kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem
april 2015


Wipschieten voor jong en oud
donderdag 30 April om 20 u. in 't Vijverdal.

Handboogschieten op de liggende wip is een sport waarbij zowel de lichaamsbeheersing als het geestelijk vermogen op de proef worden gesteld.

De wip is een horizontale constructie met een reeks pinnen waarop de vogels worden vastgezet: ťťn hoofdvogel, twee zijvogels (of kallen) en dertig kleine vogels. Vogels zijn plastieken blokjes met een diameter van 11 ŗ 17 mm, waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn.

Voor de wedstrijd wordt aan elke vogel een bepaalde waarde toegekend. De schutters nemen om beurt plaats op zeventien meter (voor miniemen twaalf meter) van de wip en proberen door het afschieten van de vogels zo veel mogelijk punten te behalen.

Een week later op donderdag 7 mei 2015 doen we alles nog eens over maar dan op staande wip , meer info volgt in de volgende raak of via mail .Sport
Pingpong: elke donderdag
Elke donderdag kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpong komen spelen. We starten om 20.30 u. en we spelen tot 22 u. Iedereen is welkom. We spelen onderling wedstrijdjes.
Opgelet: Op donderdag 23 maart is het de laatste keer pingpong.

Petanque:
We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen op woensdag in Peizegem hun competitiewedstrijden. Voor wie is ingeschreven bij de petanqueploeg. Meer informatie bij Francis: 052/37 37 90 of com-petanque@kwbmerchtem.be.

Kaarten
Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 u. komen kaarten in het KWB-lokaal de werkman.

Zaalvoetbal:
Ook dit jaar speelt onze zaalvoetbalploeg mee in de Merchtemse competitie. (steeds in de sporthal)

Donderdag 16 april om 19.45 u. tegen Anno '83
Donderdag 30 april om 19.45 u. tegen Ifigineia 1

En verder ook nog zaalvoetbal op de volgende zaterdagen – telkens om 20.30 u.:
zaterdag 18 april om 20.30 u.
Iedereen welkom! Meer informatie bij AloÔs: 052/37 43 56 of voetbal@kwbmerchtem.be

FAMILIENIEUWS

Wij gedenken
Leopold Stalmans, echtgenoot van Anny Verspecht
vader van KWB’er Geert Stalmans
schoonvader van KWB’er Patrick Borms

Johan Vanderstraeten, echtgenoot van Lieve Saerens
broer van KWB’er Marc Vanderstraeten.


Het verhaal van de bomen

Lang geleden waren alle bomen heel kleine plantjes. Ze wiegden in de wind en wuifden naar elkaar. Het was een vrolijk gedoe.
Allemaal zochten ze met hun wortels in de grond naar eten en drinken. Boven hun hoofden zorgde de zon ervoor dat ze het niet koud hadden en een beetje konden groeien. Maar op de duur hadden de bomen zoveel voedsel uit de grond gehaald dat alles opraakte. Ze begonnen honger te lijden.

Op zekere dag staken al die kleine boompjes hun hoofden bij elkaar om een oplossing te vinden voor de hongersnood.
Een stevig boompje zei: “We zijn hier met teveel. Enkelen zouden moeten verhuizen.”
“Neen,” antwoordde een groene kastanje, “we houden zo van deze grond. Hier zijn we geboren en hier willen we blijven!”
“Ik wil wel verhuizen”, bood een dun dennenboompje aan.

Maar een oude beukenboom wreef even onder zijn kruin en het werd heel stil op de vergadering. Toen opende hij zijn mond en sprak: “Vrienden, als we eens ieder jaar onze bladeren lieten vallen, voor we aan onze winterslaap begonnen. Dan zou er tegen de komende lente nieuw voedsel zijn voor iedereen.”
Iedereen juichte dat voorstel toe en besloot om het te proberen. Sinds die dag lieten alle bomen hun bladeren vallen in de herfst. In enkele jaren werden ze allemaal groot en sterk, ieder naar zijn soort.

“Zie je wel”, fluisterde de beuk tot de eik, “Als ieder deelt van wat hij heeft, dan is er genoeg voor iedereen.”

(Bezinning van de wijkmeestersvergadering van maart 2015).

Verkiezingen bij KWB-Merchtem

De termijn van 4 jaar van voorzitter Jan De Mesmaeker zit er bijna op. Bovendien worden er om de 2 jaar bestuursverkiezingen georganiseerd in onze afdeling. Het bestuur en de wijkmeestersploeg hebben gedurende deze periode fameus gewerkt en schitterende activiteiten ingericht.

Maandelijks komen de wijkmeesters samen om de werking van onze afdeling – die meer dan 400 leden telt – te evalueren en bij te sturen waar nodig. Nieuwe initiatieven worden voorgesteld. Alle wijkmeesters zijn in ieder geval kandidaat bestuurslid.

Op de wijkmeestersvergadering van juni wordt door de aanwezige wijkmeesters het nieuwe bestuur gekozen. Op de startvergadering in oktober wordt uit deze verkozen bestuursleden de voorzitter en de kassier gekozen door de KWB-leden.

Misschien, beste KWB’er, ben je ook geÔnteresseerd en wil je graag meewerken aan de uitbouw van onze beweging. We houden van mannen die een deel van hun vrijde tijd besteden aan de werking van onze afdeling en die willen mee verantwoordelijkheid dragen.

Ieder lid van onze KWB kan/mag zich kandidaat stellen om in het bestuur mee te werken en zijn creativiteit, zijn gedrevenheid en zijn inzet voor een sociale beweging waar te maken.
Alle bestuursleden en wijkmeesters die tot op vandaag meewerkten getuigen dat ze deugd hebben beleefd aan hun inzet.
Wil je meewerken, aarzel niet, neem contact met onze voorzitter Jan De Mesmaeker Peperstraat 14, of voorzitter@kwbmerchtem.be
Graag een seintje voor eind mei!
Echt iets voor jou?!Paasmaandag 6 april 2015 – Bloesemtocht

Vertrek zaal ’t Vijverdal : 13.30 u – 14 u – 14.30 – 15 u.

Begeleide wandeling van 5 km.

Inschrijven vanaf 12.30 u.

KWB-leden : 3 euro, niet leden : 5 euro. (Maximum 10 euro per gezin voor KWB-leden).

Versnaperingen aan stopplaatsen en verzekering inbegrepen.


Verslag wijkmeestersvergadering van 6 maart 2015

Er zit opnieuw schwung in de wijkmeestersploeg en Jan mocht 26 kernleden verwelkomen. Er waren twee vreemde eenden in de bijt en die werden door Joris meteen aangesproken om hun verhaal te vertellen. Bart en Thomas waren namelijk de twee knipselgasten van deze maand.

Met Bart Vanderstraeten uit Opwijk heeft onze KWB-afdeling een nieuwe begeleider. Bart was onze eerste knipselgast. En zo vernamen we dat hij er al heel wat begeleidings- en coŲrdinatiewerk opzitten heeft in het kader van armoedebestrijding. ‘Een hele uitdaging om samen met mensen die op straat leven op weg te gaan’. Zijn verantwoordelijke was de ons welbekende priester Daniel Alliet.
Bart is duidelijk een 'doener' die niet terugschrikt om dingen in vraag te stellen.Hij probeert de 44 afdelingen die hij begeleidt de noodzaak van verjonging te laten aanvoelen en er hij stimuleert hen om er concreet werk van te maken


Thomas Van Molle bracht als tweede gast zijn verhaal. Hij keek sip toen hij het over de verscherpte maatregelen had die hij als politieagent in Brussel centrum dagelijks moet ervaren. Uiteraard mocht hij niet in detail treden, maar we begrepen dat het de overheid ernstig is met de aanpak van de dreigende terreur in ons land. Hij moet nu meer 'statische' bewakingsopdrachten uitvoeren en daardoor is er geen tijd voor het gewone werk doorheen de verschillende straten en wijken.

Tijdens de pauze mochten we 2 tournees generales optekenen. Frans gaf er een lap op omdat hij bijna verjaart en Jos gaf een rondje op zijn kleinzoon Cas.

Na de pauze besprak Luc op een ludieke en plezante wijze de voorbije activiteiten. Bij de agenda van de toekomstige initiatieven bleef hij wat langer stilstaan om iedereen voldoende informatie te geven aan de wijkmeesters.
Na de bezinning van Joris kregen we van Jan nog enkele praktische mededelingen. Met het familienieuws en de nieuwe leden werd dit gedeelte afgesloten..
Het inhoudelijk gesprek ging over ‘het gezin’ in onze moderne samenleving. We bespraken een aantal vragen van onze paus Franciscus die een beroep doet op de gelovige gemeenschap van christenen om te weten hoe zij denken over de verhouding Kerk en Gezin
Het verslag van de bespreking wordt via Pater Karel aan de kerkelijke overheid doorgestuurd.
Het was een boeiend en een open gesprek waar vooral de nadruk werd gelegd op de noodzaak om een meer tolerante houding van de kerk
Herman en Norbert


Wie wordt de KWB kaartkampioen.

Deelnemen blijft belangrijker dan winnen!

29ste Kaartkampioenschap ‘Wiezen’

44 deelnemers aan de voorlaatste speeldag van ons
kaartkampioenschap; Het was verduiveld stil in de Werkman. Iedereen was ten zeerste begaan met zijn score. Pol Cornelis won met 66 punten.
De boterham met kŲt en een laagje mosterd smaakte overheerlijk.
Dank aan alle medewerkers.

FINALE - Vrijdag 10 april 20 u.- KWB-lokaal.DARTS

We gooien erop los.

Vrijdag 17 april om 20 u. KWB-lokaal


Wistjes!?

Dat KWB’er Jos Dours grootvader werd van een flinke kleinzoon, ‘Cas’ genaamd.
Dat Jos er zo fier als een gieter bijloopt met dat kleine ‘Dourske’ erbij.
Dat grootvader Pierre ook in zijn nopjes is met zijn achterkleinkind.
Zou dat niet het tweede viergeslacht zijn? Pierre, Jos, Kim en Cas allemaal met Dours als familienaam.
Dat verdraagzaamheid een mooie deugd is maar…
Een wijkmeester kwam naar de vergadering van KWB en zag 2 jonge mannen hun auto parkeren op de plaats voorzien voor gehandicapten naast de kerk. De wijkmeester maakte de 2 jongelingen er op attent dat ze wel op de plaats stonden van gehandicapten. Eťn van de 2 gaf de wijkmeester een klap in het gezicht, sprong in de auto en met gierende banden stoven ze weg. Van verdraagzaamheid gesproken!
Dat sommigen hun patatjes al geplant hebben, bij anderen zitten ze nog te kiemen in hun plastiek zakje.
Dat we ook hoorden dat enkele leden hun patatjes doorgaven aan hun wijkmeester omdat ze zelf geen groentetuin hebben.
Dat er nog anderen een poging gaan doen om in grote bloempotten hun patatten te planten.
Dat alle ideeŽn goed zijn en als er maar over gesproken wordt!!!
Gezondheid - Preventie

Voordracht door Dr. Goedele Heyvaert – 3 maart 2015

Op dinsdag 3 maart kwamen een 35-tal KWB leden afgezakt naar de werkman om een verhaal van Dr. Goedele Heyvaert te aanhoren over gezondheid en preventie. Tijdens de avond zou Dr. Heyvaert een aantal medische onderzoeken overlopen en ons duidelijk maken welke zinvol zijn en welke niet. Deze medische onderzoeken of “screenings” hebben tot doel de asymptomatische (nog geen klachten) gevallen van een ziekte of aandoening op te sporen en op die manier die ziekte beter te kunnen behandelen door ze in een vroeger stadium vast te stellen.

1/ Hart- en vaatziekten
Opsporen van aderverkalking : dit is het dichtslibben van de aders door plaques van cholesterol. De oorzaak van aderverkalking zijn vooral een verhoogde bloeddruk, een verhoogde cholesterolwaarde, suikerziekte en roken.
Wat kunnen we zelf doen ?
Minder zout innemen om de bloeddruk niet te verhogen.
Letten op de voeding en proberen om een half uur per dag te bewegen.
Cholesterol onder controle houden door minder dierlijke vetten te gebruiken (vb. boter) en deze te vervangen doorplantaardige vetten (vb. olijfolie).
Meer gevogelte of vis eten.
Stoppen met roken brengt iemand na 2 jaar op het risico niveau van een niet-roker.

2/ Suikerziekte
De oorzaak van suikerziekte is ofwel geen aanmaak van insuline (Type I) of onvoldoende aanmaak van insuline (Type II) door de alvleesklier (pancreas).
Suikerziekte kan opgespoord worden via een bloedonderzoek. 5.2% van de Belgische bevolking krijgt vroeg of laat te maken met suikerziekte. Suikerziekte kan aanleiding geven tot nierfalen, oogproblemen of hart- en vaatziekten.
Preventief kan men zorgen voor een gezonde evenwichtige voeding en terug voldoende beweging.

3/ Darmkanker (dikke darm kanker)
Hier kan er niet genoeg op gedrukt worden om vroegtijdig een preventief onderzoek uit te voeren. Darmpoliepen (goedaardig) evolueren zeer traag en worden pas na een periode van 10 jaar kwaadaardig. Vandaar het grote belang om deel te nemen aan de fecaal occult bloedtest georganiseerd door de overheid ( leeftijd van 56 jaar tot 74 jaar).

Bij het bespreken van de volgende twee onderzoeken was er iets meer beroering in de zaal, hoe zou dit komen ?
Toch een aantal belangrijke besluiten in dit verband.

4/ Borstkanker
Alhoewel de mammografie voor- en tegenstanders zal hebben moeten we wel vaststellen dat dit het beste wapen is tegen borstkanker. Borstkanker kan hierdoor vroegtijdig worden opgespoord en we zien hierdoor een significante daling van de sterfte aan borstkanker met 25%. Het is belangrijk voor vrouwen om deel te nemen aan de screenings georganiseerd door de overheid via de mammobiel vanaf de leeftijd van 50 jaar.

5/ Baarmoederhalskanker
Komt meestal voor bij vrouwen tussen 25 en 65 jaar. De vaccinatie bij jonge meisjes op de leeftijd van 12-15 jaar tegen het HPV (Human Papilloma Virus) heeft zijn nut reeds bewezen.

6/ Prostaatkanker
De prostaatklier is een klier die blijft groeien. Dit heeft niets te maken met prostaatkanker.
Preventief kan er een manueel onderzoek of bloedonderzoek gebeuren.
Voor het opsporen van prostaatkanker bestaat er momenteel geen goede screening.
Gelukkig ligt het sterftecijfer als rechtstreeks gevolg van prostaatkanker relatief laag.

7/ Vaccinaties

Tetanus
De vaccinatie tegen tetanus zit in 1 vaccin samen met vaccinatie tegen difterie en kinkhoest. Deze vaccinatie is verplicht en wordt gegeven aan baby’s en herhaald op latere leeftijd.
De verschillende vaccinaties worden deze tijd beter opgevolgd.

Griep
Dit jaar was de vaccinatie tegen griep niet bestand tegen het griepvirus omdat het verantwoordelijke virus voor de griepepidemie dit jaar niet voorzien was in het vaccin. De personen die een griepvaccinatie hadden gekregen en toch ziek werden waren wel minder lang en minder ernstig ziek dan personen die niet waren gevaccineerd.

Pneumokokken
Deze vaccinatie moet ons beschermen tegen longontsteking en hersenvliesontsteking en wordt vooral aangeraden bij mensen zonder milt of personen met een stoornis in de immuniteit.

Bedankt Dr. Goedele Heyvaert voor deze interessante en leerrijke uiteenzetting en een boeiende avond.

Stephan De RouckKOOKLES 24 MAART

Jongeren nemen stilaan roerlepel over.

De oproep tijdens de eerste kookavond van dit werkjaar heeft zijn doel bereikt. DaniŽl, Louis en Herman hoeven niet langer ŗlle voorbereidingen te treffen om de kookavonden te verzorgen. We hoefden zelfs niet aan te dringen om Tom en Pieter te overtuigen om de kooklustige KWB’ers mee te nemen in hun kookkunsten. Het thema was snel bekend: koken met Belgische bieren. Voor de gerechten en de bereiding ervan moesten we zelf aanwezig zijn! Geen verwachte sabayon, maar heerlijke wraphapjes met een pittige roomsaus als voorgerecht, smaakvol bereide kalkoentournedo’s en een perentaart om duimen en vingers van af te likken. In alle gerechten kon je in meer of mindere mate een lekkere biertint smaken. Proberen maar! En nu niet meer twijfelen om volgende maand ook een ‘vinger in de pap’ te hebben. Lieven en Philippe zullen ons verwennen met een recept om het thuispubliek te verrassen met een chili con carne. (Herman)

Wraphapjes met pittige roomkaas

IngrediŽnten 4 wraps
∑ 8 sneetjes serranoham
∑ 8 blaadjes ijsbergsla
∑ 20 sprietjes bieslook (vers)
∑ 3 takjes peterselie (vers)
∑ 150 g verse kaas
∑ 1 koffiel. mosterd
∑ 1 dl Postel Tripel
∑ peper en zout

Voorbereiding
Snipper het bieslook en de peterselie fijn (u hebt telkens 1 eetl. nodig).

Bereiding (15 min.)
1. Meng de verse kaas samen met het fijngesnipperde bieslook en de peterselie, de mosterd
en het bier tot een gladde massa. Breng op smaak met peper en zout.
2. Verwarm de wraps 3 ŗ 4 min. in een op 180 įC voorverwarmde oven.
3. Verdeel de kaasmengeling over de wraps en leg er 2 sneetjes serranoham en 2 blaadjes
ijsbergsla op.
4. Rol de wraps strak op en snij in stukjes van 2 cm.

Afwerking
Leg de stukjes wrap op een bord of schaal en geef er cocktailprikkers bij.

Volgende kookavond.

Na een ThaÔse avond en een duik in de Belgische bierwereld  steken we op dinsdag 21 april de Noord-Atlantische Oceaan over om te flirten met de grens tussen Texas en Mexico.  
De stevige begeleidende maaltijd zal het ‘jetlag-gevoel’ dat we de dag nadien meestal hebben, wat temperen. Koks Lieven en Philippe vergasten jullie op een heerlijke maaltijd onderweg! ‘Fasten your seatbelts!’

KWB Huifkarrentocht - zondag 19 april

We vertrekken met de huifkar vanuit het landbouwmuseum “ De Vedderboom “. Van hieruit rijden we langs landelijke wegen , kravaal bos, richting Meldert.

In Meldert, faluintjesstreek ,gaan we een pralinewinkel bezoeken , hier krijgen we een demonstratie van hoe ze pralines maken, smaak de faluintjesstreek met de enige echte Hoppetruffels en pikkelingpralines .

Dit allemaal gaat door op zondag 19 april. Vertrek vanuit Merchtem Kwb lokaal om 13 uur of afspraak om 13u15 te Mazenzele, Opwijk schaapheuzel 7 aan het landbouwmuseum “ De Vedderboom “.

Terug rond 17u30 in “De Vedderboom” waar er de gelegenheid is om de dorst te lessen .

Kostprijs : voor volwassenen € 12, voor kinderen onder de 12 jaar € 6.

De plaatsen zijn beperkt dus inschrijven is noodzakelijk ten laatste tegen zondag
5 april bij Vancampenhout@scarlet.be of tel. 0498/57 03 83, Van Campenhout Luc

‘LENTEWANDELING’
Een rolwagen duwen
iemand een arm geven om te steunen
een babbel onderweg
gewoon maar erbij zijn
het kan toch zo’n deugd doen!

Ziekenzorg Merchtem

organiseert in samenwerking met de parochiale verenigingen.

‘LENTEWANDELING’

zondag 12 april 2015 - vertrek 15 u. aan zaal ’t Vijverdal

Iedereen welkom. Der wandelroute is aangepast voor rolwagens en buggy’s
Heb je een rolwagen nodig: geef een seintje voor 3 april aan
Maria Biesemans Tel: 052 / 37 27 36 of Rosette Biesemans Tel: 052 / 37 35 36

Merchtem quizt 2015 - 1e avond – wistje datjes!

Merchtem quizt is de opvolger van de cultuurquiz
De grootste veranderingen :
een ploeg van maximaal 8 man
vijf ronden van 10 vragen, 2 punten per juist antwoord
i.p.v. 2 jokers per avond in te zetten, mag je vijf keer “stoeffen”.
Na de drie avonden worden er verschillende klassementen gemaakt, naast het algemene klassement, is er een apart klassement voor categoriŽn : cultuurvereniging, sportvereniging, jeugdvereniging, andere vereniging, vriendengroep en het stoefklassement.
er doen 34 ploegen mee, daar waar er bij de cultuurquiz meestal 25 of 26 ploegen waren.
De 35e ploeg het OCMW was oorspronkelijk ingeschreven, maar haakte af omdat er maar 8 spelers per ploeg mochten zijn i.p.v. een onbeperkt aantal deelnemers
Bij het “stoeffen” bekom je punten van de ploegen die het antwoord niet wisten. (vb 8 ploegen wisten het antwoord, krijg je (34-8) = 26 x 2 = 52 punten
De thema’s van de eerste avond waren : beni…, bijnamen, terrorisme uit de oude doos, overleden in 2014, ontbijttafel, adviesorganen, beroemde duo’s, alliteraties, oneliners, internetafkortingen.
CD&V zeker niet zou stoeffen op de vraag : “Tindemans overleed op 26.12.2014. Hij was premier van 1974 tot 1978. Hoeveel van de CD&V-premiers sedert zijn regeerperiode zijn er nog in leven?” 3
Onze tafel stond dicht bij de toog. Hierdoor was er soms te veel omgevingsgeluid en werden vragen soms maar half begrepen. Het gevolg : de duo-vraag over de DJ-broers Dimitri Vegas en Like Mike werd niet beantwoord, hoewel we het antwoord wisten.
We konden m.a.w. antwoorden zoals de Amerikaanse commandant McAuliffe tijdens het Bastonge-offensief : Aan de Duitse commandant … de Amerikaanse commandant : Nuts
De internetafkortingen waren zeker iets voor de jeugd, maar…
IDK, FTW?
(I don’t know, for the win?) :
Frans S., Ludo D. ,Alois DS, Marc B.
Marc M., Francis W., Tim, DominiekUitnodiging

Zaterdag 25 april in CC Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 VILVOORDE.
Tafelgoochelen door 10 goochelaars die om beurten aan iedere tafel hun magie ten toon spreiden.
Aanvang 19.30 u. Deuren om 19 u. Inkom 5 euro.
Reserveren noodzakelijk : gabriel.ysebaert@telenet.be (052/37.12.68) (KWB-lid Merchtem).
Zie ook www.luckyring.be<http://www.luckyring.be>
Kwb-uitstap naar Valkenburg op zaterdag 25 april 2015


8.00 u. Vertrek aan de kerk

In de voormiddag korte pauze met koffie/thee/chocomelk of frisdrank en Beekse taart aan de Sint-Hubertusmolen in Beek.
In Valkenburg bezoek aan de Gemeentegrot - met treintje(s)met als slot een onderaardse lichtshow.
Vrij bezoek aan stadsruÔnes en centrum na driegangenmenu in restaurant
In Margraten bezoeken we de enige Amerikaanse militaire begraafplaats (WO II).
Na een broodjesmaaltijd in Cadier en Keer vertrekken we richting Merchtem.

20.00 u. Aankomst aan de kerk…………………………………………………………………………schrijft in voor de dagreis naar Valkenburg en bezorgt dit strookje aan Luc Van Schuerbeeck, Wolvertemsesteenweg 112. Je kan hem ook contacteren via zijn e-mailadres: lucien.van.schuerbeeck@telenet of telefonisch 052/37 02 01
Betalen kan door overschrijving van 50 € p.p. met vermelding dagreis Valkenburg op rekeningnummer van KWB Merchtem BE70 7995 5005 0525. Let wel: de plaatsen zijn beperkt tot 50! We gaan ervan uit dat je effectief bent ingeschreven als je betaald hebt.
Volgende kookavondProficiat aan de geloofsbelijders en eerste communicanten van de KWB’ers

Plechtige geloofsbelijdenis Merchtem - zaterdag 9 mei

Julie Boon,
Elise Chezzi,
Lowie De Geyter,
Yoni Harzť,
Bo Hebbelynck,
Lisa Heyvaert,
Femke Kemels,
Elias Marievoet,
Rhea Mertes,
Nore Van Haverbeke,
Mechiel Verhoest,
Jonas Willems,“Leef, met je eigen talent
iedereen is mooi en je bent wie je bent.
Leef, met jezelf en elkaar
iedereen is blij met dat ene gebaar.”
Eerste communie Merchtem - donderdag 14 mei

Anne Legroux,
Tibe Depauw,
Joppe Van den Borre,Ere wie ere toekomt. Mocht je dochter/zoon communicant niet vermeld staan.
Sorry, we geven hem/haar een plaats in volgende Kleine Raak.
Graag een seintje : 052/37.02.68 – kemels.nerinckx@skynet.be 

home: www.kwbmerchtem.be