 1,50

*   Kinderen van 6 tot en met 13 jaar:
2,20 + 1,60( voor schaatsen) = 3,80

*   Vanaf 14 jaar: 2,50 + 1,60( voor schaatsen) = €4,10

*   En natuurlijk de bijdrage voor de bus = €1

Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn indien je gepast geld kan meebrengen per gezin.

Niet vergeten:

*    HANDSCHOENEN zijn verplicht

*    Een EXTRA paar kousen

*    Je goed humeur

Nog vragen:

geef een seintje aan Geert Ringoot, 052 374020, Wouter Kemels 052 376433 of Lieve VD Meeren, 052/37 13 03.

 

 


DE KLAS VAN FRIEDA

 

De klas van Frieda is de geestige late nightquiz waarin juffrouw Frieda Van Wijck elke avond vier bekende Vlamingen ontvangt in haar klas. De vier zitten per twee aan een bank. Beide banken nemen het vijf quizrondes tegen elkaar op. In het eindexamen strijden de leerlingen van de slimste bank samen.

 

Wij met KWB Merchtem gaan op donderdag 10 januari 2013 op bezoek bij de klas van juffrouw Frieda. De eerste 25 personen die ingeschreven zijn kunnen deze opname bijwonen. De opname is van 18 tot 20.30 u. in Vilvoorde. Verdere informatie hebben wij nog niet ontvangen. Gelieve je daarom in te schrijven via verspechtjoris@hotmail.com zo kunnen wij u op de hoogte houden.

 

 

 

 

Wist je?!

 

·         Dat er bij KWB heel wat mannen rondlopen met krukken : een beenbreuk, voet- en rugoperatie. We wensen al deze mannen spoedig herstel en snel terug op de loop.

·         Dat er voor praktische KWB-vergaderingen steeds veel belangstelling is. We telden een zestigtal aanwezigen op de klusjesavond in ORGA. (Het verslag van deze vergadering vind je elders in Kleine Raak).

·         Dat het optreden van Fried Ringoot in de kerk met zijn theaterstuk ‘wat rijmt er nu op kanker’ een fantastisch en beklijvend gebeuren was. Gelukkig hebben we onze emoties nadien aan mekaar kunnen vertellen bij een goei pint bier in zaal ’t Vijverdal.

·         Bedankt KWB’ers voor jullie hulp bij deze organisatie.

·         Dat Jozef Crombe 60 jaar lid is van onze KWB. Dat Arthur Van de Perre 50 jaar lidmaatschap telt en dat Stef en Johan Robberechts, Luc Ringoot, Ludwig Van Wemmel en Patrick Jochmans al goed op weg zijn met hun 25 jaar bij KWB.
Mannen een dikke proficiat en hopelijk hebben jullie al veel deugd beleefd bij KWB.

·         Dat bij het bezoek aan de tentoonstelling ‘175 jaar Monniken in de stad’ in Dendermonde ons de volgende tekst opviel : “Laten wij in alles zodanig maat houden dat de sterken nog meer verlangen en de zwakken niet ontmoedigd worden”.

 

 

home: www.kwbmerchtem.be