kleine raak
ledenblad van KWB - Merchtem

maart 2017

Darts

Vrijdag 31 maart gooien we met de pijltjes
20 u. in het KWB-lokaal.
Een avond voor de grote kampioenen, noteer het alvast in je agenda!

SPORT

Pingpong
Elke donderdag kan je in de kleine zaal van de sporthal pingpong komen spelen. We starten om 20.30 u. en we spelen tot 22 u. Iedereen is welkom. We spelen onderling wedstrijdjes.
(opgelet: geen pingpong op 30 maart wegens seniorenfeest in de sporthal)


Zaalvoetbal
zaterdagen voor iedereen
18 maart om 19.30 u. in de tuinbouwschool in Peizegem.
8 april om 19.30 u. in de sporthal in Merchtem.
22 april om 19.30 u. in de sporthal in Merchtem.

KWB in Merchtemse zaalvoetbalcompetitie
We hebben bij KWB ook een zaalvoetbalploeg die deelneemt aan de zaalvoetbalcompetitie. Deze wedstrijden worden afgewerkt in de sporthal. Supporters zijn altijd welkom!
Donderdag 16 maart om 22 u. tegen Ififinea 1
Maandag 27 maart om 21 u. tegen Huibout
Maandag 8 mei om 21 u. tegen Zanzibar

Petanque
We hebben ook een petanqueploeg bij KWB. Zij spelen op woensdag in Peizegem hun competitiewedstrijden.
Voor wie is ingeschreven bij de petanqueploeg. Meer informatie bij Francis: 052/37 37 90 of
com-petanque@kwbmerchtem.be

Kaarten
Elke woensdagmiddag kan je vanaf 13.30 u. komen kaarten in het KWB-lokaal de werkman.FAMILIENIEUWS - wij gedenken

Louise (Wisken) Van Overmeire, weduwe van Frans Willems
schoonmoeder van KWB’er Patrick Defoor
grootmoeder van KWB’er Bart Willems

Paula Junius, weduwe van André Palstermans
moeder van KWB’er Steven Palstermans

Gusta De Maeyer, weduwe van Leon Goossens
moeder van KWB’er Luc Goossens
schoonzus van KWB’er Pierre Dours
tante van verschillende KWB’ers

Jef Cochez, echtgenoot van Agnes Lievens
KWB-lid


In memoriam Jef Cochez

In 1982 werd Jef lid van KWB-Merchtem. De laatste jaren supporterde hij van op de zijlijn, alhoewel hij onze werking en het activiteitenaanbod met veel interesse volgde. Hij zag uit naar het bezoek en de deugddoende gesprekken met zijn wijkmeesters, eerst wijlen Jos Robberechts en nadien Herman Vander Straeten. Met Jef kon je over bouwen en verbouwen spreken, maar zijn blik richtte zich ook op de gezinnen; hij was een familieman, een doordenker die geen taboes uit de weg ging. Op zijn overlijdensbericht staat een pentekening van hem, een herfsttafereel. Met zijn foto’s, schilderijen, pentekeningen en aquarellen oogstte hij veel bijval tijdens tentoonstellingen. Kunst was zijn ‘dada’, levenskunst een andere. Wat had hij het moeilijk om niet langer zijn zang- en dirigeertalent te kunnen gebruiken in het koor De Bie in Opwijk toen zijn ziekte hem met al te veel beperkingen leerde leven.

Vroeger was Jef betrokken bij de realisatie van het KWB-lokaal. Als architect gaf hij goede raad en hield hij vooral de veiligheid bij de werkzaamheden in het oog. De muren en het plafond van het KWB-lokaal gaf hij ook eens een flinke verfbeurt. Wie herinnert zich nog de ‘tettekes’ (groene ballonnekes) boven aan de muren? Jef dirigeerde gedurende een aantal jaren het KAV(Femma)-KWB- koortje dat de mis van het jaarfeest opluisterde.
Jef, met jou verliest KWB een trouwe vriend. Bedankt voor je inzet in onze beweging.
Samen op weg gaan

Samen op weg gaan,
samen aan iets werken
is niet altijd gemakkelijk.

Wij zijn allemaal anders,
hebben elk ons eigen karakter,
eigen mogelijkheden en eigen onhebbelijkheden.

En toch is samengaan de enige weg
om toekomst op te bouwen.
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn.
Waar plaats is om samen te zijn,
ongedwongen, met vertrouwen en geloof in elkaar.

Laat ons verder gaan in die Geest
met enthousiasme en inzet.
Zo maken wij van onze beweging
een plaats waar mensen elkaar echt ontmoeten
en graag zien.
PASTORALE ZONE DE BRON

Uitnodiging op de vierde inspirerende lezing rond gelovig omgaan met …

Inspiratie vanuit het geloof in het omgaan met
“psychiatrische patiënten”

Woensdag 8 maart 2017 om 19.30 u.– Kerk Merchtem

Hendrik Van Moorter, psychiater net op rust.


Welkom aan onze nieuwe leden!

Frans De Meuter
Eddy Bogemans
Ruben Van de Pontseele

Wijkmeestersvergadering van 3 februari 2017

Omdat er in de kerk gelijktijdig met deze vergadering een lezing doorging van de Nederlandse professor Frank Linde – natuurkundige – over het thema: ‘zijn wetenschap en geloof onverzoenbaar?’ kon voorzitter Luc slechts een 20 tal wijkmeesters begroeten. Nadien kwamen nog enkele wijkmeesters ons team vervoegen om uiteindelijk met 26 aanwezigen de vergadering te beëindigen.
KWB wijkmeester Marc Van Schuerbeeck kwam ons vertellen over zijn engagement voor Haïti en over zijn inleefreis doorheen het door een orkaan geteisterde land. Marc gaf aan de hand van een fotomontage uitleg over het land, de getroffen dorpen maar hij situeerde eerst de ligging, de gebruiken en de leefgewoonten op het eiland. De bevolking op het platteland is arm en probeert met allerhande middelen te overleven en in zijn levensbehoeften te voorzien.
De orkaan heeft verschillende dorpen totaal vernietigd. Alle bomen zijn weggerukt, de huizen omvergewaaid, de geiten die ook een belangrijke rol spelen in dit gebied zijn allemaal dood. Zelfs de netten van de vissers zijn kapot en dienen dringend herstelt te worden. Lore de dochter van Els en Marc zet zich samen met een aantal plaatselijke comités in voor de wederopbouw van bepaalde dorpen. Langs die weg is het actiecomité in Merchtem ook van start gegaan.

Het volk heeft een enorme veerkracht, vertelt Marc. Ze proberen uit de miserie te geraken, ze hopen op een toekomst voor hun kinderen. Ze willen met verenigde krachten hun huizen, hun landbouw en met het planten van hun bananenbomen en bomen voor citrusvruchten, hun leven opnieuw op te bouwen.
De eerste acties met geld van hieruit werden al opgestart ook mede dank zij KWB’er André Jacobs die zich met al zijn kracht en kennis achter dit project heeft gezet. De lokale comités vragen aan de plaatselijke bevolking wel een engagement als ze willen deelnemen aan de projecten.

Er werden aan 7 geitenboeren telkens 5 geiten gegeven om te kweken. Het jaar nadien worden er 5 geiten doorgegeven aan een andere geitenboer. Er werd al visdraad aangekocht om de netten van de vissers te herstellen. Er werden nieuwe bomen aangeplant die zeker het volgend jaar voor een oogst zullen zorgen.
In Koray, één van de geteisterde dorpen, wordt een waterreservoir aangelegd met aftakpunten naar delen van het dorp; Het water komt uit de bergen en met een simpel maar knap systeem via buizen zorgt dit voor het nodige water voor de landbouw. Grote herstelwerken om het water terug op deze plaatsen te krijgen zijn dringend nodig. De cement nodig om de stukken steen (rotsen, keien ) met elkaar te verbinden is zeer duur.
Mooie getuigenis van Marc die de wijkmeesters op een fijne manier op de hoogte heeft gebracht van wat er in Haïti allemaal te gebeuren valt en dat het geld ze hiervoor verzamelen goed besteed wordt. Dus steun de oproep om 1 uurloon (ongeveer 12,50 euro) te storten op rek. Nr. BE93 0837 0994 94567
Tijdens de pauze trakteerde Jean op zijn verjaardag.
Hans overliep de voorbije en de toekomstige activiteiten. Norbert bracht ledennieuws: de KWB ledenteller staat momenteel op 453. De gemeente heeft ons een sportsubsidie toegestaan van 988 euro waarvoor dank.
Francis, onze kassier, vertelde aan de hand van cijfers wat ons superjaar 75 jaar KWB Merchtem heeft gekost.
Hij kreeg een deugddoend applaus voor zijn werk om al die financiële regelingen tot een goed einde te brengen.
Inhoudelijke sterkte vergadering met een zeer aandachtig publiek.
Norbert

Klussen: verven en verftechnieken op 22 februari

In een goedgevulde werkman kwamen op 22 februari meer dan 40 man samen om iets op te steken over verven en de verschillende verftechnieken. Sommigen waren gekomen uit interesse, anderen werden door hun vrouw gezonden en nog anderen werden door hun schoonzoon gestuurd om eens te gaan luisteren hoe ze het moeten doen.
Luc en Balou deden hun uitleg aan de hand van een PowerPoint en er stond ook een stand ineen geklust waar de verschillende technieken op gedemonstreerd werden, de standen op Batibouw waren er niets tegen. Luc deed het werk en Balou de uitleg, een perfect team.
Balou lege ons de regel van 4 uit bij het verven:

1. Voorbereiding (ontvetten afstoffen maar vooral schuren, schuren, schuren, schuren)
2. Applicatiematerialen/verfproducten(gebruik de goede borstelen verven)
3. De schilder / doe-het-zelver (meestal onze vader)
4. De omstandigheden waarin men schildert: aan te raden is om niet vanaf 35 graden te schilderen maar om dan een BBQ te geven (voor de mannen van den Eifel ligt deze temperatuur lager, volgens Steve vanaf 25 graden)
Schilderen is een kunst op zich en Luc en Balou zijn echte vakmannen hebben we kunnen vaststellen na deze avond.
Men moet steeds rekening houden met: op welke ondergrond gaat men schilderen pleister, gyproc glasvezel, hout, steen,….De regel is dat met moet zorgen dat de ondergrond goed droog is en dat het allerbelangrijkste bij schilderen de voorbereiding is, goed schuren is steeds de boodschap en daarna heel belangrijk is het ontstoffen van de ondergrond. Sommige materialen moeten ook eerst goed ontvet worden. Het gebruik van een primer is ook heel belangrijk, deze zorgt voor een goede hechting van de verf. Als men op bakstenen verft is dit van minder belang. Als het voorvalt dat de verf loskomt bij het verven van de tweede laag of eerste laag na de primer wil dit zeggen dat je je voorbereiding niet goed gedaan hebt (niet goed stof weggedaan) en ligt dit niet aan de gebruikte verf.

Tips en verftrucs:
Voor scheuren in het plafond: gebruik ONE FILL, voor je dit opbrengt schuren met een blokje en fijn schuurpapier, nooit met de hand anders schuur je putjes en komt het niet goed.
Muurverf gebruiken op plafond is geen probleem maar gebruik geen plafondverf voor op de muur dan wel probleem.
Bij opstijgend vocht en plekken: wegsteken en probleem van vocht oplossen, de verf zal dit probleem niet oplossen.
Roestplekken door ijzer: lichtjes opschuren van het ijzer dat er door komt, Isoprime opdoen en daarna verven, wel altijd goed laten drogen.
Nicotine muren door rokers: ook goed ontvetten stofvrij maken lichtjes opschuren en Isoprime opdoen, goed laten drogen en verven.
Voor waterverf gebruik je borstels met synthetische haren (de witte verfborstels)
Voor lakverf of Isoprim gebruik je borstels met varkensharen – de zwarte borstels
De rollen met een kleurtje in zijn meestal de goede. De MODA-verf rollen, de mousse gebruiken enkel om een fijn laagje te leggen maar niet om te verven.
Wie zijn spouwmuur heeft laten toespuiten kan soms hebben dat de verf loskomt, dit komt omdat er ademende verf gebruikt is dan mag men zijn gevel herverven.
Als je schildert moet je alles dicht houden, zo weinig temperatuurverschil dan ken je je verf langer bewerken.
Als men begint te aan de werken moet men er aan voort werken afschuren ontvetten van deuren nadat het droog is direct schilderen, zaterdagschilder spelen is geen goed idee.
Of men te maken heeft met bloedend hout kan men nagaan door er eens met ammoniak over te wrijven dan gaat men zien of het hout begint te bloeden
Voor een mooi lijntje te hebben tussen twee muren die in verschillende kleur staan dan tape op geverfde muur aanbrengen-afkitten met schilderkit- de te verven muur schilderen met penseel- direct de tape verwijderen. De schilderkit vormt een fijn socisken niet te zien met het blote oog.
Gebruiken van verschillende soorten tape: de gele om deurlijsten af te plakken de paarse voor op verf en de witte daar plakt ge alleen uw gazetten mee op de vloer vast tegen den drup. Gebruik ook steeds zo een smal mogelijke tape
Bij gebruik van Isoprimer altijd goed verluchten maar dat gaat ge rap doorhebben.
Hoe zien of de verf die ergens opzit op basis van water of White spirit is: aceton over wrijven, als het blijft plakken dan is het op basis van water. Als er helemaal niets gebeurd dan is het tweecomponentenverf.
Als je visoogjes hebt op een geschilderd vlak dan zit je met spanningsverschil tussen onderlaag van verf en bovenlaag van verf.
Schilder steeds als de zon gepasseerd is nooit in de zon, best schilderen tussen 14 en 16 graden, al de rest is terraskesweer .
Ook tegels kan men schilderen na ze goed te hebben ontvet met aceton-vergeet zeker de silicone niet weg te doen- pas na 3 a 4 dagen terug silicone spuiten.
Dat er vrouwen die gehoord hadden dat Balou (de knuffelbeer) in de werkman zat en ze druppelsgewijs binnenkwamen en mooi naast Balou gingen zitten.
Halverwege den uitleg werd er een gruuten deust pauze ingelast om te tonen dat men ook tijd moet nemen om de verf te laten drogen!
Tot slot deden Luc en Balou nog een tombola met het bonnetje dat we van Michèle gekregen hebben bij de inkom. Verschillende wonnen een paraplu, iedereen kreeg een zakje met gerief en info mee maar de hoofdprijs was een echte primeur: Spray and Bruch momenteel nog niet te koop in de winkel
Dank aan Luc en Balou voor de deskundige uitleg/demonstratie. Het was een heel leerrijke avond en men kan het niet genoeg in de verf zetten: ontvetten, ontstoffen, schuren van de muren anders zit men na het verven te turen naar plekken op de muren.Daguitstap KWB – Oude tradities in Bever – Lessines – Gooik

Het is al lang aangestipt in onze agenda’s: de daguitstap op zaterdag 8 april 2017 waarvoor je nu al kan inschrijven.
8.30 u.: vertrek aan de kerk via Tollembeek en Pajottenland naar Bever
9.15 u.: onthaal in de Beverse Kaasmakerij met mattetaart en koffie
bezoek aan de boerderij en melkinstallaties en kaasmakerij
kaasproeverij met aangepaste drank
11.30 u.: gegidste ontdekkingstocht met autocar door de steengroeve(n) van Lessines
12 u.: middagmaal
14 u.: Gegidst bezoek aan het Hôpital Notredame à la Rose opgericht in 1242 en nu werelderfgoed

We bezoeken het eeuwenoude gebouwencomplex en wondermooi museum, volledig ingericht zoals het hospitaal vroeger was met authentieke waardevolle kunstvoorwerpen, zilverwerk, smeedwerk, medische instrumenten uit andere tijden en rijke farmaceutische verzamelingen en de bibliotheek met meer dan 3000 eeuwenoude boeken.
16 u.: Terugreis via Gooik
16.30 u.: Vrij of gegidst bezoek aan

de oude geuzestekerij De Cam, een eeuwenoude traditie van brouwkunst en spontane gisting, uniek in de wereld
het volksinstrumentenmuseum met o.a. de verzameling muziekinstrumenten van volksmuziekgroep 't Kliekske
18.30 u.: In het gezellige volkscafé De Cam nemen we een broodmaaltijd
20 u.: Aankomst in Merchtem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………………………… schrijft met …… perso(o)n(en) in voor de dagreis op 7 april 2017. De inschrijving is pas definitief wanneer ……………… x 55 € onder enveloppe wordt afgegeven aan Francis Wijns of Luc Van Schuerbeeck of van zodra deze som is gestort op BE79-8335-3470-9433, de KWB-rekening. Let wel: het deelnemersaantal is beperkt tot 50 personen.

Elektrische één- en tweewielers!

Prachtig hoe de 25 aanwezige KWB'ers eerst schoorvoetend en wankelend hun evenwicht zochten om staande te blijven op die één- of tweewielers, maar nadien - wel na een paar rondjes - als volleerde acrobaten door de zaal zoefden.
Liet de jeugd verstek gaan, de uitnodiging viel vooral in de smaak van de + 40 jarige KWB'ers. Hoewel de ietwat oudere garde zich niet onbetuigd liet.
De toestellen met één wiel zorgden voor meer animo en voor verschillende deelnemers was een rollator wel een bijzonder goed hulpmiddel.
Seger en zijn werkmakkers hielpen waar nodig maar die mannen hebben echt voor een toffe activiteit gezorgd en daar mogen zij vooral fier over zijn. Iedereen was achteraf vol lof: keitof!!!
Geïnteresseerd: alle informatie op www.my-citywheel.be
Norbert

Snel en gemakkelijk koken

Een heel aantrekkelijke titel – een teaser – voor een kookavond waarop gelegenheidschef Tom Gillis zijn gasten zou ontvangen… Toch waren het vooral de al ietwat oudere geïnteresseerden die zaal Kerkeboomgaard bemanden. De keuken was goed gevuld en iedereen had er meteen zin in. Wat gedacht als je zag wat er allemaal zou klaargemaakt worden: drie gangen met aperitief en de -hapjes vooraf. De afwezigen hadden weer ongelijk, want hoe kan je het allemaal navertellen? Een kopie van de voorbereiding die Tom voor iedereen maakte, kan voor een oplossing zorgen! Wat gedacht immers van aperitiefhapjes met een sneetje zwarte pens op een sint-jacobsvrucht? Met een champignonsausje op een bord geserveerd, meteen een smakelijk wauw-gevoel! Ook alweer snel klaar de erwtensoep. Snert is de naam, maar hoe lekker en geserveerd met spekblokjes! Al couscous gegeten? Je waant je meteen in een of ander zuiders land! Merguez worstjes, uien, wortel en paprika, tomatenblokjes en kikkererwten: ingrediënten voor een hoofdgerecht dat in een handomdraai klaar was. Eenvoudig en lekker. De 17 gegadigheden hadden zich in een vier groepjes verdeeld en daarom konden de uitgehaalde appelen vlug de voorgewarmde oven in . Een sausje met honing, boter, rozijntjes en bruine suiker (en wat kaneel) erin en een heerlijke afsluiter kon opgediend worden. Ja, er zijn al lang huisregels: mooi gedekte tafel, verzorgde bediening en uitwisseling van ideeën en smaken. De wijn – die hoort er de laatste maanden telkens bij – smeerde de tongen. Een avond om vingers af te likken.
HermanExotisch koken

Na een maandje sudderen gaan op 21 maart vanaf 19.30 u. de eetlepels in de pan om weer wat lekkers te bereiden. Etienne Jeuniaux neemt ons mee naar een van zijn Aziatische reisbestemmingen en toont dat hij een aardig oosters potje kan koken. Wie schuift er mee aan de feestdis?

Wist-je?!

Dat we de laatste 2 avonden van het kaartkampioenschap verveeld zaten omdat er telkens bij de loting 3 deelnemers overbleven en dus 1 speler te weinig om een volledige kaarttafel te vormen. Na wat heen en weer getelefoneer werd er wel telkens iemand gevonden die eigenlijk wel wou inspringen. Op de wijkmeestersvergadering opperde ‘n’en slimmen’ zeg tegen de deelnemers van het kaarten dat ze telkens met 4 moeten komen om deel te nemen. Ha ha ha
Dat we op 10 februari 455 mannelijke KWB- leden tellen waarvan 428 leden, 10 zieke leden en 17 inwonende leden. Inwonende leden zijn meerderjarige kinderen van leden van KWB.
Dat het gezinsweekend in Maldegem zo goed als vol zit. Wil je nog mee, hoor dan vlug of er voor je gezinnetje nog plaats is bij iemand van de werkgroep.
Dat we iedereen die met ziekte te maken heeft, hetzij zelf of iemand van zijn geliefden veel sterkte toewensen.
Dat er de laatste tijd in het KWB-lokaal aardig wat Cava verzet wordt. Worden er telkens verjaardagen gevierd?
Dat we van een aantal KWB’ers hoorden dat ze deelnamen aan de ‘tournée minerale’ dat is een maand (februari) geen alcohol drinken.
Dat de politie ‘lees bob-controle’ in onze gemeente vrij actief is.
Dat de voet- en fietspaden in onze gemeente dringend aan herstel toe zijn. Neem nu de Wolvertemsesteenweg daar moet je meer dan uit je doppen kijken om de opeenvolgende putten te vermijden.


Kaartkampioenschap

Met 36 kaarters was de opkomst eerder naar de magere kant maar
er wordt ook zoveel georganiseerd in Merchtem dat vele KWB’ers dikwijls voor moeilijke keuzes staan.
Gunnar Wauters behaalde met 121 punten de hoogste score voor Francis Wijns die al een beetje aan het dromen was van een dag winst. Gunnar verkondigde achteraf dat ‘als ge niks riskeert kunt ge hier op dit kaartkampioenschap niet winnen’. Dit kan een goede tip zijn voor de toekomst.
En alle geluk voor de organisatie want er waren 36 kaarters dus alleman kon meteen aan de slag en er moest voor niemand extra worden gebeld .
Het kookteam van dienst zorgde voor lekkere pannenkoeken. Da nk aan alle medewerkers, dank aan mijn teamgenoten, het ging er gezellig aan toe en we hebben er met zijn vieren deugd aan beleefd.
NK
Volgende kaartavond : vrijdag 10 maart 2017 - 20 u KWB lokaal


Merchtem quizt 2017 - 3e avond – wistje datjes …

Het centrale thema was “TV-zappen”. Iets waar mensen die in het verenigingsleven heel actief zijn en/of kinderen hebben weinig tijd voor hebben.
De vragenreeksen waar we het minst op scoorden was Pokemon en alleen Elvis blijft bestaan.
Een ideale wereld zoals “utopia” van Thomas Moor creëren, is heel moeilijk.
Voor kinderen die langer thuis zijn wegens ziekte kunnen via bednet toch nog de lessen volgen
Het pietenpact van het Vlaams-Nederlands huis de Buren moet een oplossing bieden voor het “Zwarte” pieten en Sinterklaasprobleem.
we eindigden uiteindelijk op een zestiende plaats met 239 punten, in het stoefklassement zakten we naar een twaalfde plaats. In het nevenklassement culturele vereniging werden we vierde
in het burenduel met KWB Peizegem trokken zij voor het eerst aan het langste eind. We eindigden gelijk in punten, maar zij konden beter stoefen…

We werden geen slimste mensen …
Frans S. , Francis W.,Marc B., Jos & Wiske A., Dominiek
GESPREKSAVOND!

KWB onbegrensd

Gastarbeiders, migranten, vluchtelingen, allochtonen, vreemdelingen, illegalen, moslims ... in wat voor wereld leven ‘wij’ en ‘zij’?

Daarover gaat het op vrijdag 24 maart om 20 u. in De Werkman.

Jos Jacobs, zelf een Merchtemse migrant in Gent, deelt met ons zijn ervaringen in het ‘integratiewerk’.  Hij werkte in de jaren’90 in een Gents jeugdhuis met Marokkaanse en Turkse jongeren,  was daarna onderwijsmedewerker in het Oost-Vlaamse integratiecentrum en is momenteel in dienst bij het Agentschap Integratie en Inburgering.  
Maar ook iedereen van ons heeft ondertussen ervaringen of contacten met burgers van vreemde herkomst.  We vertellen die aan mekaar om al zoekend manieren te vinden om te leven in een wereld die voortdurend en voor goed verandert.

Warm aanbevolen.


KWB XXX-AVOND

Op zaterdag 18 februari stond er een Valentijnse winterwandeling langs rustige landwegen op het KWB-programma. En het was niet gelogen want organisator Luc had op ‘zijn Van Camps’ een schitterend parkoers uitgestippeld langs soms ietwat ‘modderige’ en ‘wat moeilijk begaanbare’ landwegen maar het was tof. Bijna iedereen tevreden. De stappers kregen de tijd om gezellig te keuvelen over ditjes en datjes over koetjes en kalfjes op zijn Valentijns. Onderweg op Weyenberg stond Francis aan een kapelleken de 60 deelnemers op te wachten en hij verwende en trakteerde de stappers op een glas CAVA om ze nieuwe moed te geven voor het tweede deel. In de ‘kleine deugd’ in Mazenzele was het lekker warm en gezellig en groeide de groep aan tot meer dan 70 enthousiastelingen. Een lekkere portie –kaas, salami, ajuintjes en cornichons- en daarna een stuk ‘croque monsieur’ zorgden voor een aangename surprise.
Bereidwillige chauffeurs zorgden voor een behouden terugkeer naar het KWB-lokaal. Toffe avond.
Norbert


De moeite waard! Samana en Contempo nodigen uit!

Mantelzorger, tot in den draai!

Documentaire ‘Tot in den draai’ overleven met het einde in zicht, wordt er nauw aangesloten bij de koffienamiddagen rond dit thema. Toch wil deze filmavond mantelzorgers op een andere manier uitnodigen om mee na te denken rond de zingevingsvragen die in deze fase opduiken bij langdurig zieke mensen en hun omgeving en hen sterken om deze bespreekbaar te maken. Het is alvast uitnodiging om het leven bewuster te omarmen en tijd en ruimte te nemen voor elkaar en voor jezelf.

Filmavond ‘tot in den draai’ met nabespreking
Dinsdag 21 maart 2017 om 19.30 u.
Zaal ’t Vijverdal.

Meer info en inschrijvingen via Rozette Biesemans voor Samana op tel. 052 / 37 35 36


 

home: www.kwbmerchtem.be